Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 4, 289 - 296, 31.12.2019
https://doi.org/10.34087/cbusbed.604108

Öz

Amaç: Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin beceri uygulama sınavındaki sınav kaygısı ve problem çözme beceri düzeylerini ve bunların ilişkisini incelemek amacı ile yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırmanın örneklemini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan birinci sınıf öğrencileri (n= 68) oluşturdu. Verilerin toplanmasında; Revize Edilmiş Sınav Kaygı Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri kullanıldı. Araştırmanın verileri 2018 tarihinde toplandı.

Bulgular: Öğrencilerin sınav kaygısı toplam puan ortalamasının 41,04±9,60 (Min.=24-Mak.=66), problem çözme toplam puan ortalamasının 87,82±17,15 (Min.=46-Mak.=127) olduğu saptandı. Problem Çözme Envanteri’nin Aceleci Yaklaşım, Düşünen Yaklaşım alt boyutları ve toplam puanı ile Sınav Kaygı Ölçeği’nin Sınavla İlgisiz Düşünceler alt boyutu arasında istatistiksel anlamlı ilişkiler olduğu belirlendi (p<0,05). Ayrıca erkek öğrencilerin kızlara göre istatistiksel anlamlı farklılıkla daha fazla sınav endişesi yaşadıkları ve problem çözmede daha aceleci oldukları bulundu (p<0,05).

Sonuç: Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinde hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri öğrencilerin sınav kaygısını azaltabilir. Ancak beceri uygulama puanlarının da birlikte değerlendirilebileceği daha büyük örneklem grupları ile yapılacak çalışmalara gereksinim vardır.

Kaynakça

 • 1. Manav F. Kaygı kavramı. Toplum Bilimleri Dergisi, 2011, 5(9), 201-211.
 • 2. Şanlı Kula K, Saraç T. Fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin kaygı ve umutsuzluklarının incelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, 26(2), 14-29.
 • 3. Akın A, Demirci İ, Arslan S. Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2012, 11(21), 103-118.
 • 4. Aslan H, Akturk U. Nursing education stress levels of nursing students and the associated factors. Annals of Medical Research, 2018, 25(4), 660-666.
 • 5. Rezaei R, Saatsaz S, Nia HS, Moulookzadeh S, Behedhti Z. Anxiety and critical thinking skills in nursing students. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 2015, 10(2), 1-7.
 • 6. Sharif F, Dehbozorgi R, Mani Arash, Vossoughi M, Tavakoli P. The effect of guided reflection on test anxiety in nursing students. Nursing and Midwifery Studies, 2013, 2(3), 16-20.
 • 7. Kaçan Softa H, Karaahmetoğlu GU, Çabuk F. Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2014, 23(4), 1481-1494.
 • 8. Applin H, Williams B, Day R, Buro K. A comparison of competencies between problem-based learning and non-problem-based graduate nurses. Nurse Educ Today, 2011, 31, 129-134. https://doi.org/10.-1016/j.nedt.2010.05.003.
 • 9. Cooke M, Moyle K. Students’ evaluation of problem based learning. Nurse Educ Today, 2002, 22(4), 330–339. https://doi.org/10.1054/nedt.2001.0713.
 • 10. Kanbay Y, Aslan Ö, Işık E, Kılıç N. Hemşirelik lisans öğrencilerinin problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2013, 3(3), 244-251.
 • 11.Yurttaş A, Yetkin A. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2003, 6(1), 1-13.
 • 12. Abaan S, Altıntoprak A. Hemşirelerde problem çözme becerileri: öz değerlendirme sonuçlarının analizi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 12(1), 62-76.
 • 13. Günüşen NP, Üstün B. Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ile kontrol odağı arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2011, 4(2), 72–77.
 • 14. Kelleci M, Gölbaşı Z. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004, 8(2), 1-8.
 • 15. McEwen M, Brown SC. Conceptual frameworks in undergraduate nursing curricula: report of a national survey. J Nurs Educ, 2002, 41(1), 5–14. 16. Erol F, Tanrıkulu F, Dikmen Y, Akduran F. Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Human Sciences, 2016, 13(3), 5460-5470.
 • 17. Büyüköztürk Ş, Akgün ÖE, Demirel F, Karadeniz Ş, Çakmak EK. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi, 2015.
 • 18. Heppner PP, Petersen CH. The development and implications of a personal problem-solving inventory. J Couns Psychol, 1982, 29(1), 66-75.
 • 19. Şahin N, Şahin NH, Heppner PP. Psychometric proporties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish University students. Cognit Ther Res, 1993, 17(4), 379-396.
 • 20. Terzioğlu F, Kapucu S, Özdemir L, Boztepe H, Duygulu S, Tuna Z ve ark. Simülasyon yöntemine ilişkin hemşirelik öğrencilerinin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2012, 19(1), 16- 23.
 • 21. Mete S, Uysal N. Hemşirelik mesleksel beceri laboratuvarındaki psikomotor beceri eğitiminin öğrenci ve eğiticiler tarafından değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2010, 2, 28-38.
 • 22. Tezel A, Arslan S, Topal M, Aydoğan Ö, Koç Ç, Şenlik M. Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 12(4), 1-10.
 • 23. Durmaz Ş, Kaçar Z, Can S, Koca R, Yeşilova D, Tortumluoğlu G. Çanakkale sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerileri (PÇB) ve etkileyen bazı faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 10(4), 63-71.
 • 24. Şahiner G, Açıksöz S, Açıkel C. Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013, 12(6), 673-680-688.
 • 25. Sağkal Midilli T, Çevik K, Baysal E. Hemşirelik öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarındaki bilgi ve becerileri ile sınav kaygısı ilişkisinin incelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017, 8(1), 43-54.
 • 26. Boztepe H, Terzioğlu F. Hemşirelik eğitiminde beceri değerlendirme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 16(1), 57-64.
 • 27. Tel H, Tel H, Sabancıoğulları S. Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin laboratuar uygulamasında birbirlerine İ.M. enjeksiyon uygularken ve klinik uygulamanın ilk gününde anksiyete durumları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004, 7(1), 1-6.
 • 28. Kelleci M, Gölbaşı Z, Doğan S, Tuğut N. Entegre eğitim programında öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri: bir izlem çalışması. İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 2011, 19(1), 23-28.
 • 29. Kashfi SM, Jeihooni AK, Kashfi SH, Yazdankhah M. The relationship between test anxiety and educational performance among the students at school of health and nutrition, Shiraz University of medical sciences in 2011. J Contemp Med Edu, 2014, 2(3), 158-162.
 • 30. Shakir M. Academic anxiety as a correlate of academic achievement. Journal of Education and Practice, 2014, 5(10), 29-36.
 • 31. Olgun N, Kan Öntürk Z, Karabacak Ü, Eti Aslan F, Serbest Ş. Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri: bir yıllık izlem sonuçları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010, 1(4), 188-194.
 • 32. Koç Z, Koyuncu S, Sağlam Z. Sağlık yüksekokulu hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2015, 12(1), 41-50.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Banu TERZİ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-9500-6872
Türkiye


Gözde Yıldız DAŞ GEÇİM Bu kişi benim
0000-0002-9147-2016


İbrahim TOPUZ
0000-0003-0540-2095

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbusbed604108, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9607}, address = {Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uncubozköy Kampüsü, 45080 Manisa, Türkiye}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {289 - 296}, doi = {10.34087/cbusbed.604108}, title = {Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Terzi, Banu and Daş Geçim, Gözde Yıldız and Topuz, İbrahim} }
APA Terzi, B. , Daş Geçim, G. Y. & Topuz, İ. (2019). Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 6 (4) , 289-296 . DOI: 10.34087/cbusbed.604108
MLA Terzi, B. , Daş Geçim, G. Y. , Topuz, İ. "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019 ): 289-296 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbusbed/issue/51007/604108>
Chicago Terzi, B. , Daş Geçim, G. Y. , Topuz, İ. "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019 ): 289-296
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Banu Terzi , Gözde Yıldız Daş Geçim , İbrahim Topuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34087/cbusbed.604108 DO - 10.34087/cbusbed.604108 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 296 VL - 6 IS - 4 SN - -2147-9607 M3 - doi: 10.34087/cbusbed.604108 UR - https://doi.org/10.34087/cbusbed.604108 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Banu Terzi , Gözde Yıldız Daş Geçim , İbrahim Topuz %T Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2147-9607 %V 6 %N 4 %R doi: 10.34087/cbusbed.604108 %U 10.34087/cbusbed.604108
ISNAD Terzi, Banu , Daş Geçim, Gözde Yıldız , Topuz, İbrahim . "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 4 (Aralık 2019): 289-296 . https://doi.org/10.34087/cbusbed.604108
AMA Terzi B. , Daş Geçim G. Y. , Topuz İ. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. CBU-SBED. 2019; 6(4): 289-296.
Vancouver Terzi B. , Daş Geçim G. Y. , Topuz İ. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 6(4): 289-296.
IEEE B. Terzi , G. Y. Daş Geçim ve İ. Topuz , "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 4, ss. 289-296, Ara. 2019, doi:10.34087/cbusbed.604108