Sakarya Medical Journal
Cover Image
e-ISSN 2146-409X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University | http://dergipark.gov.tr/smj

114.553

272.100

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.Önemli Notlar: Dergi  yazım kuralları güncellenmş olup, lütfen çalışmalarınızı dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını okuyunuz. SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)  Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Sakarya Medical Journal

e-ISSN 2146-409X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University | http://dergipark.gov.tr/smj
Cover Image

114.553

272.100

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.Önemli Notlar: Dergi  yazım kuralları güncellenmş olup, lütfen çalışmalarınızı dergiye yüklemeden önce yazım kurallarını okuyunuz. SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)  Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Volume:9 Issue:2 Last Issue
Volume 9 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Pediatrist Gözüyle Çocukluk Çağı Nekrotizan Fasiite Bakış: Bir Derleme
  Pages 190 - 198
  Mervan Bekdas
 2. Ruhsal Hastalıklar ve Damgalama; Toplumda, Medyada, Sağlık Çalışanlarda ve Her Yerde...
  Pages 199 - 205
  Ömer Asan
 3. Agmatin Biyokimyası: Şizofreni ve Depresyondaki Rolüne Bakış
  Pages 206 - 212
  Erdem Çokluk, Ramazan ŞEKEROĞLU, Emine YILMAZ
 4. Treacher Collins Sendromu’nda Dentofasiyal Bulgular ve Tedavi Yaklaşımı
  Pages 213 - 217
  Aslı Soğukpınar, Merve Mutluay
 5. Bitkisel Sterollerin/Stanollerin Aterosklerotik Süreç ve Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkisi
  Pages 218 - 229
  Hande Çekici, Hilal Yıldıran
 6. Konvansiyonel Kemoterapötikler ve Isı Şok Protein 90 İnhibitör Kombinasyonunun Mesane Kanseri Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkisi
  Pages 230 - 236
  Nuray Varol
 7. Transfüzyon Amaçlı Kan Verme Önündeki Engellerin Belirlenmesi
  Pages 237 - 244
  Selma Altındiş, Neşe Aşıcı, Uğur Şenol, Ayşe Betül Bakır, Çağlar Yusuf Yücedağ, Celalettin Demir, Rabia Gün, Ümit Özçelik, Ahmet Altındiş
 8. Diş Hekimlerinin Tıbbi Atık Yönetimi Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması
  Pages 245 - 252
  Merve Köseoğlu, Hande Toptan, Selma Altındiş
 9. Lakrimal Kemik Kalınlığı ile Serum Kalsiyum Düzeyi Arasındaki İlişki
  Pages 253 - 257
  Mahmut Atum, Nilgün Özkan Aksoy, Gürsoy Alagöz
 10. Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Riskinin Araştırılması
  Pages 258 - 265
  Abdurrahman Tanhan, Aysel Yıldız, İlkşan Demirbüken, Mine Gülden Polat
 11. Yaşlanma ile İlişkili Vitreus Humor Değişikliklerinin Difüzyon MRG ile Değerlendirilmesi
  Pages 266 - 271
  Ali Küpeli, Mehmet Koçak, Gürkan Danışan, Mehmet Soytürk
 12. Comparison of Effectiveness of Exercise Plus Kinesio Taping Versus Exercise Alone in Dentists with Myofascial Pain Syndrome of the Upper Trapezius Muscle
  Pages 272 - 280
  Gökşen Gökşenoğlu
 13. A new method for discriminating cerebellar tumors from each other: algorithmic approach
  Pages 281 - 288
  Osman Melih Topcuoğlu
 14. Kinesiophobia Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.
  Pages 289 - 296
  Alauddin Kochai, Levent Bayam, Mehmet Erdem, Ahmet Can Erdem, Deniz Gülabi, Uğur Özdemir, Sarper Mehmet Çetinkaya, Ünal Erkorkmaz
 15. Nötrofil, Platelet, Eosinofil/Lenfosit Oranları ve MPV'nin Efüzyonlu Otitis Media Tanısında Gerçekten Potansiyel Rolü Var mı?
  Pages 297 - 301
  Oğuz Kadir Eğilmez, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Deniz Demir, Bilgehan Çelik
 16. The Perceptions and Feelings of Women Related to Labor Pain: Fear, Panic, Anxiety Feelings and Support Need of Primiparas Women
  Pages 302 - 309
  Sibel Öztürk, Fatma Güdücü Tüfekçi, Neşe Karakaya
 17. Evaluation of Behavior of Sun Protection in University Students and Staff: Face-to-face Survey Study
  Pages 310 - 318
  Mahizer Yaldız, Nurcan Metin, Berna Solak
 18. Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri: 76 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirmesi
  Pages 319 - 325
  Asuman Kilitci, Ziya Asan
 19. Sociodemographic and Clinical Status and Its Associations with Disability in Patients With Prediabetes
  Pages 326 - 336
  Ulaş Serkan Topaloğlu, Kemal Erol
 20. Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Radikal Ve Parsiyel Nefrektomi Yapılan Hastaların Onkolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Pages 337 - 341
  Bahri GÖK, Kemal Ener, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca, Serkan Altınova, Ziya Akbulut, Mevlana Derya Balbay
 21. Erişkin Still Hastalığında Belirgin Reaktif Trombositozis: Bir Olgu Sunumu
  Pages 342 - 346
  Rumeysa Kurt, Emel Gönüllü, Nevin İnce
 22. Mide Yerleşimli İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu
  Pages 347 - 351
  Selma Erdoğan Düzcü, Gülşah Ünsal Kayar
 23. Valproik Asit Kullanımına Bağlı Liken Planus Olgusu
  Pages 352 - 355
  Fatma Şimşek
 24. Torsade de Pointes Following Myocarditis; A Case Report
  Pages 356 - 360
  Kayıhan Karaman, Arif Arısoy, Samet Yılmaz
 25. Testicular non-metastatic paraganglioma: the first case report
  Pages 361 - 365
  Samet Şenel, Süleyman Bulut, Cüneyt Özden
 26. Acute Infantile Hemorrhagic Edema with Penile Involvement
  Pages 366 - 368
  Öner Özdemir, Yiğit Mustafa Ertunç