e-ISSN: 2146-409X
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

GENEL BİLGİLER

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen, hakemli bilimsel bir dergidir. Web of Science Kategorisi 'Genel ve Dahili Tıp' olarak belirlenmiştir. Ulakbim TR Dizin'de indekslenmektedir. Tüm yazılar, çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçirilmektedir. Bu nedenle hakemlere gönderilecek ana metin dosyasında, hiçbir yazar ve kurum ismi yer almamalıdır. Tüm yazılar özgün, bilimsel nitelikte olmalı, daha önce başka bir ortamda yayınlanmamış veya yayınlanması için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Tüm yazıların intihal kontrolünden geçirilmiş olması, insan ve hayvan kullanılan çalışmalarda, etik kurul izni alınmış olması zorunludur. Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. İngilizce yazım tercih sebebidir. Türkçe yazılarda İngilizce özet, İngilizce yazılarda Türkçe özet olmalıdır. Araştırma makaleleri öncelikli olup, olgu sunumu için kısıtlı sayıda ve yeterli önceliğe sahip yazılar kabul edilmektedir. LCC kategorisi W'dir.

Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru https://dergipark.org.tr/smj adresinden yapılabilir. Dergipark sistemi dışında diğer başvuru yolları kabul edilmez. NOT: Çalışmalarınızı yüklemeden önce lütfen yazım kuralların okuyunuz.


Makalelerin ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 15 gün

Makalelerin gözden geçirildiği ortalama süre: 60 gün

Makalenin ortalama yayınlanma süresi: 90 gün


Güncelleme Tarihi: 16.07.20232023 - Cilt: 13 Sayı: 2

YAZARLAR İÇİN BİLGİ