Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-9607 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |


Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz


   B
aşeditör

    Prof. Dr. Ömer TETİK

 


Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2147-9607 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Celal Bayar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında    Son Sayı


CBU-SBED “Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi” ulusal nitelikte bir dergi olup ulusal indeksler tarafından taranmakta ve yılda dört sayı halinde olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde www.dergipark.gov.tr/cbusbed üzerinden yayınlanmaktadır.

Dergimiz sağlık alanında çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine sahiptir.

Sağlık Bilimleri alanlarına giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınmaktadır.


Değerli, Editörler, Yazarlar ve okuyucular,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi CBU-SBED 2015 Yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır.
Katkılarınız için teşekkür ederiz


   B
aşeditör

    Prof. Dr. Ömer TETİK

 


Cilt 7 - Sayı 4 - 31 Ara 2020
 1. “Kanıta Dayalı Hemşirelik”: Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışları
  Sayfalar 419 - 426
  Asli KALKIM, Tülay SAĞKAL MİDİLLİ
 2. Masa Tenisi Antrenmanlarının Çocukların Öz-Yeterlik Algıları ve Problem Çözme Becerilerine Etkileri
  Sayfalar 427 - 433
  Nilgün VURGUN, Hikmet VURGUN, Canan ALDIRMAZ, Nevzat MUTLUTÜRK
 3. Nonsendromik İşitme Kayıplı Olgularda GJB2 Mutasyon Dağılımı
  Sayfalar 434 - 436
  Tahir ATİK, Bilçağ AKGÜN, Esra IŞIK, Feriştah Ferda ÖZKINAY
 4. Son Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyi ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 437 - 442
  Sevinç YAŞAR CAN, Behiye DİLMEN BAYAR
 5. Akut İskemik İnmeli Hastalarda, İnmenin Ciddiyeti İle Monosit/HDL-K Arasındaki İlişki
  Sayfalar 443 - 447
  Aysegul DEMİR, Fettah EREN
 6. The Contribution of Turkey on the Research of Leishmaniasis (1980-2019): Bibliometric Analysis
  Sayfalar 448 - 453
  Serhat SİREKBASAN, Tugba GÜRKÖK
 7. Evaluation of migraine without aura patients by visual evoked potentials with different spatial frequencies
  Sayfalar 454 - 459
  Ceyla ATAÇ, Ezgi TUNA
 8. Anestezi Teknikerlerinin Eğitimi ile İlgili Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 460 - 468
  Ali Bestemi KEPEKÇİ, Bedrettin ÇİNPOLAT, Perihan EREN BANA
 9. Vajinal Akıntı Şikayeti Olan Kadınlarda Sık Görülen Genital Yol Enfeksiyonlarının İncelenmesi
  Sayfalar 469 - 475
  Süheyla RAHMAN, Ahmet Tevfik OZAN
 10. Torakolomber Vertebra Kırıklarında Posterior Stabilizasyon Uygulanan Hastalarımızda Geç Dönem Sonuçlarımız
  Sayfalar 476 - 480
  Hakan Koray TOSYALI, Sertan HANCIOĞLU, Serkan ERKAN
 11. Kadın Bireylerde Besin Bağımlılığının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 481 - 488
  Sümeyye GÜZEL, Alev KESER
 12. Gestasyonel Diyabetik ve Nondiyabetik Gebelerin Glukoz, Lipid, Krom Seviyelerinin Sağlıklı Gruplara Göre Değişimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 489 - 494
  Adem KESKİN, Emrullah DORMAN
 13. Sağlık Personelinin Madde Bağımlılığına Yönelik Düşünceleri
  Sayfalar 495 - 503
  Derya SASMAN KAYLI, Beyhan ÖZYURT, Artuner DEVECİ, Tuğba ÇAVUŞOĞLU
 14. Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tanısıyla Yoğun Bakımda Yatarak Tedavi Görmüş Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 504 - 511
  Melek MEMOĞLU, Songül ÖZYURT, Neslihan ÖZÇELİK, Aziz GÜMÜŞ, Ünal ŞAHİN
 15. Önlisans Öğrencilerinin Depresyon ve Gündüz Uykululuk Düzeyi Bakımından İncelenmesi
  Sayfalar 512 - 518
  Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK, Elif OKUR
 16. Tanısız Lokal Organize Pnömonilerin Akciğer Rezeksiyonları İçindeki Oranı Nedir?
  Sayfalar 519 - 522
  Serda KANBUR
 17. Opere Over Kanseri Hastalarında Preoperatif Yüksek CA125 Değerinin Postoperatif Normal Sınırlara Dönmesinin Klinik Önemi
  Sayfalar 523 - 528
  Umut VAROL, Nagihan AKKAŞ, Utku OFLAZOĞLU, Tarık SALMAN, Halil TASKAYNATAN, Seray SARAY, Yaşar YILDIZ, Ahmet ALACACIOĞLU, Yüksel KÜÇÜKZEYBEK, Mustafa TARHAN
 18. Pregnancy-related Anxiety Scale (The PrAS): Validity and Reliability Study of its Turkish Version
  Sayfalar 529 - 537
  Ayça ŞOLT, Derya KANZA GÜL
 19. Vitamin D level in Patients with Prediabetes
  Sayfalar 538 - 543
  Mehmet GULTEKİN, Nilüfer ÖZDEMİR, Ece ONUR, Zeliha HEKİMSOY
 20. The Effects of Ovarian Vitrification on Mitochondrial Fusion (MFN-1, MFN2 and OPA-1), Fission (DNM-1), Mitophagy (PARKIN, PINK-1) and Transport (MIRO-1, MILTON) Proteins
  Sayfalar 544 - 550
  Mustafa ÖZTATLICI, Mahmut Kemal ÖZBİLGİN, Vissun Sevinç İNAN, Merve TEMEL, Hafize Seda VATANSEVER
 21. Davranış Bağımlılığına Sahip Müracaatçılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları Üzerine Bir Tartışma
  Sayfalar 551 - 560
  Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Mehmet BİLGE, Umut YANARDAĞ
 22. COVID-19 Çocuk Hastada Temel ve İleri Yaşam Desteği Algoritmaları
  Sayfalar 561 - 566
  Gönül TEZCAN KELEŞ, Onur KUMCU
 23. Mide Kanseri’nde Erken Tanı Hayat Kurtarır
  Sayfalar 567 - 570
  Tahir BURAN, Mustafa ŞAHİN
 24. Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmaları
  Sayfalar 571 - 575
  Aysun KAZAK, Sevilay HİNTİSTAN, Betül ÖNAL
 25. Nadir Karaciğer Metastaz Nedeni; Nöroendokrin Tümör (Bir olgu Nedeniyle)
  Sayfalar 576 - 579
  Tahir BURAN, Gamze GÖKSEL, Elmas KASAP, Burcu ALMACAN
 26. Postpartum Severe Hyponatremia: a Rare Complication of Preeclampsia
  Sayfalar 580 - 582
  Duygu UCAR, Burcu ARTUNC-ULKUMEN
Dizinler
Dergi Arşivimiz İçin Tıklayınız...