Çocuk Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Çocuk Dergisi

ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Cilt 20 - Sayı 2 - 31 Ağu 2020
 1. Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları
  Sayfalar 43 - 47
  Hüray KÖK , Ebru ŞENOL , Gonca KESKİNDEMİRCİ , Muhammed Burak SELVER , Gülbin GÖKÇAY
 2. Yenidoğan Sarılığı Hışıltılı Çocuk İçin Bir Risk Faktörü Müdür?
  Sayfalar 48 - 52
  Muhammet BULUT , Dilek KÜÇÜK ALEMDAR , Zeynep Ülker TAMAY
 3. Semptomatik Hipokalsemi ve Nütrisyonel Rikets Nedenli Hastane Başvuruları: Göçmen Suriye’li Süt Çocuklarının Predominansı
  Sayfalar 53 - 58
  Melek YILDIZ , Suna KILINÇ
 4. Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder
  Sayfalar 59 - 65
  Öykü Su UNAY , Ceymi DOENYAS , Barış EKİCİ , İ̇smail GÖNEN , Burak TATLI
 5. Pediyatrik Popülasyonda COVID-19 Pandemisi
  Sayfalar 66 - 71
  Özge KABA , Ayper SOMER
 6. COVID-19 ve Anne Sütü ile Beslenme
  Sayfalar 72 - 75
  Nalan KARABAYIR , Serap SAPMAZ , Gülbin GÖKÇAY
 7. Astım ve COVID-19
  Sayfalar 76 - 79
  Esra YÜCEL , Zeynep Ülker TAMAY
 8. Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti
  Sayfalar 80 - 82
  Nadire Beyza CAN , Hatice Kübra DURSUN , Önder YAVAŞCAN