Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-6052 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |


Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma, meta analiz, sistematik inceleme, vaka raporu, derleme, ve editöre mektup yazılarını kabul eder. Dergi çalışmalarına yayına gönderilenlerin Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına http://dergipark.org.tr/ouhcd web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Index Copernicus InternationalRootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks 

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2667-6052 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma, meta analiz, sistematik inceleme, vaka raporu, derleme, ve editöre mektup yazılarını kabul eder. Dergi çalışmalarına yayına gönderilenlerin Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına http://dergipark.org.tr/ouhcd web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Index Copernicus InternationalRootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks