Makaleler


Ö. DOĞU, B. TERZİ, Ö. KUTLU
Comparison of two different tools of consciousness assessment in the intensive care unit, Journal of Contemporary Medicine, (2020)
E. KIRANER, B. TERZİ
Covid-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, (2020)
B. TERZİ
Editörden, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, (2020)
B. TERZİ, Ş. POLAT
Hemşirelerin algıladıkları destek düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020)
B. TERZİ, G. DAŞ GEÇİM, İ. TOPUZ
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
B. TERZİ, Ö. DOĞU KÖKCÜ
Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenen Hastaların Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümünde Farklı Görüşler, Journal of Human Rhythm, (2019)
B. TERZİ, Ş. POLAT, F. AZİZOĞLU, N. ATEŞ, E. GÜNGÖRMÜŞ, H. İŞSEVER
Hemşirelerde İş Güvenliğinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2019)
Ö. DOĞU KÖKCÜ, B. TERZİ
YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ İNDEKSİ-ÇALIŞMA ORTAMI VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, (2018)
E. KIRANER, B. TERZİ, A. UZUN EKİNCİ, B. TUNALI
Yoğun Bakım Ünitemizdeki Basınç Yarası İnsidansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, (2016)
D. SÖNMEZ DÜZKAYA, B. TERZİ, T. YAKUT, N. KIZIL
BASINÇ YARASINDA NE DURUMDAYIZ?: PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDEKİ SON BİR YILLIK VERİ, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2014)