Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9607 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |


Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz


   B
aşeditör

    Prof. Dr. Ömer TETİK

 


Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2147-9607 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz


   B
aşeditör

    Prof. Dr. Ömer TETİK

 


Cilt 7 - Sayı 2 - 30 Haz 2020
 1. editoryal.haziran.2020
  Sayfalar 96 - 96
  Ömer TETİK
 2. Öğrenci Hemşirelerin Genital Hijyen Uygulamaları ve Farkındalıkları
  Sayfalar 96 - 101
  Selma ŞEN , Sezer ER GÜNERİ
 3. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algıları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 102 - 109
  Zibel KOÇ , Canan ERAYDIN , Bilge TEZCAN
 4. Hemşirelerde İnternet Bağımlılığı ve Zaman Yönetimi İlişkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 110 - 116
  Çetin EROĞLU , Adalet KUTLU
 5. Evre IB-III Serviks Kanserinde Definitif ve Adjuvan Radyoterapi Sonuçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
  Sayfalar 117 - 122
  Zümrüt Arda KAYMAK ÇERKEŞLİ , Emine Elif ÖZKAN
 6. Ertelenen Cerrahi Girişimlerin Nedenleri Ve Hasta Anksiyete Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 123 - 129
  Elif KARAHAN , Sevim ÇELİK , Funda ZAMAN
 7. Serebral Palsili Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Bakım Yüklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 130 - 135
  Maksude YILDIRIM , Mehmet Emin DÜKEN , Yeliz SUNA DAĞ , Emriye Hilal YAYAN
 8. In Vitro Bovine Embryo Production: The Role of FCS and Cysteamine on Cleavage Rate
  Sayfalar 136 - 139
  Asiye İzem SANDAL
 9. Özofagus Skuamoz Hücreli Karsinomlarında Prognozun Belirlenmesinde D2-40 ve Cox-2 Ekspresyonunun Önemi
  Sayfalar 140 - 147
  Onur CEYLAN , Nesrin GÜRSAN , Ayşenur BAŞ ZEYNEL , Rabia DEMİRTAŞ , Sevilay ÖZMEN , Remzi ARSLAN
 10. Ebelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Düşünceleri ve Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri
  Sayfalar 148 - 156
  Rukiye DEMİR , Damla KIZILCA ÇAKALOZ , Ayten TAŞPINAR , Ayden ÇOBAN
 11. Diyabet Hastalarında Serum Magnezyum Düzeyi İle Glisemik Regülasyon ve Proteinüri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 157 - 161
  Mehmet Ali MISIRLIOĞLU , Hüseyin ERDAL , Oğuzhan ÖZCAN , Faruk TURGUT
 12. GEBELİKTE ALINAN PROTEİNİN YENİDOĞAN DOĞUM AĞIRLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 162 - 166
  Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI , Tuba BÜYÜKÇANGA
 13. Astım Hastalarında Tedavinin Nitrik Oksit ve Asimetrik Dimetil Arginin Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 167 - 172
  Sükeynet AYDIN , Cahit BİLGİN , Asuman DEVECİ ÖZKAN , Ayşe ERDOĞAN ÇAKAR , Mehmet AKDOĞAN , Mehtap ERDOĞAN
 14. Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Cerrahiye Bağlı Basınç Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Düzeyi
  Sayfalar 173 - 179
  Dilek AKTAŞ , Sema KOÇAŞLI
 15. Brakiterapi Alan Serviks ve Endometium Kanserli Hastalarda Cinsel İşlevsellik ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 180 - 187
  Sevda ÖZMEN , Kader MERT
 16. Hemodiyaliz Hastalarında Sigara Kullanımı, Nikotin Bağımlılık Durumu Ve İlişkili Faktörler
  Sayfalar 188 - 191
  Zeynep KENDİ ÇELEBİ , Didem TURGUT
 17. Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşirelerinde Şefkat Yorgunluğu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 192 - 197
  Yasemin USLU , Fatma DEMİR KORKMAZ
 18. Türkiye A Milli Kadın Hentbolcuların Omuz ve Bacak Kas Kuvvet Değerlerinin Sürat, Kuvvet ve Dayanıklılık Performansı ile İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 198 - 206
  Hikmet VURGUN , Nilgün VURGUN , Turan IŞIK , Mustafa ENGÜR , Canan ALDIRMAZ , Mustafa KARA
 19. Management of the Postsurgical Lower Extremity Groin Wounds and Secondary Lymphatic Disorders
  Sayfalar 207 - 211
  Dilşad AMANVERMEZ ŞENARSLAN , Funda YILDIRIM , Mustafa CERRAHOĞLU
 20. Knowledge And Attitudes Towards Genetic Testing In Those Affected With Chronic Diseases
  Sayfalar 212 - 218
  Selim ALTAN , Sırrı ÇAM
 21. Acil Servise Başvuran Hipertansiyon Hastalarının Klinik Özellikleri ve Acil Servise Başvuru Sıklığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 219 - 224
  Canan AKMAN , Ercan AKŞİT
 22. Çocuk ve Adölesanlarda Şeker İlaveli İçeceklerin Tüketimi ve Sağlık Üzerine Etkileri
  Sayfalar 225 - 230
  Mücahit MUSLU , Seda KERMEN
 23. Spiritualite Ve Palyatif Bakım
  Sayfalar 231 - 234
  Fatma KARASU
 24. Covid-19 Hastalarında Temel ve İleri Yaşam Desteği Algoritmaları
  Sayfalar 235 - 242
  Gönül TEZCAN KELEŞ , Onur KUMCU
 25. VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMUYLA TANI ALAN YÜKSEK DERECELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOM: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 243 - 246
  Nagihan KOLKIRAN , Gamze GÖKSEL , Ferhat EKİNCİ , Atike Pınar ERDOĞAN , Ahmet DİRİCAN , Cihan GÖKTAN
 26. Joubert Sendromu Tanısı Alan Yenidoğan: Olgu Sunumu
  Sayfalar 247 - 250
  Dilek KÜÇÜK ALEMDAR , Muhammet BULUT
Dizinler
Dergi Arşivimiz İçin Tıklayınız...