Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4165 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalar ve paylaşım konusunda önder bir üniversite olma hedefleri doğrultusunda 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

AFYON KOCATEPE ÜNİVETESİTESİ

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AKU-IJETAS)

 

YAYIN İLKELERİ

 

 1. AKU-IJETAS, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir.

 2. Dergide orijinal araştırma makalesi yayımlanabilir.

 3.  Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.

 4. AKU-IJETAS, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, AKU-IJETAS, diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.

5. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

 6.Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir. 

7.Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

8. Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

9. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

10. Sunulan metinler en çok 15 sayfa olmalıdır.

11. Herhangi bir sorunuz için lütfen ijetas@aku.edu.tr adresine başvurun.


AKU-IJETAShiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak  http://dergipark.gov.tr/akuumubd adresinden açık erişimlidir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler kabul edilmemektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: AKU IJETAS 

Gelecek  sayı için makale yükleme tarihi :01.04.2020

NOT: Tüm yazarlarımızın ORCID  (https://orcid.orgüzerinden Araştırmacı Numarası alarak işlemlerine devam etmesi önem arz etmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi

e-ISSN 2667-4165 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalar ve paylaşım konusunda önder bir üniversite olma hedefleri doğrultusunda 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

AFYON KOCATEPE ÜNİVETESİTESİ

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AKU-IJETAS)

 

YAYIN İLKELERİ

 

 1. AKU-IJETAS, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir.

 2. Dergide orijinal araştırma makalesi yayımlanabilir.

 3.  Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir.

 4. AKU-IJETAS, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, AKU-IJETAS, diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.

5. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

 6.Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir. 

7.Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

8. Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

9. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

10. Sunulan metinler en çok 15 sayfa olmalıdır.

11. Herhangi bir sorunuz için lütfen ijetas@aku.edu.tr adresine başvurun.


AKU-IJETAShiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak  http://dergipark.gov.tr/akuumubd adresinden açık erişimlidir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler kabul edilmemektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: AKU IJETAS 

Gelecek  sayı için makale yükleme tarihi :01.04.2020

NOT: Tüm yazarlarımızın ORCID  (https://orcid.orgüzerinden Araştırmacı Numarası alarak işlemlerine devam etmesi önem arz etmektedir.

Cilt 2 - Sayı 2 - 15 Ara 2019
 1. How Does the Surface Topography of a Green Composite Affect its Printability?
  Sayfalar 55 - 60
  Sinan SONMEZ , Garip GENC , Huseyin YUCE
 2. Comparison of Flexural Properties of Luffa and Jute Fibers
  Sayfalar 61 - 65
  Yasin OZDEMİR , Garip GENC
 3. Müze Olarak İşlev Kazandırılan Tarihi Bir Yapı; Bursa Umurbey Hamamı
  Sayfalar 66 - 73
  AYLİN ÖZODABAŞ
 4. Effects of Electrical Potential and Temperature on Rehydration Behaviour of Pasta Samples during Ohmic Heating and Soaking
  Sayfalar 74 - 84
  Yelizcan TURGUT , Sebahattin Serhat TURGUT , Erdoğan KÜÇÜKÖNER , Erkan KARACABEY
 5. Sanayi Üretimde Elektrikle İlgili Yaşanan İş Kazalarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 85 - 101
  Cem KILIÇASLAN , Sezgin ERSOY
 6. Classification of Engineering Students for Traveling Preferences
  Sayfalar 102 - 116
  Ali Can TEKİNTAS , Hasan Can TUMANTOZLU , Mahmut Ugur TURKKAN , Kubilay ESİN , Ayse Aycim SELAM
 7. SPECIFIC FEATURES OF IRON ORE OF LISAKOVSKI DEPOSIT
  Sayfalar 117 - 124
  Karlygash SHYNBERGENOVA , Tatyana KRYAZHEVA