Sakarya Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2146-409X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/smj


Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmakta olup Tübitak Ulakbim TR Dizini, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline Dizini ve JournalTOCs dizinlerinde indexlenmektedir. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.Önemli Notlar: Dergi  yazım kuralları güncellenmş olup, lütfen çalışmalarınızı dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını okuyunuz. SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)  Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay

Sakarya Tıp Dergisi

e-ISSN 2146-409X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/smj
Kapak Resmi


Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmakta olup Tübitak Ulakbim TR Dizini, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline Dizini ve JournalTOCs dizinlerinde indexlenmektedir. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.Önemli Notlar: Dergi  yazım kuralları güncellenmş olup, lütfen çalışmalarınızı dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını okuyunuz. SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)  Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay

Cilt 11 - Sayı 1 - 22 Mar 2021
 1. Laparoscopy Versus Open Appendectomy for Elderly Patients: A Single-Center Experience
  Sayfalar 1 - 8
  Enis DİKİCİER, Barış MANTOĞLU, Kayhan ÖZDEMİR, Muhammed KAMBUROĞLU, Emre GÖNÜLLÜ
 2. Acil Serviste Spontan Pnömotoraks Tanısı Alan Hastaların Demografik Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 9 - 14
  Canan AKMAN, Murat ÇETİN
 3. The Relationship between Perceived Social Support, Depressive Symptoms and Hopelessness Levels of Individuals with Disabled Children
  Sayfalar 15 - 24
  Melek AYTEKİN, Nurgül ÖZDEMİR, Şengül ŞAHİN
 4. The relationship between neutrophil-lymphocyte ratio and antibiotic therapy in patients with fever of unknown origin
  Sayfalar 25 - 31
  Cengiz KARACAER, Oğuz KARABAY, Ali TAMER
 5. The Relationship Between Self-Efficacy and Psychosocial Adjustment of Individuals with Type 2 Diabetes
  Sayfalar 32 - 41
  Erman YILDIZ
 6. Orta Büyüklükteki Rotator Manşet Kas Yırtığı Sonrası Artroskopik Omuz Cerrahisi Uygulanan Bireylerde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Humeral Baş Depresör Kas Ko-Aktivasyon Eğitimi
  Sayfalar 42 - 52
  Caner KARARTI, Anıl ÖZÜDOĞRU, Hakkı Çağdaş BASAT, İsmail ÖZSOY
 7. Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Yapılan Çocuklarda Gastrointestinal Kanamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Sayfalar 53 - 60
  Engin GERÇEKER, Erhun KASIRGA, Güzide DOĞAN, Buse SOYSAL
 8. Koroner Arter Baypas Greft Operasyonu ile Antioksidan Olarak Seruloplazminin Enzimatik Aktivitesi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 61 - 66
  Özgür ALTINBAŞ, Abdullah Tuncay DEMİRYÜREK, Mehmet Salih AYDIN, Aydemir KOÇARSLAN, Ata ECEVİT, Ilker MERCAN, Abdussemet HAZAR, Erdal EGE
 9. Congenital Thoracic Abnormalities: Contribution of Prenatal Magnetic Resonance İmaging to Ultrasound Diagnosis
  Sayfalar 67 - 76
  Gülseren DİNÇ, Deniz ÖZTÜRK
 10. Comparison of Different Topographic Reference Surfaces in Keratoconus Cases
  Sayfalar 77 - 84
  Ahmet ELBEYLİ, Sucattin KOCAMİS, Hasan ÇAKMAK, Emine DOĞAN
 11. Assesment of Optic Nerve Sheath Diameter in Healthy Adults in Turkey
  Sayfalar 85 - 90
  Emre GÖKÇEN, İbrahim ÇALTEKİN, Levent ALBAYRAK, Atakan SAVRUN, Dilek ATİK, Sevilay VURAL, Nuray KILIÇ, Mikail KUŞDOĞAN, Hasan Burak KAYA
 12. Can Mortality Be Predicted with Semi-Quantitative Visual Scoring in Coronavirus Disease?
  Sayfalar 91 - 96
  Keziban KARACAN, Alper KARACAN
 13. The Relations of Brugada ECG Pattern and Fraqmented QRS in Patient with Schizophrenia
  Sayfalar 97 - 102
  Osman BEKTAŞ, Ahmet KAYA, Esra YANCAR DEMİR, Seçkin DERELİ
 14. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Klinik ve Demografik Verilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 103 - 108
  Ahmet YILDIRIM, Aysel KAYA TEKEŞİN
 15. The Effects of Myricetin Against Testicular and Lung Injury Induced by Testicular Ischemia Reperfusion Model
  Sayfalar 109 - 114
  Deniz ÖZTÜRK, Ayhan TANYELİ, Derya GÜZEL, Mustafa Can GÜLER, Ersen ERASLAN, Hüseyin BAYLAN
 16. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Yaz Stajı Öğrenim Düzeyi Değerlendirmesi: Bir Afiliye Hastane Örneği
  Sayfalar 115 - 121
  Erdem ÇOKLUK, Selin TUNALI ÇOKLUK, Fatıma Betül TUNCER, Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU, Meltem BOZ
 17. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Göçmen ve Mülteci Hastaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 122 - 128
  Zerrin GAMSIZKAN, Attila ÖNMEZ
 18. Baş Boyun Kanseri Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 129 - 136
  Ayşe DEMİRCİ, Ceyhun VARIM, Vedat BAYOĞLU, Cemil BİLİR, İlhan HACIBEKİROĞLU
 19. Concomitant Ocular Diseases in Patients with SARS-CoV-2 Infection
  Sayfalar 137 - 141
  Mahmut ATUM, Ali Altan Ertan BOZ, Burçin Köklü ÇINAR, Erkan ÇELİK, İsa YUVACI
 20. Does urapidil alleviate lung and renal injuries induced by cecal ligation and puncture?
  Sayfalar 142 - 147
  Derya GÜZEL, Ayhan TANYELİ, Songül DOĞANAY, Mustafa Can GÜLER, Ersen ERASLAN
 21. Influenza, Hepatitis B and Pneumococcal Vaccination Rates and Factors Influencing Vaccination Status in Patients with Diabetes
  Sayfalar 148 - 154
  Hasan APAYDIN, Abdülkadir AYDIN, Büşra DOĞAN, Seda AHÇI YILMAZ, Emin PALA, Sema UÇAK BASAT
 22. Endocan As A Potential Marker of Early Endothelial Dysfunction In Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)
  Sayfalar 155 - 161
  Mahmut APAYDIN, Taner DEMİRCİ, Erman ÇAKAL
 23. The Effects of Undergraduate Nursing Education in Diagnosing the Symptoms of Child Abuse and Neglect
  Sayfalar 162 - 169
  Mert KARTAL, Muhammet BAYRAKTAR
 24. Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları
  Sayfalar 170 - 176
  Hacer YERLİKAYA, Özlem KİRİŞCİ, Merve ÇİLBURUNOĞLU, Hacer UĞURLU, Murat ARAL, Gürkan MURATDAĞI
 25. Alerjik Rinit Tanısı Alanlarda Deri Prick Testi Yapılma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 177 - 182
  Ali GÜVEY
 26. Akut Miyokardiyal İnfarktüs Sonrası Primer Anjiyoplasti Uygulanan Hastalarda Kontrastla İlişkili Nefropatinin Bir Prediktörü: Kontrast Madde Hacminin Glomerüler Filtrasyon Hızına Oranı
  Sayfalar 183 - 192
  Sedat TAŞ, Eren Ozan BAKIR, Ümmü TAŞ
 27. Evaluation of Index of Cardiac-Electrophysiological Balance and Electrocardiographic Alternations in Patients with Sarcoidosis
  Sayfalar 193 - 200
  Yakup ALSANCAK, Celalettin KORKMAZ
 28. Çoklu komorbiditesi olan bir hastada perkütan aortik kapak ve korumasız sol ana koroner stent implantasyonu;Basamaklı yaklaşım
  Sayfalar 201 - 206
  Cenk SARI, Serdal BAŞTUĞ, Mustafa DURAN, Engin BOZKURT
 29. Is Blood Type Linked to COVID19 Risk?
  Sayfalar 207 - 217
  Mustafa ALTINDİŞ, Hevi GHAFOUR
 30. Dermatological Manifestations in COVID-19 Disease
  Sayfalar 218 - 220
  Öner ÖZDEMİR, Ayşegül PALA, Elif ŞEKER
Dizinler
YAZARLAR İÇİN BİLGİ