e-ISSN: 2791-9935
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sayın Araştırmacılar,

Bandırma Onyedi Eylül Tıp fakültemizin dergisi hem Türkçe hem de İngilizce yayın dillerinde yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz yılda üç kez yayınlanacaktır. Makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Gönderilen tüm materyaller çift-kör bilimsel hakemler tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

Hipokrat Tıp Dergisi temel, dahili ve cerrahi tıbbi bilimlerde, biyomedikal teknolojiler, stratejik ve  tamamlayıcı tıp, spor, spor-fizyolojisi antreman ve egzersiz alanlarında klinik, deneysel araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, ilginç görüntü, orijinal cerrahi teknikler, editöre mektuplar ve video makale formatında yazıları kabul etmektedir. 

Hipokrat Tıp Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin resmi dergisidir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 22 Şubat 2022

2022 - Cilt: 2 Sayı: 2

Klinik Araştırma

Kolorektal kanserlerde metastatik lenf nodu tutulumu ile ilişkili faktörler

Olgu Sunumu

Diagnosis and Treatment of Giant Inguinoscrotal Bladder Hernia

Klinik Araştırma

Primer Hiperparatiroidizme Yol Açan Paratiroid Adenomlarının Lokalizasyonunda İnce İğne Aspirasyon Yıkama Yönteminin Önemi

Araştırma Makalesi

Bibliometric Analysis of Theses Made in Public Health and Registered in the National Thesis Center of the Council of Higher Education in Turkey

Araştırma Makalesi

Evaluation of HPV screening results between 2017-2022 in Bursa province

Olgu Sunumu

Akut Koroner Sendrom Kliniği ile Prezente Olan Salmonella Enteritine Bağlı Gelişen Miyokardit Olgusu

e-ISSN: 2791-9935