Cukurova Medical Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj


Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150) adını Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir. Cukurova Medical Journal Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili konularda (tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı v.b.) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli hakemli bir tıp dergisidir. Yayın Kurulunun aldığı karar gereği, 2021 yılından itibaren dergimiz sadece online olarak yayın hayatına devam edecektir.

Dergimiz temel ve klinik tıp bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalarına öncelik vermektedir. 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle dergimiz artık eczacılık ve diş hekimliği ile ilgili makaleleri değerlendirmeye almamaktadır. Hemşirelik konularına odaklanan çalışmalardan sadece tıp bilimleri ile ilgili olan öncelikli konular dikkate alınacaktır. Olgu sunumlarının çoğunun "editöre mektup" olarak kabul edilmesi planlanmaktadır. Makalenizin öncelikli konular arasında yer alıp almadığı konusunda şüphe duymanız halinde konusunu ve bir özetini editorcutf@cu.edu.tr adresine gönderip ön fikir alabilirsiniz. 

2021 yılı 3. sayısı için makale gönderimi tamamlanmıştır. 4. sayıya yönelik makale gönderimleri  31.07.2021 tarihinde başlayacaktır. 

Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj
Kapak Resmi


Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150) adını Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir. Cukurova Medical Journal Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili konularda (tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı v.b.) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli hakemli bir tıp dergisidir. Yayın Kurulunun aldığı karar gereği, 2021 yılından itibaren dergimiz sadece online olarak yayın hayatına devam edecektir.

Dergimiz temel ve klinik tıp bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalarına öncelik vermektedir. 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle dergimiz artık eczacılık ve diş hekimliği ile ilgili makaleleri değerlendirmeye almamaktadır. Hemşirelik konularına odaklanan çalışmalardan sadece tıp bilimleri ile ilgili olan öncelikli konular dikkate alınacaktır. Olgu sunumlarının çoğunun "editöre mektup" olarak kabul edilmesi planlanmaktadır. Makalenizin öncelikli konular arasında yer alıp almadığı konusunda şüphe duymanız halinde konusunu ve bir özetini editorcutf@cu.edu.tr adresine gönderip ön fikir alabilirsiniz. 

2021 yılı 3. sayısı için makale gönderimi tamamlanmıştır. 4. sayıya yönelik makale gönderimleri  31.07.2021 tarihinde başlayacaktır. 

Cilt 46 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Comparison of the diagnostic accuracy of CKD-EPI cystatin-C, CKD-EPI creatinine and 24-hour creatinine clearance for estimating GFR: a preliminary study
  Sayfalar 1 - 10
  Süheyl UÇUCU, Durmuş AYAN
 2. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan perkütan transtorasik biyopsinin tanı doğruluğu ve olası komplikasyonlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 11 - 21
  Sarhun ZİREK, Kaan ESEN, Rabia BOZDOĞAN ARPACI, Gurbet YANARATEŞ
 3. Assessment of pain, depression and somatization symptoms in elderly individuals who apply to the physical therapy unit
  Sayfalar 22 - 31
  Emine CİNCİOĞLU, Hatice OKSAL, Gülgün DURAT, İbrahim TEKEOĞLU
 4. Micronised vaginal progesterone versus oral dydrogestrone in the treatment of dysfunctional uterine bleeding: efficacy and effects on lipid profile
  Sayfalar 32 - 38
  Abdullah TOK, Gülcan AKDEMİR, Alev ÖZER, Gürkan KIRAN
 5. Skleroderma hastalarının ağız ve periodontal bulguları ile hastalık tutulumları arasındaki ilişki
  Sayfalar 39 - 45
  Mustafa ÖZCAN, Volkan CİFTCİ, İpek TÜRK
 6. Gestational weight gain and weight retention at postpartum 12th month
  Sayfalar 46 - 54
  Zeynep DAŞIKAN, Zuhal EMLEK SERT
 7. Effect of tadalafil treatment on ovarian ischemia injury in rats
  Sayfalar 55 - 62
  Dilan ALTINTAŞ URAL, Duygun ALTINTAŞ AYKAN, Sezen KOÇARSLAN, Adem DOĞANER
 8. Ektopik gebelik ve düşük tehdidi tanısında hemogram parametrelerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 63 - 69
  Jule ERİÇ HORASANLI, Hüseyin GÖRKEMLİ, Eren Berkay ÖZKAYA, Mehmet Murat IŞIKALAN, Delal AKINCI, Fatma KILIÇ
 9. Servikal ve lomber disk hernili hastalarda ruhsal bulguların değerlendirilmesi
  Sayfalar 70 - 80
  Fatma KARTAL, Rıfat KARLIDAĞ, Kerim UĞUR
 10. Evaluation of gynecological complaints of women having inflammatory changes in their cervicovaginal smears
  Sayfalar 81 - 87
  Hanife Guler DONMEZ, M.sinan BEKSAC
 11. COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, Covid korkusu, depresyon, mesleki doyum düzeyleri ve ilişkili faktörler
  Sayfalar 88 - 100
  Selim ARPACIOĞLU, Zeynep BALTALI, Başak ÜNÜBOL
 12. Evaluation of association between asymptomatic COVID-19 and ventricular arrhythmias
  Sayfalar 101 - 107
  Fatih ÇÖLKESEN, Yakup ALSANCAK, Hülya VATANSEV, Fatma ÇÖLKESEN, Esma KEPENEK
 13. Metabolik sendromlu obez hastalarda serum ürik asit düzeyleri
  Sayfalar 108 - 115
  Remziye NUR EKE
 14. Clinicalopathological evaluation of soft tissue myxofibrosarcoma
  Sayfalar 116 - 124
  Kivilcim ERDOGAN, Sevil KARABAĞ, Mehmet Ali DEVECİ, Alper GAMLI, Gülfiliz GÖNLÜŞEN, Hilmi Serdar ÖZBARLAS
 15. Effect of silibinin on the hyperlipidemia in rats fed with high cholesterol diet
  Sayfalar 125 - 131
  Didem DUMAN, Abdullah ARPACI, Emre DİRİCAN, Server BOZDOĞAN, Hamidullah Suphi BAYRAKTAR
 16. Comparison of bone scintigraphy and whole-body diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the detection of bone metastases
  Sayfalar 132 - 140
  Sinan SÖZÜTOK, Serdar TARHAN, Fatih DÜZGÜN, Elvan S.BİLGİN
 17. Comparison of effectiveness of laparoscopic and transvaginal mesh operations in uterus protective surgery of women in reproductive-age with pelvic organ prolapse (stage ≥2).
  Sayfalar 141 - 148
  Gökmen SUKGEN, Ünal TURKAY, Mehmet OZSURMELİ
 18. Flow cytometric evaluation and outcomes of pediatric acute leukemia patients
  Sayfalar 149 - 159
  Burcu GENÇ, Ayşe ÖZKAN, İbrahim BAYRAM, Gülay SEZGİN, Serhan KÜPELİ, Atila TANYEL,İ
 19. Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response
  Sayfalar 160 - 165
  Gökhan SAĞLAMOL, Ömer TAŞKIN, Ayça AÇIKALIN
 20. Aşı reddi nedenleri ve aşılar hakkındaki görüşler
  Sayfalar 166 - 176
  Muhammet HASAR, Z. Yelda ÖZER, Nafiz BOZDEMİR
 21. Relationship between inflammatory markers and infection in chronic kidney disease
  Sayfalar 177 - 185
  Sultan SİPAHİ, Seher KIR, Melda DİLEK
 22. Melatoninin bağırsak mikrobiyotasını düzenleyici etkileri aracılığıyla sıçanlarda asetik asitle oluşturulmuş mide ülserinde hafifletici etkileri
  Sayfalar 186 - 200
  Sevil ARABACI TAMER, Alper YILDIRIM, Ozge CEVİK, Burak AKSU, Meral YÜKSEL, Ekin KUNTSAL, Serap SİRVANCI, Berrak YEĞEN
 23. Psikotik bozukluk tanılı hastaların taburculuk sonrası tedavi uyumları
  Sayfalar 201 - 207
  Selçuk ÖZDİN, Ulaş KORKMAZ, Ece ÇULHACI
 24. Genosensör ile yeni bir girişimsel olmayan doğum öncesi tanı yöntemi
  Sayfalar 208 - 215
  Umut KÖKBAŞ, Levent KAYRIN, Abdullah TULİ
 25. Comparison of clinical and radiological outcomes of titanium elastic nail and Kirschner wire in the treatment of pediatric tibia diaphyseal fractures
  Sayfalar 216 - 222
  Güray ALTUN, Tuhan KURTULMUŞ, Birkan KİBAR, Çağrı ÖZCAN
 26. Hasta penceresinden Covid-19 tanısıyla tek başına bir hastane odasında olmak: nitel çalışma
  Sayfalar 223 - 232
  Ebru ŞAHAN
 27. Cognitive profile in early stage Parkinson disease
  Sayfalar 233 - 239
  Ahmet EVLICE, Miray ERDEM, Meltem DEMİRKIRAN
 28. Effect of education on rational drug use and health literacy in people with diabetes mellitus
  Sayfalar 240 - 247
  Türkan AKYOL GÜNER
 29. Relation of recurrent pregnancy loss and infertility on dream anxiety and insomnia
  Sayfalar 248 - 254
  Derya KANZA GÜL, Ayça ŞOLT
 30. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan hastalarda yeme tutumları ve dürtüsellik arasındaki ilişki
  Sayfalar 255 - 265
  Rukiye AY, Oğuzhan KILINÇEL
 31. Kronik böbrek hastalarında ferrik karboksimaltoz tedavisinin serum fosfor düzeyine etkisi
  Sayfalar 266 - 272
  Emel ISIKTAS SAYILAR
 32. The effect of phone counselling service on adaptation to stoma and quality of life among patients with intestinal stoma: a randomized controlled trial
  Sayfalar 273 - 282
  Seçil TAYLAN, Güler AKSOY
 33. COVID-19 pandemisinin yetişkinlerin diyet davranışları, fiziksel aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkisi
  Sayfalar 283 - 291
  Gülyeter ERDOĞAN YÜCE, Gamze MUZ
 34. Yüksek frekanslı tinnitusu olan hastalarda serum lipid profili
  Sayfalar 292 - 298
  Bayram Ali UYSAL, Yusuf Çağdaş KUMBUL, Mehmet Emre SİVRİCE, Vural AKIN
 35. Diyabetli bireylerde aile desteği ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki
  Sayfalar 299 - 309
  Gamze YILDIZ ASLAN, Özlem TEKİR, Hicran YILDIZ
 36. Endometriozisli hastaların ektopik ve ötopik dokularında glycodelin A mRNA ekspresyonlarının belirlenmesi
  Sayfalar 310 - 317
  Khayala RASULOVA, Melek PEHLİVAN, Aygün AKBEROVA, Sefa KIZILDAĞ
 37. Megakaryoblast ve bazofil hücre tipine sahip Ph (+) KML hücre hatlarının Wnt ve Frizzled ilişkili gen ifadelerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 318 - 324
  Melek PEHLİVAN, Hakkı Ogün SERCAN
 38. Evaluation of spontaneous gingival bleeding and related drug withdrawal frequency in atrial fibrillation patients using oral anticoagulants: a case-controlled study
  Sayfalar 325 - 331
  Mustafa ÖZCAN, Hasan KOCA
 39. Evaluation of prevalence, demographic characteristics, associated risk factors and effects of enteral nutrition products in children with primary malnutrition
  Sayfalar 332 - 342
  Adnan BARUTÇU, Saliha BARUTÇU
 40. Screen time of preschool children in relation to their parents screen usage habits and family functions
  Sayfalar 343 - 351
  Emine ÇELİK, Yelda ÖZER, Sevgi ÖZCAN
 41. The relationship between dysmenorrhea and sleep quality
  Sayfalar 352 - 359
  Demet CEYLAN POLAT, Salime MUCUK
 42. The relationship between preoperative anxiety and gastrointestinal system symptoms
  Sayfalar 360 - 370
  Gülistan UYMAZ, Arzu KARABAĞ AYDIN
 43. Hafif dereceli obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda D vitamini suplemantasyonunun antropometrik ölçümler ve vücut bileşimine etkisi
  Sayfalar 371 - 380
  Feride AYYILDIZ, Hilal YILDIRAN, Oğuz KÖKTÜRK
 44. Polikistik over sendromu bulunan kadınlarda glikoz potasyum oranının tanısal değerinin insülin ile karşılaştırılması
  Sayfalar 381 - 386
  Tuğba GÜRBÜZ, Oya GÖKMEN, Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR
 45. Erken doğan bebeklerin nörogelişimsel izlem sonuçları: olgu kontrollü çalışma
  Sayfalar 387 - 394
  Meltem DİREK, Khatuna MAKHAROBLİDZE, Yalçın ÇELİK, Asena Ayça ÖZDEMİR, Mustafa KÖMÜR, Çetin OKUYAZ
 46. Miks endometriyal karsinomun klinik ve patolojik özelliklerinin tersiyer bir merkezde değerlendirilmesi
  Sayfalar 395 - 400
  Mete SUCU, Ömer GEÇKİL, Çiğdem AKCABAY, Ghanim KHATİB, Ümran KÜÇÜKGÖZ GÜLEÇ, Ahmet Barış GÜZEL, Mehmet Ali VARDAR
 47. Düzeltme: Gossypinin insan hepatom (Hep-3B) hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkisi
  Sayfalar 401 - 402
  İrfan ÇINAR
Derginin Yeni Adı

Cukurova Medical Journal

Derginin yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.