Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-1641 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği |


DergiPark tarafından yürürlüğe konulan kurallar çerçevesinde yazarların "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" ile "Yazım Kuralları" na uyması konusunda daha sıkı kontroller yapılacağından yazarların makale göndermeden önce ilgili başlıkları dikkatlice incelemesi tavsiye edilmektedir. 

Değerli Bilim İnsanları,
Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Dergisi (JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH), Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği'nin bilimsel yayın organı olup ülkemizde ve dünyamızdaki geleceği etkileyen kritik sağlık araştırmaları ile ilgili bilimsel yazıları yayınlamayı hedefleyen uluslararası endekslerde taranan hakemli bir bilimsel/akademik dergidir. Dünyanın 2020’ye yeni bir coronavirüs salgını ile girmesinin ardından ülkemizde de Mart ayı itibari ile ilk olgular gözlenmiş ve nihayet salgından bölgemizinde tek gündemi olmuştur. Bu konuda çok güzel bir özel sayı çıkarıldı. Ancak COVİD-19 makale ve derlemeleri de gelmeye devam ediyor. Dolayısı ile Ağustos 2020 sayımızda da yine birbirinden ilginç derleme ve araştırma yazıları ile karşınızdayız. Bu zorlu pandemi günlerinde yazı gönderen değerli yazar arkadaşlarımıza ve zaman ayıran hakemlerimize teşekkür eder, bilginin kullanılarak toplum sağlığına değerli katkılar sağlamasını temenni ederiz.
Editör
Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
Editor in Chief


Journal of Biotechnology and Strategic Health Research

e-ISSN 2587-1641 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği |
Kapak Resmi


DergiPark tarafından yürürlüğe konulan kurallar çerçevesinde yazarların "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" ile "Yazım Kuralları" na uyması konusunda daha sıkı kontroller yapılacağından yazarların makale göndermeden önce ilgili başlıkları dikkatlice incelemesi tavsiye edilmektedir. 

Değerli Bilim İnsanları,
Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Dergisi (JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH), Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği'nin bilimsel yayın organı olup ülkemizde ve dünyamızdaki geleceği etkileyen kritik sağlık araştırmaları ile ilgili bilimsel yazıları yayınlamayı hedefleyen uluslararası endekslerde taranan hakemli bir bilimsel/akademik dergidir. Dünyanın 2020’ye yeni bir coronavirüs salgını ile girmesinin ardından ülkemizde de Mart ayı itibari ile ilk olgular gözlenmiş ve nihayet salgından bölgemizinde tek gündemi olmuştur. Bu konuda çok güzel bir özel sayı çıkarıldı. Ancak COVİD-19 makale ve derlemeleri de gelmeye devam ediyor. Dolayısı ile Ağustos 2020 sayımızda da yine birbirinden ilginç derleme ve araştırma yazıları ile karşınızdayız. Bu zorlu pandemi günlerinde yazı gönderen değerli yazar arkadaşlarımıza ve zaman ayıran hakemlerimize teşekkür eder, bilginin kullanılarak toplum sağlığına değerli katkılar sağlamasını temenni ederiz.
Editör
Prof. Dr. Mustafa ALTINDİŞ
Editor in Chief


Cilt 4 - Sayı 2 - 31 Ağu 2020
 1. COVİD-19 (Corona-Virus-Diseas) ile Kişisel Koruyucu Önlemleri Yeniden Düşünmek
  Sayfalar 72 - 77
  Mehmet Emin KURT
 2. Hasta ve Yakınlarının Eğitiminde COVID-19: Hemşireler Ne Anlatmalı?
  Sayfalar 78 - 88
  Ozlem BİLİK
 3. SARS-CoV2 Virüsünün Potansiyel Rezervuarları ve Yarasalarla Bulaşabilecek Diğer Zoonotik Virüsler
  Sayfalar 89 - 97
  Sevin KIRDAR , Bahattin Taylan KOÇ
 4. Yeni Zelanda'da Covid 19’a Bakış Açısı
  Sayfalar 98 - 106
  Aylin ÇAKIR , Nilay GEMLİK
 5. COVİD-19 Hastalarında Yoğun Bakım Yönetimi
  Sayfalar 107 - 114
  Yakup TOMAK , Kezban ÖZMEN SÜNER
 6. Covid 19 Pandemisinin, Bölgemizdeki 3. Basamak Pandemi Hastanesindeki Doğum Sayısı Ve Şekline Etkisi
  Sayfalar 115 - 120
  Sibel MUTLU
 7. Makrovasküler Komplikasyon Gelişen Diyabetik Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 121 - 128
  Barış GELEN , Arzu KILIÇ GELEN , Ramazan DENİZLİ , Teslime AYAZ
 8. Ordu İlinde Bruselloz Sıklığının Araştırılması: Beş Yıllık Değerlendirme
  Sayfalar 129 - 133
  Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM , Yeliz ÇETİNKOL
 9. Türkiye’de COVID-19 Salgınına Yönelik Epidemik Gelişmeler ve Diğer Ülkelerle Olan Benzerlikleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma
  Sayfalar 134 - 142
  Veli DURMUŞ
 10. Solid Organ Nakli Alıcılarında QuantiFERON TB Gold Sonuçlarının Tüberküloz Profilaksisi Gerekliliği Üzerine Etkisi
  Sayfalar 143 - 149
  Derya BAYIRLI TURAN
 11. Evaluation of complications in implant-supported locator retained removable dentures: 24 Months Retrospective Study
  Sayfalar 150 - 155
  Sadeq Mohammed Taqi FADHİL , Emre MUMCU
 12. A Common Surgical Emergency In Elderly: Acute Mechanical Bowel Obstruction
  Sayfalar 156 - 165
  Enis DİKİCİER , Yesim AKDENİZ , Kayhan ÖZDEMİR , Muhammed Burak KAMBUROĞLU , Barış MANTOĞLU , Emre GÖNÜLLÜ
 13. Nadir Görülen Nazolabial Kist
  Sayfalar 166 - 172
  Rıdvan GÜLER , Utku Nezih YILMAZ
 14. Döküntünün Eşlik Ettiği SARS-CoV-2 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
  Sayfalar 173 - 177
  Erkut ETÇİOĞLU , Abdülkadir AYDIN , Bahar SEVİMLİ DİKİCİER
 15. Down Sendromlu Yenidoğanda Asemptomatik Sağ Bochdalek Hernisi
  Sayfalar 178 - 183
  Olena ERKUN , Tetyana SYROTENKO , Aybars ÖZKAN , İbrahim CANER , Öner ÖZDEMİR , Ayşegül PALA
 16. A Case of Acute Brucellosis that Presenting With Cutaneous Manifestations
  Sayfalar 184 - 187
  Sevil ALKAN ÇEVİKER , Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY
 17. Crown Fracture Case and Complications
  Sayfalar 188 - 193
  Canan ÖZDEMİR , Yasin Çağlar KOŞAR , Dilara Gülçin DEMİRKOL , Nilgün KAŞİFOĞLU , Seçil ÇALIŞKAN

İlgili resim