A+Arch Design International Journal of Architecture and Design
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-5904 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://arch.aydin.edu.tr


A+ARCH DESIGN

Ulusal ve uluslararası çalışmaları yayınlayarak mimarlık ve tasarım alanında yapılan tasarım, planlama, eğitim, teknoloji, araştırma, inceleme, tarih, sanat ve proje çalışmalarının sonuçlarını paylaşmak; alanında akademik çalışma yapan öğretim elemanı, mimar, tasarımcı, araştırmacı ve sanatçılara yayın olanağı sunmak; mimarlık ve tasarıma ait teknik, görsel ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik makaleleri ve eleştirileri yayınlamak; mimarlık ve tasarım alan yazınına (literarüre) tartışma zemini oluşturmak.

A+Arch Design dergisi yılda iki kez İngilizce yayınlanır. Akademisyenler, araştırmacılar, eğitimciler, tasarımcılar ve plancılar derginin okuyucu ve yazar kitlesini oluşturur. Her sayıda dünyada gündemde olan veya gündemde olması beklenen ulusal ve uluslararası konuyla ilgili hakem onayından geçmiş akademik makaleler yayınlanır. Ayrıca kuramsal tartışmalar da dergide yer bulur.

A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

ISSN 2149-5904 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://arch.aydin.edu.tr
Kapak Resmi


A+ARCH DESIGN

Ulusal ve uluslararası çalışmaları yayınlayarak mimarlık ve tasarım alanında yapılan tasarım, planlama, eğitim, teknoloji, araştırma, inceleme, tarih, sanat ve proje çalışmalarının sonuçlarını paylaşmak; alanında akademik çalışma yapan öğretim elemanı, mimar, tasarımcı, araştırmacı ve sanatçılara yayın olanağı sunmak; mimarlık ve tasarıma ait teknik, görsel ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik makaleleri ve eleştirileri yayınlamak; mimarlık ve tasarım alan yazınına (literarüre) tartışma zemini oluşturmak.

A+Arch Design dergisi yılda iki kez İngilizce yayınlanır. Akademisyenler, araştırmacılar, eğitimciler, tasarımcılar ve plancılar derginin okuyucu ve yazar kitlesini oluşturur. Her sayıda dünyada gündemde olan veya gündemde olması beklenen ulusal ve uluslararası konuyla ilgili hakem onayından geçmiş akademik makaleler yayınlanır. Ayrıca kuramsal tartışmalar da dergide yer bulur.

Creative Common

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png