ISSN: 2602-3032
e-ISSN: 2602-3040
Başlangıç: 1976
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Çukurova Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150) adını Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir. Cukurova Medical Journal Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı v.b.) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli hakemli bir tıp dergisidir. Yayın Kurulunun aldığı karar gereği, 2021 yılından itibaren dergimiz sadece online olarak yayın hayatına devam edecektir. Dergimiz temel ve klinik tıp bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalarına öncelik vermektedir. 2022 yılı itibariyle dergimiz artık eczacılık ve diş hekimliği ile ilgili makaleleri değerlendirmeye almamaktadır. Hemşirelik konularına odaklanan çalışmalardan sadece tıp bilimleri ile ilgili olan öncelikli konular dikkate alınacaktır. Olgu sunumlarının çoğunun "editöre mektup" olarak kabul edilmesi planlanmaktadır. 

Dergimize 2022 yılı 2. sayısı için makale gönderimi 15 Mart 2022 de başlayacaktır. 

2021 - Cilt: 46 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

39. IRF5 inhibits prostate cancer metastasis and drug resistance by decreasing CXCR4/CXCL12 complex

Araştırma Makalesi

Behçet Hastalığında Mukokutanöz Lezyonlar Mevsimsel Midir?

Editöre Mektup

A rare cause of hypocalcemia: Pseudohypoparathyroidism

Araştırma Makalesi

Evaluation of Esophageal Motor Functions in Patients Diagnosed with Primary Biliary Cholangitis, Primary Sclerosing Cholangitis and Autoimmune Hepatitis

Olgu Sunumu

ULTRASOUND-GUIDED THORACIC PARAVERTEBRAL BLOCK IN A PREMATURE NEONATE WITH CONGENITAL OESOPHAGEAL ATRESIA WITH A TRACHEO-OESOPHAGEAL FISTULA: A CASE REPORT

Olgu Sunumu

Local treatment with methotrexate of cesarean scar ectopic pregnancy: A case report

Araştırma Makalesi

Yetişkin Bireylerde Metabolik Sendromun Belirlenmesinde Obeziteyle İlişkili Geleneksel ve Yeni İndekslerin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Covid-19 Pandemisinin Bir Üniversite Hastanesinde Plastik Cerrahi Ameliyatlarına Olan Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

FİBROMİYALJİ HASTALARINDA AEROBİK EGZERSİZİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

The Role of Hypoxia and Embryonic Stem Cell Genes in Head and Neck Cancers

Araştırma Makalesi

Femur morphometry and correlation between proximal femur and distal femur

Araştırma Makalesi

Obez ve Sağlıklı Çocuklarda Leptin ve Leptin Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Sosyoekonomik ve Mesleki Faktörlerin Türkiye'de COVID-19 Kapanması Döneminde Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

Evaluation of The Cytoprotective Effects of Thymoquinone on Isoproterenol-Induced Rat Aorta

Editöre Mektup

Anestezi pratiğinde bifid epiglot

Araştırma Makalesi

Evaluation of Lipid Levels and LDL-C/HDL-C Ratio as Possible Risk Markers of Intracerebral Hemorrhage

Araştırma Makalesi

Retrospective Investigation of the Effect of Autogenous Bone Marrow Injection on Long Bone Nonunion Fractures

Araştırma Makalesi

Protective Effect of Daidzein on Ovarian Ischemia‑Reperfusion Injury in Rats

Araştırma Makalesi

Rescue exchange transfusion in severe neonatal hyperbilirubinemia: a two-center experience

Editöre Mektup

Covid-19 Pozitif Gebede Postspinal Serebral Ven Trombozu

Araştırma Makalesi

The Effect of Tacrolimus in the Inner Ear of Rats

Editöre Mektup

Anesthesia Management İn A Patient With Bardet-Biedl Syndrome Undergoing Scoliosis Surgery

Editöre Mektup

Rare metastases of clear cell renal cell carcinoma to gastrointestinal tract: two case reports

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF THE EFFECT OF GLYPHOSATE ON GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ENZYME ACTIVITY IN VITRO CONDITIONS

Araştırma Makalesi

Relationship of blood 25-Hydroxy vitamin D level with a fibrocystic breast mass and breast density: A Case-Control Study

Araştırma Makalesi

Lung injury aggravated in Streptozotocin-induced diabetes; an experimental study Streptozotosin kaynaklı diyabette akciğer hasarı; deneysel bir çalışma

Araştırma Makalesi

Influence of establishing a glide path on the amount of apically extruded debris and the preservation of root canal anatomy

Araştırma Makalesi

The Effect of Ficus carica (Fig) Seed Oil Administration on GSH Levels, Necrosis and Cast Formation in Myoglobinuric Acute Kidney Injury

Araştırma Makalesi

Comparison of Postoperative Analgesic Effectiveness of Caudal Block, Dorsal Penile Nerve Block, and Pudendal Nerve Block in Children Undergoing Circumcision

Derginin Yeni Adı

Cukurova Medical Journal

Derginin yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.