Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-6052 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd


Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma, meta analiz, sistematik inceleme, vaka sunumu, derleme ve editöre mektup yazılarını kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd  web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Index Copernicus InternationalRootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks 

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2667-6052 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd
Kapak Resmi


Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma, meta analiz, sistematik inceleme, vaka sunumu, derleme ve editöre mektup yazılarını kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd  web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Index Copernicus InternationalRootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks 

Cilt 3 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. Öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yaz Stajı Dosyalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanıları ve Girişimlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 9
  Nurgül BÖLÜKBAŞ , Burçin IRMAK , Gülay BULUT , Dilek AYDIN ÖZDEMİR ÖZDEMİR, Hasret Yasemin BAYRAK
 2. Üniversiteli Kız Öğrencilerin Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımlarını Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 10 - 16
  Rukiye HÖBEK AKARSU , Funda TOSUN GÜLEROĞLU , Selda YÜZER ALSAÇ
 3. Öğrenci Hemşirelerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 17 - 26
  Nülüfer ERBİL , Mehtap GÜMÜŞAY , Eda SALMAN
 4. İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 27 - 35
  Dilek YILMAZ , Burcu İFLAZOĞLU , Derya UZELLİ YILMAZ
 5. Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Önemli Bir Sorun: Fekal İnkontinans
  Sayfalar 36 - 43
  Dilek AKTAŞ , Sema KOÇAŞLI
 6. Pelvik Taban Bozukluklarında Kullanılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler
  Sayfalar 44 - 53
  Burcu KÜÇÜKKAYA , Hatice KAHYAOĞLU SÜT
 7. Hemşireler ve Teknoloji-Durdurulamaz ve Kaçınılamaz İki Güç
  Sayfalar 54 - 58
  Merdiye ŞENDİR , Ayse KABUK