Cukurova Medical Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |


Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150) adını Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir. Cukurova Medical Journal Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili konularda (tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı v.b.) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli hakemli bir tıp dergisidir.

Dergimiz temel ve klinik tıp bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalarına öncelik vermektedir. Eczacılık, hemşirelik ve diş hekimliği konularına odaklanan çalışmalardan sadece tıp bilimleri ile ilgili olanlar dikkate alınacaktır. Olgu sunumlarının çoğunun "editöre mektup" olarak kabul edilmesi planlanmaktadır.

2020 yılı sayıları için makale gönderimleri kabulü sona ermiştir. 2021 yılı sayıları için makale gönderimleri 15 Aralık 2020 tarihinde başlayacaktır. Yazar ve okuyucularımızın dikkatine sunulur. 

Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150) adını Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir. Cukurova Medical Journal Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili konularda (tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı v.b.) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli hakemli bir tıp dergisidir.

Dergimiz temel ve klinik tıp bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalarına öncelik vermektedir. Eczacılık, hemşirelik ve diş hekimliği konularına odaklanan çalışmalardan sadece tıp bilimleri ile ilgili olanlar dikkate alınacaktır. Olgu sunumlarının çoğunun "editöre mektup" olarak kabul edilmesi planlanmaktadır.

2020 yılı sayıları için makale gönderimleri kabulü sona ermiştir. 2021 yılı sayıları için makale gönderimleri 15 Aralık 2020 tarihinde başlayacaktır. Yazar ve okuyucularımızın dikkatine sunulur. 

Cilt 45 - Sayı 2 - 30 Haz 2020
 1. Mukopolisakkaridozlu hastalarda vitamin B12 düzeyleri
  Sayfalar 401 - 407
  Deniz KOR , Fatma Derya BULUT , Berna ŞEKER , Sebile KILAVUZ , H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN
 2. Balon ya da stent yardımlı intrakranial anevrizma tedavisi stabil okluzyonunda koil paket dansitesinin rolü
  Sayfalar 408 - 413
  Yılmaz ÖNAL , Murat VELİOĞLU
 3. Assessment of the readability of internet-based patient educational materials on acute rheumatic fever
  Sayfalar 414 - 420
  Derya ARSLAN , Betül KOZANHAN , Mahmut Sami Sami TUTAR
 4. Geriatrik bireylerde bel ağrısı riski
  Sayfalar 421 - 427
  Nesrin YAĞCI , Uğur CAVLAK , Emre BASKAN , Mücahit ÖZTOP
 5. Bağırsak stomalı hastaların stomaya uyumlarını etkileyen faktörler: ilişkisel çalışma
  Sayfalar 428 - 438
  Yasemin AKIL , Seçil TAYLAN
 6. Preoperative hemogram and biochemistry values of patients undergoing oral and dental surgical operations under local anesthesia
  Sayfalar 439 - 447
  Bilal EGE , Abdüssamed GEYİK , Muhammed Yusuf KURT , Mahmut KOPARAL
 7. Frequency of rotavirus and enteric adenovirus in children with acute gastroenteritis in Halfeti district, Sanliurfa, Turkey
  Sayfalar 448 - 454
  Adnan BARUTÇU , Saliha BARUTÇU
 8. Akut inme hastalarında Sofia katater ile direkt aspirasyon yönteminin sonuçları
  Sayfalar 455 - 460
  Yılmaz ÖNAL , Murat VELİOĞLU , Uğur DEMİR , Volga ERCAN , Ezgi YAKUPOĞLU , Hakkı M. KARAKAŞ
 9. Psöriatik artrit hastalarında otoimmun tiroid hastaliği sıklığı ve anti TNF-a tedavisinin etkisi
  Sayfalar 461 - 467
  Ümit KARAOĞULLARINDAN , Emine TARHAN , Güzide Gonca ÖRÜK
 10. Evaluation of the satisfaction of patients who underwent breast reduction surgery with Breast-Q questionnaire
  Sayfalar 468 - 474
  Ersin AKŞAM , Meltem ORAL AYHAN
 11. Pain and autonomy level of the elderly with knee osteoarthritis in Central Anatolia
  Sayfalar 475 - 481
  Dilek EFE ARSLAN , Sevinç KUTLUTÜRKAN , Nazan KILIÇ AKÇA
 12. The effect of hemostasis by electrocoagulation versus suture on endometrioma recurrence and pregnancy rates after laparoscopic cystectomy in endometriomas
  Sayfalar 482 - 487
  Şükrü YILDIZ , Cihan KAYA , İsmail ALAY , Murat EKİN , Levent YAŞAR
 13. The effects of simulation on nursing students’ protecting patients’ rights: A qualitative study
  Sayfalar 488 - 494
  Zehra GÖÇMEN BAYKARA , Evrim EYİKARA , Nurcan ÇALIŞKAN
 14. Growth parameters of Turkish children with juvenile idiopathic arthritis
  Sayfalar 495 - 501
  Sibel BALCI , Mehmet ÇALKAN , Semine ÖZDEMİR DİLEK, Dilek DOĞRUEL , Derya ALTİNTAS , Rabia Miray KİSLA EKİNCİ
 15. Anxiety and prenatal attachment levels in pregnancy and influencing factors
  Sayfalar 502 - 510
  Kevser ÖZDEMİR , Ayşe ÇEVİRME , Yasemin BAŞKAYA
 16. Evaluation of aortic stiffness parameters in premenopausal migraine patients
  Sayfalar 511 - 517
  Ertuğrul Emre GÜNTÜRK , Selçuk DOĞAN , Ayşe Nur TOPUZ
 17. Pregnancy outcomes of patients with rheumatoid arthritis
  Sayfalar 518 - 525
  Erdem FADILOĞLU , Canan UNAL , Atakan TANACAN , M.sinan BEKSAC
 18. Effects of hyaluronic acid and gamma-radiated mineralized allografts on the healing of rat tibial defects
  Sayfalar 526 - 532
  Selin GAŞ , Nejat Vakur OLGAÇ , Ahmet Taylan ÇEBİ , Çetin KASABOĞLU
 19. Clinical and pathological characteristics of patients with non-Hodgkin lymphoma cases in Eastern Turkey
  Sayfalar 533 - 540
  Ali DOGAN , Narin YILDIRIM DOĞAN , Mehmet Ali ERKURT , Ömer EKİNCİ , İrfan KUKU , Emin KAYA
 20. L-carnitine effects in CCl4-nephrotoxicity: Immunohistochemical evaluation of glomerular nephrin and HIF-1alpha expressions
  Sayfalar 541 - 546
  Derya KARABULUT , Emel ÖZTÜRK , Ali Tuğrul Tuğrul AKİN , Ayça LEKESİZCAN , Hacı Murat Murat ÜNSAL , Tuğçe Merve ÖZYAZGAN , Meryem SAYAN
 21. Effect of physical activity on health-related quality of life and depression anxiety in pregnancy
  Sayfalar 547 - 555
  Duygu İlke YILDIRIM , Şule BALCI , Oğuzhan GÜNENÇ , Mehmet Ali ERYILMAZ
 22. Analysis of adverse drug reactions in hospitalized patients reported to pharmacovigilance center in a teaching hospital
  Sayfalar 556 - 561
  Zakir KHAN , Emine ÖZ EKEMEN, Olcay KIROĞLU , Yusuf KARATAŞ
 23. Alpha-synuclein levels in multiple sclerosis patients with restless leg syndrome
  Sayfalar 562 - 567
  Suat ÇAKINA , Selma YÜCEL , Cemre Çağan POLAT , Şamil ÖZTÜRK
 24. Efficacy of dexamethasone implant in the treatment of macular edema due to different etiologies
  Sayfalar 568 - 573
  Emrah ÖZTÜRK , Burak ESENER , Abuzer GÜNDÜZ
 25. Effect of simulation on the development of cognitive skills of the first aid and emergency aid students in neonatal resuscitation
  Sayfalar 574 - 580
  Pınar DOĞAN , Bahar Nur KANBUR , Selmin KÖSE , Sonay BALTACI GÖKTAŞ
 26. Plasma expression and methylation levels of vascular endothelial growth factor (VEGF-C) and basic fibroblast growth factor (bFGF) in children with acute lymphoblastic leukemia in Çukurova Region, Turkey
  Sayfalar 581 - 587
  Nihal İNANDIKLIOGLU , Osman DEMİRHAN , İbrahim BAYRAM , Atila TANYELİ
 27. Comparison of the modified Seldinger and trocar techniques in the percutaneous treatment of CE1 and CE3a hepatic hydatid cysts
  Sayfalar 588 - 594
  Bekir TURGUT , Nahide BARAN
 28. Toplumda yaşayan yaşlılarda ağrı prevalansı ve ağrı öz yönetim uygulamaları
  Sayfalar 595 - 603
  Selma DEMİR SAKA , Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM
 29. Effect of web-assisted learning and peer learning on the stoma care-related knowledge and skills of nursing students
  Sayfalar 604 - 612
  Sezgi KAPLAN , Hilal TÜZER
 30. Effect of a mobilization program administered after open cholecystectomy on sleep duration and several other clinical variables
  Sayfalar 613 - 620
  Kadriye ALDEMİR ALDEMİR, Aylin AYDIN SAYILAN SAYILAN
 31. Evaluation of pregnancy rates in infertile women after application of ovulation induction and intrauterine insemination
  Sayfalar 621 - 628
  Sabri Berkem ÖKTEN , Zehra Nihal DOLGUN , Vedat UGUREL , Koray ELTER
 32. Beliefs and experiences of breast cancer patients about the use of complementary therapies: A qualitative study
  Sayfalar 629 - 638
  Ayla TUZCU , Merve İPEK
 33. Talasemi hastalarında demir yükü ile kardiyovasküler fonksiyonların ekokardiyografik indekslerle korelasyon çalışması
  Sayfalar 639 - 647
  Gamze AKKUŞ , Oğuz AKKUŞ , Kamil NAS , Esmeray ACARTÜRK , Emel GÜRKAN
 34. Effect of dysmenorrhea on quality of life in university students: A case-control study
  Sayfalar 648 - 655
  Figen ALP YILMAZ ALP YILMAZ, Dilek AVCI AVCI
 35. Effect of titanium elastic nailing surgery on the femoral development in pediatric femoral fractures
  Sayfalar 656 - 661
  Gökhan Bülent SEVER
 36. KOAH tanısı almış hastalara uygulanan progresif gevşeme egzersizlerinin yorgunluk ve yaşam kalitesine etkisi
  Sayfalar 662 - 671
  Saadet SAZA , Kıvan ÇEVİK
 37. Sağlıklı Türk yetişkinlerinde os sacrum’un ve hiatus sacralis’in klinik anatomisi ve morfometrik analizi
  Sayfalar 672 - 679
  Sema ÖZANDAÇ POLAT , Ayşe Gül KABAKCI , Fatma Yasemin ÖKSÜZLER , Mahmut ÖKSÜZLER , Ahmet Hilmi YÜCEL
 38. Investigation of benfotiamine’s protective effects on liver tissue in experimental carbon tetrachloride induced liver injury
  Sayfalar 680 - 687
  Bülent KARAKAYA , Tuncay KULOĞLU , Erhan ÖNALAN , Nalan KAYA TEKTEMUR , Emir DÖNDER
 39. Osteoartriti olan hastalarda bedensel belirtileri abartma, anksiyete-depresyon ve durumluk anksiyete düzeyleri
  Sayfalar 688 - 694
  Müberra KULU , Filiz ÖZSOY , Murat KORKMAZ
 40. Birinci basamakta reçeteleme trendi ve sık karşılaşılan tanılara ait reçetelerin incelenmesi: Türkiye verisi
  Sayfalar 695 - 708
  Dilara BAYRAM , Caner VIZDIKLAR , Volkan AYDIN , Fatma İŞLİ , Ahmet AKICI
 41. Cleveland Adölesan Uykululuk Anketi’nin Türkçe’ye uyarlanması: Lise öğrencileri için geçerlik-güvenirlik çalışması
  Sayfalar 709 - 720
  Songül ÇAĞLAR , Makbule TOKUR KESGİN
 42. Bipolar bozukluk ve şizofrenide anksiyete duyarlılığı
  Sayfalar 721 - 730
  Zeynep NAMLI , Lut TAMAM , Mehmet Emin DEMİRKOL , Soner ÇAKMAK
 43. Koksartrozda uygulanan çimentosuz total kalça protezinin klinik sonuçları
  Sayfalar 731 - 737
  Melih BAĞIR , Ahmet YILMAZ
 44. Determination of sella turcica types in healthy Turkish population
  Sayfalar 738 - 745
  Sema ÖZANDAÇ POLAT , Ayşe Gül KABAKCI , Fatma Yasemin ÖKSÜZLER , Mahmut OKSÜZLER , Ahmet Hilmi YÜCEL
 45. Sjögren’s syndrome and catastrophic antiphospholipid syndrome with severe skin involvement
  Sayfalar 746 - 751
  Ebru KARAGÜN , Birgül ÖNEÇ , Türkay AKBAŞ , Mehmet GAMSIZKAN
 46. Envisaging employment of the non-pharmaceutical interventions in the effective containment of the COVID-19 pandemic
  Sayfalar 752 - 753
  Saurabh SHRİVASTAVA , Prateek SHRİVASTAVA
 47. Revisiting public health strategies for better prevention and control of noncommunicable diseases
  Sayfalar 754 - 755
  Saurabh SHRİVASTAVA , Prateek SHRİVASTAVA
 48. Asemptomatik kreatin kinaz (CK) yüksekliği: Hiper-CK-emi
  Sayfalar 756 - 757
  Oğuz Abdullah UYAROĞLU
 49. Percutaneous closure should be given a chance in patent ductus arteriosus with severe pulmonary hypertension
  Sayfalar 758 - 759
  Ömer TEPE , Çağlar ÖZMEN , Ali DENİZ , Nazan ÖZBARLAS , Mehmet Şah TOPÇUOĞLU
 50. Rare presentation of a posterior mediastinal cystic schwannoma
  Sayfalar 760 - 762
  Aslı TANRIVERMİŞ SAYIT , M ELMALİ
 51. Recurrent ameloblastoma of anterior mandible
  Sayfalar 763 - 766
  Mithula NAIR , Vikram SHETTY , Vidya AJİLA , Shruthi HEGDE
 52. Ensuring safe repatriation of the citizens amidst the threat of Corona Virus Disease 2019 Pandemic
  Sayfalar 767 - 768
  Saurabh SHRİVASTAVA , Prateek SHRİVASTAVA
Derginin Yeni Adı

Cukurova Medical Journal

Derginin yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.