Çocuk Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1308-8491 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jchild/home


Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Çocuk Dergisi

e-ISSN 1308-8491 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jchild/home
Kapak Resmi


Çocuk Dergisi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki uluslararası, hakemli, açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Çocuk Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında nitelikli özgün araştırma, temel konular ile ilgili güncel değişimleri ele alan derleme ve olgu sunumları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı hedefler.

Temel alınan çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının yanında; bu alanla ilgili olmak kaydı ile diğer dahili ve cerrahi bilimlerin hazırlamış olduğu yazılar da kabul edilmektedir. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Cilt 20 - Sayı 3 - 29 Ara 2020
 1. Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi
  Sayfalar 83 - 88
  Didem YAYLA KARAKURT, Esra YÜCEL, Deniz ÖZÇEKER, Faruk BESER
 2. Çocukluk Çağı Bruselloz Özellikleri ve Hastaneye Yatışta Laboratuvar Belirteçlerinin Tanısal Rolü
  Sayfalar 89 - 95
  Ayşe BÜYÜKCAM
 3. İdiyopatik Nefrotik Sendromda İlk Atakta Steroid Bağımlılığı Öngörülebilir mi?
  Sayfalar 96 - 99
  Aysel TAKTAK, Neslihan ÇİÇEK
 4. Comparison of Risk Factors and Neonatal Outcomes in Early-Onset and Late-Onset Preeclampsia
  Sayfalar 100 - 106
  Özgül BULUT, Meryem HOCAOĞLU, Nurgül BULUT, Selin DEMİRER, Abdulkadir TURGUT, Fahri OVALI
 5. Çocuklarda Kötü Ağız Alışkanlıkları ve Tedavi Yöntemleri
  Sayfalar 107 - 114
  İlayda HÜNLER DÖNMEZ, Cengiz Haluk BODUR
 6. GvHH Patogenezi ve Biyolojisi
  Sayfalar 115 - 119
  Demet KIVANÇ, Fatma Savran OĞUZ
 7. Evlat Edindim, Emzirmek İstiyorum: Olgu Sunumu
  Sayfalar 120 - 123
  Muhammet Fatih SEBİRLİ, Gülçin CANBEYLİ, Nalan KARABAYIR
 8. Kateter Enfeksiyonlarına Alternatif Çözüm: Kilit Tedavisi
  Sayfalar 124 - 126
  Ayşenur KARDAŞ, Nazan DALGİC, Dilek GÜLLER, Sibel Değim İLGAR, Banu BAYRAKTAR, Ömer Naci TABAKÇI