Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-6052 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd


Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma, meta analiz, sistematik inceleme, vaka sunumu, derleme ve editöre mektup yazılarını kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd  web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Index Copernicus InternationalRootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks, Türkiye Atıf Dizini 

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2667-6052 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd
Kapak Resmi


Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma, meta analiz, sistematik inceleme, vaka sunumu, derleme ve editöre mektup yazılarını kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd  web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Index Copernicus InternationalRootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks, Türkiye Atıf Dizini 

Cilt 4 - Sayı 1 - 18 Nis 2021
 1. Premenstrüel Sendrom Semptomlarının Evlilik Uyumu İle İlişkisi
  Sayfalar 1 - 9
  Elif BAŞAĞAÇ, Emel EGE
 2. Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Bireylerin Akılcı İlaç Kullanım Davranışları
  Sayfalar 10 - 20
  Mekiye İLHANLI YARAMIŞ, Sevim ULUPINAR
 3. Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyetleri: Cerrahi Hastaları Örneği
  Sayfalar 21 - 28
  Sibel ARSLAN, Ayla GÜRSOY
 4. 18-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kontraseptif Yöntem Kullanma Tercihleri ve Bırakma Nedenleri
  Sayfalar 29 - 38
  Zehra KAYA, Nevin HOTUN ŞAHİN, Fatma Nur DEMİRCİ
 5. Çocuk Gözüyle Hemşirelik Bakım Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 39 - 47
  Remziye SEMERCİ, Melahat AKGÜN KOSTAK, İsmail ÇETİNTAŞ, Esra KOCAASLAN
 6. Yaşlıların Kişisel Anlam Profili ve Psikolojik İyi Oluşlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 48 - 55
  Ayşe İNEL MANAV, Adile BOZKURT, Ejdane COŞKUN
 7. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Tıp Fakültesi Hemşirelerinin Görüş ve Uygulamaları
  Sayfalar 56 - 63
  Yasemin DURDURAN, Berrin OKKA, Nazan KARAOĞLU, Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK
 8. Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç ve Tutum İlişkisinde Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkisi
  Sayfalar 64 - 74
  Mahmut EVLİ
 9. Hekim Dışı Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarına Verilen Acil Obstetrik Bakım Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Ön Test Son Test Araştırma
  Sayfalar 75 - 82
  Yeter ŞENER, Evrim BAYRAKTAR
 10. İnfertilite ile İlgili Hemşirelik Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezler
  Sayfalar 83 - 95
  Nurcan KIRCA, Meryem ÖNGEN
 11. Covid-19 Küresel Salgınının Yaşlı Bireyler Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 96 - 104
  Merve Ayşe ŞAHİN
 12. Ülkemizde Kadın Sağlığının Öncelikli Sorunları
  Sayfalar 105 - 112
  Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Gizem KAYA, Sevim SAVAŞER
 13. Tümör Lizis Sendromunda Hemşirelik Yaklaşımı
  Sayfalar 113 - 122
  Nazli ÖZTÜRK, Fatma ARIKAN
 14. Perinatal Hasta Güvenliği ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Sayfalar 123 - 132
  Büşra YILMAZ, Ümran OSKAY
 15. Prematüre Bebeklerde Tamamlayıcı Beslenme
  Sayfalar 133 - 140
  Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Faruk KABUL, Nursan ÇINAR
 16. Çocuklarda Nebülizatör Tedavisi ve Hemşireler İçin Öneriler
  Sayfalar 141 - 148
  Gamze KAŞ, Suzan YILDIZ
 17. Editöre Mektup
  Sayfalar 149 - 152
  Evren ŞAVLI