e-ISSN: 2602-3741
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Genel Tıp Dergisi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi resmi yayın organıdır. Dergi dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra ilginç olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar.

1 Kasım itibariyle Türkçe yayın kabul edilmeyecektir. 2022 Yılı itibariyle dergimiz İngilizce olarak yılda 6 sayı olarak yayımlanacaktır.

Eski sayılara ulaşmak için tıklayınız.

2021 - Cilt: 31 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

2. Obezite farkındalığı ve içgörü ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Araştırma Makalesi

4. Ergenlerde Mutluluk Durumu, İyilik Hali, Kendini İfade Edebilme ve Sosyal Medya Bağımlılığının İlişkisi

Araştırma Makalesi

7. Türkiye’nin farklı bölgelerinde otizmli çocuğu olan ailelerin aşılar hakkındaki bilgi düzeylerinin, aşı reddinin sıklığının, ve nedenlerinin araştırılması.

Araştırma Makalesi

11. Çocukluk çağı disgerminom tedavi sonuçları

Araştırma Makalesi

18. Acil Servise Başvuran Hastaların Sağlık Anksiyetesinin Belirlenmesi

Derleme

23. Yeni Nesil Cep Telefonu Frekansları ve Biyolojik Etkileri

Derleme

24. Covid-19 ve Nörolojik Bozukluklar

Olgu Sunumu

25. Konjenital lober amfizem: olgu sunumu

Olgu Sunumu

26. Memenin Benign Lezyonlarından Fibromatozis

Olgu Sunumu

27. Tüm barsaklar sana emanet: Truncus coeliacamesenterica

Araştırma Makalesi

Henoch Schönlein Purpurası Tanısı Konulmuş Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Olgu Sunumu

Biküspit Aortalı Bir Adolesanda Enfektif Endokardit Gelişimi: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin basınç yaralarını önlemeye yönelik tutumlarının incelenmesi

Araştırma Makalesi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Travma Dışı Adli Olguların İncelenmesi

Araştırma Makalesi

PERİFERİK SİNİR YARALANMALARINDA KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ İLE BİRLİKTE SİGARA DUMANI MARUZİYETİNİN SİNİR İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yetişkinlerin Besin Destekleri Kullanımlarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Çocuklarda yabancı cisimlerin kazara yutulması: tek merkezli yapılan çalışma.