Çocuk Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Çocuk Dergisi

ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Cilt 20 - Sayı 1 - 10 Tem 2020
 1. İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir
  Sayfalar 1 - 6
  Asuman GEDİKBAŞI , Esra ŞEVKETOĞLU , Savaş KARYAĞAR , Sevda SAĞLAMPINAR KARYAĞAR , Sadık Sami HATİPOĞLU , Alev YILMAZ
 2. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren 1-24 Ay Arası Çocuklarda Serum 25(OH)D Vitamini Düzeyleri
  Sayfalar 7 - 12
  Nihal AYDIN , Mustafa ÖZÇETİN , Ali AYDIN , Yakup ÇAĞ
 3. Altı-12 Aylık Bebeklerin Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 13 - 19
  Zeynep ALTINBAŞ , Hilal HIZLI GÜLDEMİR , Muazzez GARİPAĞAOĞLU
 4. İlkokul Öğrencilerinin Bilgisayar, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Oyunları Hakkındaki Düşünceleri
  Sayfalar 20 - 26
  Aysel TOPAN , Tülay KUZLU AYYILDIZ , Musa ÖZSAVRAN , Birsen MUTLU
 5. Otoinflamatuar Periyodik Ateş Sendromları
  Sayfalar 27 - 32
  Şerife Gül KARADAĞ , Nuray AKTAY AYAZ
 6. Nadir Bir Yan Etki Olarak Amlodipine Bağlı Dişeti Hiperplazisi
  Sayfalar 33 - 35
  Ayşe Pınar GÖKSU ÇETİNKAYA , Leyla ASGAROVA
 7. MTHFR A1298C Homozigot Gen Polimorfizmi Olan Süt Çocuğunda Akut İskemik İnme: Olgu Sunumu
  Sayfalar 36 - 39
  Burçin Nazlı KARACABEY , Nur AYDINLI , Mine ÇALIŞKAN
 8. Bloody Nipple Discharge in Infants
  Sayfalar 40 - 42
  Nalan KARABAYIR , Abdulkadir EREN , Gülçin CANBEYLİ