e-ISSN: 1308-8491
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

2022 - Cilt: 22 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

3. Nörojenik Mesaneli Çocuklarda Serum Çinko Düzeyinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

5. Çocuklarda Fleksibl Bronkoskopi- Marmara Çocuk Göğüs Hastalıkları Deneyimi