Amaç

  • Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi temel ve mühendislik bilimlerindeki son bilimsel/teknik gelişmeleri ilgili bilim insanlarına ve okuyucularına ulaştırmayı hedefler. Dergi, temel bilimler ve mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinir.

Kapsam

  • Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AKU-IJETAS)(e-ISSN:2667-4165), mühendisliğin tüm konularını kapsayan multidisipliner bir dergidir. Uluslararası Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi temel ve mühendislik bilimlerindeki son bilimsel/teknik gelişmeleri ilgili bilim insanlarına ve okuyucularına ulaştırmayı hedefler. Dergi, temel bilimler ve mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinir.