Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2146-2631 | e-ISSN 2587-053X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kafkas Üniversitesi | http://194.27.41.48/meddergi/jvi.aspKafkas Tıp Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-2631 | e-ISSN 2587-053X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Kafkas Üniversitesi | http://194.27.41.48/meddergi/jvi.asp
Kapak ResmiCilt 8 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Nar Kabuğu Ekstresinin Sıçanlarda Paklitakselle İndüklenen Primer Nöron Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi
  Sayfalar 149 - 157
  Muhammed Yayla, Damla Çetin, Çağlar Demirbağ, Pınar Aksu Kılıçle
 2. Diyabetik Maküla Ödeminde Unilateral ve Bilateral Uygulanan İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Anatomik ve Görsel Sonuçları
  Sayfalar 158 - 164
  Erdinç Bozkurt, Osman Öndaş
 3. Pioglitazone Reduces Oxidative Stress in Kidney Against High Sucrose Diet-Induced Metabolic Syndrome in Rats
  Sayfalar 165 - 171
  Ayça Bilginoğlu Kara
 4. Ayak Arkus Açısı ve Ayak Uzunluğu Arasındaki İlişki
  Sayfalar 172 - 177
  Bile İpek Torun, Nurdan Çay
 5. Kronik Otitis Media ve Alerjik Rinit Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 178 - 182
  Yavuz Güler, Rukiye Güler, Alper Şen, Kadir Özdamar, Esra Aycan Üstyol
 6. Meme Hastalıkları Miyoma Uteri Birlikteliği
  Sayfalar 183 - 189
  Funda Dinç Elibol, Sezen Bozkurt Köseoğlu
 7. Mesane Kanseri Nedeniyle Transüretral Rezeksiyon Yapılan 177 Olgunun Retrospektif Analizi
  Sayfalar 190 - 193
  Erkan Hirik, Mecdi Gürhan Balcı
 8. Comorbid Conditions in Newborn Operated Due to Open Spinal Dysraphism and Retrospective Evaluation of Relation Between These Situations with Folic Acid Usage During the Pregnancy
  Sayfalar 194 - 202
  Abdurrahman Çetin, Abdulkadir Yektaş
 9. Nazofarenks Punch Biyopsi Sonuçlarının Retrospektif Analizi
  Sayfalar 203 - 206
  Selçuk Güneş, Mustafa Çelik, Burak Olgun, İrem Özen, Hüseyin Avni Ulusoy
 10. Türk Toplumunda Foramen Magnum ve Kafa Tabanındaki Oluşumların İlişkileri
  Sayfalar 207 - 213
  Burcu Erçakmak Güneş, Alper Vatansever
 11. Articulatio Talocruralis Morfometrisinin Anatomik Olarak Normal Eklem Yapısına Sahip Bireylerin Radyografilerinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 214 - 221
  Muhammet Bora Uzuner, Mustafa Fevzi Sargon, Ferhat Geneci, Mert Ocak, Tanzer Sancak, Deniz Demiryürek, Burak Bilecenoğlu
 12. Primer Sezaryen Sırasında Adneksial Torsiyon ve İnfundibulo-Pelvik Ligament Yokluğu: Vaka Sunumu
  Sayfalar 222 - 226
  Gülten Sağır, Bakiye Akbaş, Özgür Özdemir
 13. Klippel-Feil Sendromu ile Bağlantılı Doğumsal Brakiyal Pleksus Hasarı Olgusu
  Sayfalar 227 - 231
  Yeşim Garip, Bledjan Çuni, Özgül Bozkurt Tuncer
 14. Genom Düzenlemede CRISPR/Cas9 Çağı ve Lösemideki Uygulamaları
  Sayfalar 232 - 248
  Nurcan Gümüş, Burçin Tezcanlı Kaymaz
Dizinler