e-ISSN: 2822-5988
Başlangıç: 2022
Yayımcı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Akdeniz Hemşirelik Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan,  bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin elektronik yayın organıdır.

  • DERGİ ADI: Akdeniz Hemşirelik Dergisi/Akdeniz Nursing Journal
  • KISALTILMIŞ ADI: Akd Hemsirelik D / Akd Nurs J
  • YAYIN DİLİ: Türkçe, İngilizce
  • YAYIN TÜRÜ: Sürekli elektronik yayın
  • YAYIN PERİYODU: Yılda üç sayı (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık)

Akdeniz Hemşirelik Dergisi’nde yayımlanan her makaleye DOI künyesi atanmaktadır. Dergi, Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing (ISI) veri tabanlarında 2023 yılı cilt 2, sayı 2’den; Scientific Indexing Services (SIS) veri tabanında 2023 yılı cilt 2, sayı 3’den itibaren indekslenmektedir.