Sakarya Medical Journal
Cover Image
e-ISSN 2146-409X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University | http://dergipark.gov.tr/smj

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.

Not: SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. 

Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)

 Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Sakarya Medical Journal

e-ISSN 2146-409X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University | http://dergipark.gov.tr/smj
Cover Image

104.936

220.375

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.

Not: SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. 

Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)

 Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

İmtiyaz Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Volume:9 Issue:1 Last Issue
Volume 9 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Autotransplantation of Cryopreserved/Thawed Ovarian Tissue: Overview of Methods and Challenges
  Pages 1 - 10
  Hulya Ayik, Yasemin Goksu Erol, Armagan Aydin
 2. Diyabetik Hastalarda Amputasyon Sonrası Yara İyileşmesi ve Bakım
  Pages 11 - 15
  Özlem Ceyhan, Seda Akutay
 3. Taburculuğa Hazırlanan Preterm İnfantlarda Kritik Olmayan Morfolojik Deformiteler
  Pages 16 - 21
  Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altunhan
 4. Frequency of Contrast Nephropathy after Intravenous Contrasted Computerized Tomography Scan in The Patients Admitted to Emergency Department
  Pages 22 - 29
  Hakan Hakkoymaz, Mehmet Okumuş
 5. The Correlation Between Pregnancy, Delivery Characteristics and Autism Spectrum Disorder and Symptomatic Severity
  Pages 30 - 37
  İrem Damla Çimen
 6. Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Çinko, Selenyum, Mangan, Demir, Bakır Element Düzeyleri ve Cu/Zn, Cu/Se, Cu/Mn, Fe/Zn, Fe/Se, Fe/Mn Oranlarının Değerlendirilmesi
  Pages 38 - 45
  Nurten Bahtiyar, Yalçın Hacıoğlu
 7. Evaluation of Health Care Services Delivered to Syrian Refugees in a Tertiary Pediatric Hospital Between 2013-2016
  Pages 46 - 51
  Ali Güngör, Alkım Öden Akman, Cüneyt Karagöl, Mücahit Koçoğlu, Bahar Çuhacı Çakır, İlker Çetin, Halil İbrahim Yakut
 8. Long-term Effects of Ultrasound-guided Genicular Nerve Pulsed Radiofrequency on Pain and Knee Functions in Patients with Gonarthrosis.
  Pages 52 - 58
  Tolga Ergönenç, Serbülent Gökhan Beyaz
 9. The Effects of N-Acetylcysteine on MMP-2 and MMP-9 Immune Activities in Testicular Tissue of Streptezotocin Induced Diabetic Rats
  Pages 59 - 67
  Alper Yalcın
 10. Can Successful Outcomes be Achieved using the Single-Row Rather Than the Double-Row Technique for Repair of a Rotator Cuff Tear?
  Pages 68 - 73
  Hakkı Çağdaş Basat, Mehmet Armangil, Yener Yoğun
 11. Exposure of Students to Bullying in A Secondary School and Evaluation of Related Factors
  Pages 74 - 83
  Ersin Nazlıcan, Gonca Gül Çelik, Muhsin Akbaba, Ramazan Azim Okyay, Burak Kurt, Ayşegül Yolga Tahiroğlu
 12. Lazer Mikrodiseksiyon Tekniği İle Yaralanan Periferik Duyusal Nöronlar Üzerinde Nörotrofin-3 ve Nörotrofin-4/5’in Rejeneratif Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 84 - 91
  Ramazan Üstün, Elif Kaval Oğuz
 13. Zoledronik Asidin Meme Kanseri Alt Tiplerinde Terapötik Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 92 - 102
  Gamze Güney Eskiler, Asuman Deveci Özkan, Cemil Bilir, Süleyman Kaleli
 14. ECZACILARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARI
  Pages 103 - 112
  Celal Alpdoğan, Selma Altındiş
 15. The Relationship Between the Presence of Early Repolarization Pattern and the Severity of Coronary Artery Disease in Patients with Stable Coronary Artery Disease
  Pages 113 - 119
  Serhat Karaman, Kayıhan Karaman, Abuzer Coşkun
 16. Sakarya İlindeki Herediter Nöropati Hastalarının Demografik, Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri
  Pages 120 - 124
  Dilcan Kotan, Aslı Aksoy Gündoğdu, Murat Alemdar
 17. Relationship Between Epicardial Fat Thickness and Cardioversion Success in Patients with Atrial Fibrillation / Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Epikardiyal Yağ Kalınlığı ile Kardiyoversiyon Başarısı Arasındaki İlişki
  Pages 125 - 130
  Savaş Özer, Mürsel Şahin, Merih Kutlu
 18. Comparison of Effects of Three Distinct Stress Models on Anxiety and/or Depression-Related Behaviors in Female Rats
  Pages 131 - 140
  Zafer Şahin, Aynur Koç, Raviye Özen Koca, Hatice Solak, Alpaslan Özkürkçüler, Pınar Çakan, Zülfikare Işık Solak Görmüş, Selim Kutlu
 19. Comparison of intravitreal ranibizumab and diod laser photocoagulation treatment for retinopathy of prematurity; effects on axial lenght and refractive status
  Pages 141 - 147
  Emine Alyamaç Sukgen, Selim Cevher, Yusuf Koçluk
 20. Thin Fiber Neuropathy Associated with Vitiligo
  Pages 148 - 153
  Bahar Sevimli Dikicier, Bekir Enes Demiryürek
 21. Bir Şehir Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seroprevalansı
  Pages 154 - 159
  Özlem KİRİŞCİ, Murat ARAL, Gökhan ARICAN, Gürkan MURATDAĞI
 22. Batı Nil Virüsü Enfeksiyonuna Sekonder Gelişen Akut Demiyelinizan Polinöropati Olgusu
  Pages 160 - 163
  Yonca Ünlübaş, Abdulkadir Tunç, Murat Alemdar, Dilcan Kotan
 23. Cerrahi Müdahale Gerektiren Olanzapin İlişkili Paralitik İleus Olgusu
  Pages 164 - 168
  Halil İbrahim Taşçı
 24. Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Volüm Yükü ve Diüretik Kullanımı
  Pages 169 - 174
  Mehmet Nur Kaya, Ömer Toprak, Uğur Ergün
 25. Gallbladder Ascariasis: A Case Report and Review of the Literature
  Pages 175 - 179
  Ogün Taydaş, Mustafa Özdemir, Behiç Akyüz, Onur Taydaş
 26. Yüksek Serum CA19-9 Seviyeleri ile Seyreden Bir Endometriozis Olgusu
  Pages 180 - 184
  Özlem Nuray Sever, Dilahan Şankır
 27. Erişkin Still Hastalığı ilişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromu: Olgu Sunumu
  Pages 185 - 189
  Burcu Aydoğan, Mehmet Kılıç, Emel Örge