Dergi Kurulları

BAŞ EDİTÖR

Nülüfer ERBİL, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nerbil@odu.edu.tr

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 0000-0003-3586-6237 Türkiye Web
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

EDİTÖR YARDIMCILARI

Nurgül BÖLÜKBAŞ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nurgulb@odu.edu.tr
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, dilekkucukalemdar@odu.edu.tr
Hacer GÖK UĞUR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hacer32@gmail.com

EDİTÖRLER KURULU

Wegdan BANI-ISSA, University of Sharjah, UAE, wbaniissa@sharjah.ac.ae
Sergül DUYGULU, Hacettepe University, Ankara, TURKEY, sduygulu@hacettepe.edu.tr
Ayla GÜRSOY, Antalya Bilim University, Antalya, TURKEY, ayla.gursoy@antalya.edu.tr
Gørill HAUGAN, Norwegian University of Science and Technology, NORWAY, gorill.haugan@ntnu.no
Sevilay HİNDİSTAN, Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY, sevilayhindistan@ktu.edu.tr
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ordu University, Ordu, TURKEY, dilekkucukalemdar@odu.edu.tr
Rezeena MALASKA, USA
Ayşe OKANLI, İstanbul Medeniyet University, İstanbul, TURKEY, ayse.okanli@medeniyet.edu.tr
Jadranka Stričević, University of Maribor, Maribor, SLOVENIA, jadranka.stricevic@um.si
Merdiye ŞENDİR, University of Health Sciences, İstanbul, TURKEY, merdiye.sendir@sbu.edu.tr
Gülbu TANRIVERDİ, Çanakkale Onsekiz Mart University, TURKEY, gulbu@comu.edu.tr
Sevim ULUPINAR, İstanbul University-Cerrahpaşa, İstanbul, TURKEY, sevim.ulupinar@iuc.edu.tr

YAZI KURULU

Baş Editör
Nülüfer ERBİL, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nerbil@odu.edu.tr

Editör Yardımcısı
Nurgül BÖLÜKBAŞ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nurgulb@odu.edu.tr
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, dilekkucukalemdar@odu.edu.tr
Hacer GÖK UĞUR Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hgokuğur@odu.edu.tr

Yazım ve Dil Editörü

Hanife DURGUN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hanifedurgun@odu.edu.tr
Hilal Gül BOYRAZ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hilalgulboyraz@odu.edu.tr
Gizem YILDIZ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, gizemyildiz@odu.edu.tr

Mizanpaj Editörü

Yasemin KALKAN UĞURLU, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, yaseminkalkan@odu.edu.tr
Zeliha YÖNDEM, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, zelihayondem@odu.edu.tr
Fatma AKSOY, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, fatmaaksoy@odu.edu.tr

Son Okuyucu
Nurgül BÖLÜKBAŞ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nurgulb@odu.edu.tr
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, dilekkucukalemdar@odu.edu.tr
Ebru ŞAHİN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, esahin@odu.edu.tr
Nevin GÜNAYDIN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nevingunaydin@odu.edu.tr
Hacer GÖK UĞUR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hgokugur@odu.edu.tr
Aslıhan ÇATIKER, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, acatiker@odu.edu.tr
Azize Nuran KAHRAMAN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, azizekahraman@odu.edu.tr
Figen BAYKAL TOP, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, figentop@odu.edu.tr
Özgül BOSTAN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, ozgulbostan@odu.edu.tr

Dil Uzmanı

Halise YAVUZ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hyavuz@odu.edu.tr

İstatistik Danışmanı
Yeliz KAŞKO ARICI, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, ykaskoarici@odu.edu.tr