Çocuk Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1308-8491 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jchild/home


Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Çocuk Dergisi

e-ISSN 1308-8491 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jchild/home
Kapak Resmi


Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Cilt 21 - Sayı 1 - 17 May 2021
 1. How Does Pre-Procedure Training Affect Adaptation and Anxiety Levels in Adolescents Undergoing Esophagogastroduodenoscopy?
  Sayfalar 1 - 6
  Fatma DUMANDAĞ, Selmin KÖSE, Güzide DOĞAN
 2. Hodgkin Lenfoma Nüks ve/veya Kemoterapi Dirençli Olgularda Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Kemoterapi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 7 - 12
  Yöntem YAMAN, Murat ELLİ, Kürşat ÖZDİLLİ, Leyla TELHAN, Nihan BAYRAM, Volkan HAZAR, Ebru TUĞRUL, Şifa ŞAHİN, Sema ANAK
 3. Çocuk Yoğun Bakımda Diyare İlişkili Hemolitik Üremik Sendrom: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 13 - 20
  Caner ALPARSLAN, Mehmet Nur TALAY, Aysel TAKTAK, Murat KANĞIN
 4. Single Center Retrospective Cohort Analysis of Children with Congenital Anomaly of Kidney and Urinary Tract
  Sayfalar 21 - 25
  Duygu HACIHAMDİOĞLU
 5. Yenidoğanda Pulmoner Hipertansiyon ve Galen Ven Anevrizması Birlikteliği
  Sayfalar 26 - 33
  Muhammet BULUT, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Kıvanç ÇELİKKALKAN, Emine TEKİN, Özge EREN, Handan AYHAN AKOĞLU, Azime BULUT, İlknur OKUR AKŞAN, Seyyit Bahaettin ÖNCÜ
 6. Çocukluk Çağı Astımında Obezite ve İnsülin Direncinin Astım Kontrolüne Etkisi
  Sayfalar 34 - 41
  Esra ÖZEK, Haluk ÇOKUĞRAŞ, Yıldız CAMCIOĞLU, Necla AKÇAKAYA
 7. Korkulu Rüya Anafilaksi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 42 - 47
  Pınar YILMAZBAŞ, Deniz ÖZÇEKER, Onur ADIGÜZEL, Özlem TERZİ
 8. Yedi-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Tamamlayıcı Beslenmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları: Hastane Tabanlı Bir Araştırma
  Sayfalar 48 - 55
  Beyza UÇAR, Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN
 9. Validity and Reliability Testing of a Quality of Life Measurement Instrument “Child Health and Illness Profile-CHIP-AE” For Adolescents Aged Between 12 and 17
  Sayfalar 56 - 67
  Nilüfer DEMİRSOY, Omur SAYLİGİL
 10. COVID-19 Salgınında Ergenlerin Sağlığının Korunması ve Sürdürülmesi: Annelerin Perspektifinden
  Sayfalar 68 - 73
  Eyşan Hanzade UMAÇ, Ayfer AYDIN
 11. Çocuklarda Çoklu Sistemik İnflamatuvar Sendrom
  Sayfalar 74 - 82
  Yıldız EKEMEN KELEŞ, Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN
 12. Case Report: Celiac Disease Mimicking Cystic Fibrosis
  Sayfalar 83 - 85
  Tuba KOÇKAR, Mustafa ÇİFTÇİ, Fırat ERDOĞAN, Tufan KUTLU, Sedat OKTEM
 13. A Case of Failure to Thrive- Investigation Beyond a Positive Sweat Test
  Sayfalar 86 - 88
  Sara Maria MOSCA FERREİRA DA SİLVA, Telma BARBOSA, Ana TEİXEİRA, Céu R. MOTA, Teresa COSTA, Liane CORREİA-COSTA