Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9607 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |


Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz


   B
aşeditör

    Prof. Dr. Ömer TETİK

 


Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2147-9607 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz


   B
aşeditör

    Prof. Dr. Ömer TETİK

 


Cilt 6 - Sayı 4 - 31 Ara 2019
 1. Kapak İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Ömer TETİK
 2. Prematürite Retinopatisi Tedavi Sonuçlarımız
  Sayfalar 205 - 208
  Hüseyin Mayalı , Cansu Sarıgül , Emin Kurt , Özcan Rasim Kayıkçıoğlu , Süleyman Sami İlker
 3. Menisküs Yırtığı Hastalarının Sinoviyal Hücrelerinde Matriks Metalloprotein-2 ve NF-Kβ Protein Ekspresyonu
  Sayfalar 209 - 214
  Murat Baloğlu , Ebru Gökalp-Özkorkmaz
 4. Androgojik Yaklaşım ile Verilen Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum ve Doğum Sonrası Sürece Etkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 215 - 221
  Filiz Aslantekin Özçoban , Esra Özen KARAMAN
 5. GENÇ ERİŞKİNLERDE AYAĞIN YÜKLENMEYE VERDİĞİ CEVABIN İNCELENMESİ ve CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 222 - 226
  Hilal Keklicek
 6. Gençlik ve Spor Merkezinde Düzenlenen Kurslara Katılan Gençlerin Fair-Play Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 227 - 233
  Nedim Burak YILDIRIM , Kemal GÖRAL
 7. Onkoloji Palyatif Bakım Hemşirelerinin Mesleki Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 234 - 246
  Figen OKÇİN
 8. Obesity in Preschoolers in a Region in Western Turkey and Related Factors
  Sayfalar 247 - 252
  Celalettin Cevik , Sibel Ergün , Ayse Karadas , Turkan Calıskan , Nuriye Karadag
 9. Aort Kapak Kalsifikasyon Derecesi ile Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı İlişkisi
  Sayfalar 253 - 257
  MUSTAFA ZUNGUR
 10. Sağlık Teknikerliği Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi ve İlişkili Etmenler
  Sayfalar 258 - 264
  Ayla Açıkgöz
 11. Experiences and Psychological Status of the Patients after Fractured Femur in Intensive Care Unit: A Cross-Sectional Study
  Sayfalar 265 - 270
  Eda Tuğcu , Emel Yılmaz
 12. Deneysel Egzersiz Uygulamasının Yaşlılık Sürecinde Etkileri
  Sayfalar 271 - 276
  Ülker Tunca , Arzu Yalçın , Mustafa Saygın , Hamit Yaşar Ellidağ
 13. Tecrübeli Satranç Oyuncuları ve Satranca Yeni Başlayan Bireylerin Kognitif Fonksiyonları ve Duygusal Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 277 - 282
  Necip Kutlu
 14. Evaluation of Early and Mid-term Results of TEVAR Procedures with Various Etiology.
  Sayfalar 283 - 288
  Dilşad Amanvermez ŞENARSLAN , Funda Yıldırım , Ömer Tetik
 15. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 289 - 296
  Banu Terzi , Gözde Yıldız Daş Geçim , İbrahim Topuz
 16. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 297 - 303
  Kübra Güneş , Gizem Şahin
 17. Aksiller Hidradenitis Süpürativanın Cerrahi Tedavisinde Torakodorsal Arter Perforatör Flep (TDAP) İle Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz
  Sayfalar 304 - 307
  Zülfükar ulaş Bali , Yavuz Keçeci
 18. Ebelik Öğrencilerinin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu İle Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 308 - 312
  Yasemin AYDIN KARTAL
 19. İnsan Amniyon Sıvısı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunosupresyon Etkileri: Treg Regülasyonu
  Sayfalar 313 - 321
  Onur Uysal , Tuğba Semerci Sevimli , Sibel Güneş , Ahmad Fahim Tokhi , Ceren Özel , Ayla Eker Sarıboyacı
 20. Primer Dismenore Ağrısında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Kullanımı
  Sayfalar 322 - 327
  Hatice Kahyaoğlu Süt , Burcu Küçükkaya , Ebru Arslan
 21. İNFERTİL ERKEKLERİN İNFERTİLİTE VE TEDAVİ SÜRECİNE YÖNELİK DENEYİMLERİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME
  Sayfalar 328 - 336
  ZEHRA KAYA , Nevin Şahin
Dizinler
Dergi Arşivimiz İçin Tıklayınız...