e-ISSN: 1308-8491
Başlangıç: 2000
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Ocak 2023 tarihi itibariyle süreçteki makaleler hariç, dergi değerlendirmek üzere sadece İngilizce makaleleri dikkate almaktadır ve derginin yayın dili İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

2023 - Cilt: 23 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

4. Management of an Earthquake in a Pediatric Intensive Care Unit

Araştırma Makalesi

10. Pregnant Women’s Attitudes and Practices on Creating a Safe Sleep Environment for Their Babies

Monografi

The Evolution of Paediatrics in Portugal: A Historical Overview