e-ISSN: 2602-3741
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Genel Tıp Dergisi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi resmi yayın organıdır. Dergi dili İngilizcedir. Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

DERGİ DİLİ İNGİLİZCE'DİR.
YILDA 6 SAYI OLARAK YAYIMLANIR.2022 - Cilt: 32 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

2. Movement Releated Cortical Potentials Obtained by Saccadic Eye Movements In Multiple Sclerosis

Araştırma Makalesi

Hibrit Öğrenme Yöntemiyle Uygulanan Eğitici Gelişimi Programına İlişkin Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Değerlendirmeleri

Olgu Sunumu

Ateş ve Karın Ağrısı ile Başvuran Aort Koarktasyonu: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK ADLİ VAKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

Spirituality, Spiritual Care Perceptions and Moral Sensitivity of Senior Nursing Students: A Multicenter and Cross-Sectional Study

Araştırma Makalesi

DEVELOPMENT OF MEDIAL LONGITUDUNAL ARC IN CHILDREN AGED 3-10 YEARS

Araştırma Makalesi

Evaluation of vitamin D levels according to age, gender and seasonal characteristics in children and adolescents

Klinik Araştırma

Nerve conduction studies in the early diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis and the importance of split-hand phenomenon

Klinik Araştırma

Hematological Parameters and Inflammatory Markers in Children with Multisystem Inflammatory Syndrome

Araştırma Makalesi

COMPARİSON OF VİTAMİN D LEVELS İN PATİENTS WİTH CHRONİC LYMPHOCYTİC THYROİDİTİS AND THE NORMAL POPULATİON

Araştırma Makalesi

The Impact of Interventions Based on Mishel’s Uncertainty in Illness Theory on Caregivers of Children Diagnosed with Cancer: Randomized Controlled Trial

Araştırma Makalesi

The importance of expression of Keratin 17 (KRT17) and SPINK1 in neoplastic (invasive and noninvasive) lesions of the bladder

Araştırma Makalesi

Comparison of Satisfaction Levels between COVID-19 and Non-COVID-19 Patients in the Emergency Department

Klinik Araştırma

The relationship of structural measurements of the corpus callosum with disability in patients with multiple sclerosis

Araştırma Makalesi

Investigation of the Relationship Between Health Promotion Behavior and Self-efficacy of Turkish Adolescents

Klinik Araştırma

Evaluation of School Absenteeism and Affecting Factors in Child Patients with Epilepsy