ISSN: 2602-3032
e-ISSN: 2602-3040
Başlangıç: 1976
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Çukurova Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150) adını Cukurova Medical Journal (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir. Cukurova Medical Journal Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, klinik farmakoloji, halk sağlığı v.b.) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli hakemli bir tıp dergisidir. Yayın Kurulunun aldığı karar gereği, 2021 yılından itibaren dergimiz sadece online olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz temel ve klinik tıp bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalarına öncelik vermektedir.
2022 - Cilt: 47 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Acute Effects of Caffeinated Beverages on Electrocardiographic and Hemodynamic Parameters in Young Adults

Araştırma Makalesi

İnfraklaviküler ve Interskalen Bloğun Önkol Oksijenasyonuna Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Meme manyetik rezonans görüntülemede malign ve benign lezyonların ayrımında histogram analizi: Ön çalışma

Araştırma Makalesi

Malign Asitli Over Kanserinde Sitoredüktif Cerrahide Perioperatif Hemodinamik Optimizasyon

Araştırma Makalesi

The evaluation of Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level, Framingham Score and Cardiac Markers in Healthy Population

Araştırma Makalesi

Brain Death Diagnosis and Management in the COVID-19 Pandemic – Single Center Study

Olgu Sunumu

Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Dissemine Peritoneal Leiomyomatozis

Araştırma Makalesi

Evaluation of biventricular myocardial strain and comparison according to treatment regimens in patients discharged from COVID-19: an observational speckle tracking echocardiography study

Araştırma Makalesi

Radiological Determination of Fossa Cranii Posterior Morphometry in Chiari Malformation Type I

Olgu Sunumu

COVID-19'lu Böbrek Nakli Alıcılarının Klinik Takibi: Bir Vaka Serisi

Editöre Mektup

Paroksetin ile İlişkili Ekimoz: Bir Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Vankomisin kaynaklı nefrotoksisiteyi önlemede Melatoninin etkinliği; deneysel bir çalışma

Araştırma Makalesi

The Protective Effect of Resveratrol on Cisplatin Induced Damage in Rat Kidney

Editöre Mektup

An unusual cause of apareunia: Septate Hymen

Araştırma Makalesi

The effect of CYP2C9 gene polymorphisms on blood pressure lowering response to losartan in patients with essential hypertension

Araştırma Makalesi

CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN VE UĞRAMAYAN ERGENLERDE BAĞLANMA STİLİ, ANA-BABA TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Is neuropathic pain an overlooked symptom in axial spondyloarthritis?

Araştırma Makalesi

MULTİPL SKLEROZDA SPİNAL KORD LEZYONLARI VE KOGNİSYON İLİŞKİSİ

Araştırma Makalesi

BÖBREK NAKLİ YAPILAN HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜLEBİLECEK ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

Evaluation of Experimental Hyperthyroidism with Physical and Vital Findings and the Effect of Carnosine

Araştırma Makalesi

DNA Damage and Inflammation in COVID-19 Cases

Araştırma Makalesi

COVID-19 pandemisi sırasında meme görüntüleme ve kanser teşhisinde gecikme, evrede ilerlemeye yol açar mı?

Araştırma Makalesi

Suicide Trends in the Early Period of the Covid-19 Pandemic: A Study in a Western City of Turkey

Editöre Mektup

Right atrial pseudoaneurysm resulting in severe respiratory failure, thought to be Covid-19 pneumonia

Editöre Mektup

Pure Thoracic Spinal Epidural Cavernous Hemangioma (SECH)

Editöre Mektup

Modified-Release Methylphenidate-Induced Raynaud’s Phenomenon in an Adolescent with ADHD

Editöre Mektup

Elevated human chorionic gonadotropin levels in a boy with chronic kidney disease

Araştırma Makalesi

Classification of Colorectal Cancer Based on Gene Sequencing Data with Xgboost Model: An Application of Public Health Informatics

Editöre Mektup

Bir ergende sifilize ikincil abdominal venlerin trombozu

Araştırma Makalesi

Is arthroscopic intervention-assisted fragment-specific fixation technique superior to volar plating in distal radius fractures involving the middle column?- A retrospective case control study

Editöre Mektup

Shoulder Injury Related to Rabies Vaccine Administration: A Case Report

Araştırma Makalesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN DISEASE SEVERITY AND PROGNOSTIC INDICATORS AND MATRIX METALLAPROTEINASE IN PATIENTS WITH STABLE IDIOPATIC PULMONARY FIBROSIS

Araştırma Makalesi

Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of naringin on bacterial endotoxin-induced small intestine damage in rats

Araştırma Makalesi

CRP/ALBUMIN VALUE: AN AGE-DEPENDENT PROGNOSTIC FACTOR IN COVID-19 PNEUMONIA PATIENTS?

Araştırma Makalesi

A COMPARISON OF PSYCHOTROPIC DRUG PREFERENCES AND SIDE EFFECTS IN OLD AND YOUNG PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

Araştırma Makalesi

Comparison of emotional-behavioral problems, parental attitude characteristics, parental stress level, and related factors between children diagnosed with a communication disorder and healthy controls

Araştırma Makalesi

Burnout among Healthcare Workers at the First Wave of the COVID-19: A Systematic Review – Meta Analysis

Araştırma Makalesi

Investigation of the relationship between the Achilles tendon strain ratio and the presence of mitral annulus calcification

Araştırma Makalesi

An Investigation of the Efficacy of Boric Acid Therapy in Pseudomonas Aeruginosa-Induced Chronic Otitis Media Model in Rats

Araştırma Makalesi

Kalsiyum, D vitamini ve paratiroid hormon düzeylerinin kritik hastaların prognozuna etkisi

Araştırma Makalesi

Relationship Between Serum Neuron Specific Enolase Levels and Brain Injury in Patients with Hyponatremia

Araştırma Makalesi

Erken Dönem Civciv Embriyo Modelinde Dimenhidrinat’ın Nöral Tüp Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Depo Antipsikotik Kullanan Hastalarda Prolaktin Düzeyi, Cinsel Fonksiyon, Vücut Kitle İndeksi ve Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Çocukluk Çağı Travması, Çift Uyumu ve Cinsel İşlevler Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Gossypin’in prostat kanser hücrelerinde MMP-2 ve MMP-9 genleri üzerindeki etkisinin araştırılması

Araştırma Makalesi

A Model to Predict the Risk of Infected Episiotomy in Low-Risk Women

Araştırma Makalesi

The Prognostic Significance of the Optic Nerve Sheath Diameter in Acute Respiratory Failure: A Case-Control Study

Araştırma Makalesi

Comparison of thyroid fine needle aspiration cytology results before and during the COVID-19 pandemic: What was the impact of the pandemic?

Derginin Yeni Adı

Cukurova Medical Journal

Derginin yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.