Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2147-9607 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |


Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz


   B
aşeditör

    Prof. Dr. Ömer TETİK

 


Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2147-9607 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz


   B
aşeditör

    Prof. Dr. Ömer TETİK

 


Cilt 6 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Ön Kapak İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Editörden Editörden
 2. Fibroepitelyal Anal Polipler Ve Eşlik Eden Anal Hastalıklar
  Sayfalar 138 - 141
  Sabahattin Destek
 3. Hemoglobinopati, Asetil Salisilik Asit Kullanimi Ve Üreminin İmmünoturbidimetrik Ve HPLC Hemoglobin A1c Ölçümleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 142 - 147
  Gülçin Şahingöz Erdal, Murat Koşer, Pınar Kasapoğlu, Nilgün Işıksaçan
 4. Vicdan Algısı Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği
  Sayfalar 148 - 153
  Sena Dilek Aksoy, Kader Mert, İbrahim Çetin
 5. Serviks Kanserinde Prognostik Kriterlerin Tedavi Sonrası Erken Radyolojik Cevaba Etkisi
  Sayfalar 154 - 159
  Cenk Ahmet Şen
 6. Y Kuşağı Stajyer Öğrencilerin X Kuşağı Çalışan Hemşirelere Yönelik Görüşleri: Kalitatif Bir Yaklaşım
  Sayfalar 160 - 168
  Sibel Şentürk, Berna Karahan
 7. Pitriazis Versicolor, Pitriazis Rozea, Seboreik Dermatit ve HerpesZoster’in Yaş, Cinsiyet, Mevsimler, Aylara Göre Dağılımının Karşılaştırılması
  Sayfalar 169 - 173
  Mahizer Yaldız
 8. Hemşirelerin Psikososyal Sorunlarının ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi
  Sayfalar 174 - 181
  Sevgi Nehir, Nazmiye Güngör
 9. İNME SONRASI HASTA VE BAKIM VERENLERİN AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 182 - 189
  Filiz ER, Şeyda YILDIRIM
 10. Sağlıklı Popülasyonda Pnömotonometre ile Göz İçi Basıncı Ölçümü ve Goldmann Aplanasyon Tonometresi Sonrası Değişimi
  Sayfalar 190 - 193
  Çağrı İlhan
 11. Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Kronik Total Oklüzyon Sıklığı ve Risk Faktörleriyle İlişkisi
  Sayfalar 194 - 198
  Taner Sarak, Muhammed Karadeniz
 12. RADIOTHERAPY AND IMMMUN RESPONCE IS THE RADIOTHERAPY VACCINE? GOOD NEWS?
  Sayfalar 199 - 204
  Cengiz Kurtman
Dizinler
Dergi Arşivimiz İçin Tıklayınız...