İletişim Bilgileri

Editör

Ayper Somer
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
child@istanbul.edu.tr

Editör Yardımcısı

Zeynep Tamay
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
child@istanbul.edu.tr

Teknik İletişim

Teknik İletişim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
child@istanbul.edu.tr