e-ISSN: 2822-5988
Başlangıç: 2022
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Akdeniz Hemşirelik Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan,  bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin elektronik yayın organıdır.

  • DERGİ ADI: Akdeniz Hemşirelik Dergisi/Akdeniz Nursing Journal
  • KISALTILMIŞ ADI: Akd Hemsirelik D / Akd Nurs J
  • YAYIN DİLİ: Türkçe, İngilizce
  • YAYIN TÜRÜ: Sürekli elektronik yayın
  • YAYIN PERİYODU: Yılda üç sayı (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık)