Makale Değerlendirme Süreci

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi’ne yazı gönderen yazarlar, çalışmanın evrensel etik kurallara uygun olarak oluşturulduğunu taahhüt eder ve yazıların değerlendirme süreci bu doğrultuda başlatılır.
Yazarlar çalışmalarında geçen tüm ifadelerden sorumludur.
Sunulan çalışmalar derginin yazım kuralları doğrultusunda hazırlamalıdır. Yazım kurallarına uymayan çalışmalar reddedilir ya da düzenlenmek üzere sorumlu yazara geri gönderilir.
Dergi, çalışmaları başka bir dergi ve yayın organına eşzamanlı gönderilmemiş ve yayınlanmamış olması şartıyla değerlendirmeye almak üzere kabul eder.
Tüm yazarlar çıkar çatışması olabilecek kişi veya kuruluşlarla olan ilişkilerini belirtmelidir.
Çalışma için alınan destek varsa ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.
Çıkar çatışmaları başlık sayfasında da belirtilmelidir.
Dergi, kabul edilen çalışmalarda içerik ve anlamda değişiklik yapmadan dil üzerinden düzeltme yapma hakkına sahiptir.
Derginin yönetim ve yayın süreçlerinde, “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”ve “Committee on Publication Ethics (COPE)” yayın ilkelerine dikkat edilir.

Değerlendirme Süreci
-Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi’ne sadece dergi sisteminden makale gönderilmelidir. E-posta ile gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmaz.
- Gönderilen çalışmalar ön değerlendirme, dil editörü, istatistik editörü ve hakem değerlendirme süreçlerinden geçmektedir. Değerlendirme süreci derginin editörü tarafından yürütülmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci
Makale dergiye yüklendikten sonra ön değerlendirme süreci başlar. Editör bu aşamada makaleyi derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, içerik ve şekli, yüklenmesi gereken belgeler ve intihal oranı açısından inceler.
Ön değerlendirme sonrasında;
- Çalışmanın dergi için uygun olmadığına karar verip çalışmayı geri gönderebilir.
- Düzenlemelerin yapılması için çalışmayı sorumlu yazara tekrar gönderebilir.
- Çalışmayı dil ve yazım editörüne gönderebilir ve incelenmesini isteyebilir, sonrasında sorumlu yazardan düzenleme isteyebilir.
- Çalışmayı istatistik danışmanına göndererek değerlendirmesini isteyebilir. Bu değerlendirme sonrasında yazardan düzenleme isteyebilir.
- Makaleyi hakemlere yönlendirip hakem değerlendirme sürecini başlatabilir.

Hakem Değerlendirme Süreci
Dergide değerlendirmeye alınan tüm makaleler, çift-kör hakem değerlendirmesinden geçmektedir.
Her bir başvurunun tarafsız değerlendirme sürecinden geçirilmesini sağlamak için, kendi alanlarında uzman en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirme yapılır.
Hakemlerin belirlenmesinde, makale yazarlarının kurumu dışından hakem atanmasına dikkat edilir.
Hakemler arasında fikir birliği bulunmadığı durumlarda makale üçüncü hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir.
Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai kararı baş editör verir.

Revizyon
Yazarlar, makale revizyon dosyalarını gönderirken ana metinde yaptıkları değişiklikleri renkli olarak işaretlemelidir.
Hakemlere verilen cevaplar ayrı bir Word dosyası olarak gönderilmelidir.
Revize edilmiş makaleler, karar yazısını takip eden en geç bir ay içinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize edilmiş versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse revizyon seçeneği iptal edilebilir.
Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaçları varsa, ek süre taleplerini bir ay bitmeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.
Yayına kabul edilen makaleler tekrar dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir.
Kabul edilen makaleler derginin yayın formatına uygun düzenlenerek sorumlu yazara yayın öncesi son hali pdf formatında gönderilir ve yayım için onay alınır.
Yazarlar makalesini inceleyerek yayım için onay vermelidir.
Makalede yayım formatı dışında herhangi bir düzeltme gerekiyorsa düzeltme talebi editöre nerbil@odu.edu.tr adresinden bildirir.
Düzeltme talepleri editör tarafından değerlendirilerek sorumlu yazara bildirilir. Sorumlu yazar tarafından onay alınmayan makaleler yayımlanmaz.
Dergi, kabul edilen çalışmalarda içerik ve anlamda değişiklik yapmadan dil üzerinden düzeltme yapma hakkına sahiptir.