Dergi Kurulları

BAŞ EDİTÖR

Nülüfer ERBİL, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nerbil@odu.edu.tr

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 0000-0003-3586-6237 Türkiye Web
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

EDİTÖR YARDIMCILARI

Nurgül BÖLÜKBAŞ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nurgulb@odu.edu.tr
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, dilekkucukalemdar@odu.edu.tr
Hacer GÖK UĞUR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hacer32@gmail.com

EDİTÖRLER KURULU

Wegdan BANI-ISSA, University of Sharjah, UAE, wbaniissa@sharjah.ac.ae
Raul Alberto Carrilho CORDEIRO, Local Health Unit of Norte Alentejano, Santo António, PORTUGAL, raulcordeiro.ca@ulsna.min-saude.pt
Sergül DUYGULU, Hacettepe University, Ankara, TURKEY, sduygulu@hacettepe.edu.tr
Ayla GÜRSOY, Antalya Bilim University, Antalya, TURKEY, ayla.gursoy@antalya.edu.tr
Gørill HAUGAN, Norwegian University of Science and Technology, NORWAY, gorill.haugan@ntnu.no
Sevilay HİNDİSTAN, Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY, sevilayhindistan@ktu.edu.tr
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ordu University, Ordu, TURKEY, dilekkucukalemdar@odu.edu.tr
Reezena H. MALASKA, ProLink Healthcare, USA, zeenamalaska@yahoo.com
Ayşe OKANLI, İstanbul Medeniyet University, İstanbul, TURKEY, ayse.okanli@medeniyet.edu.tr
Jadranka STRIČEVIĆ , University of Maribor, Maribor, SLOVENIA, jadranka.stricevic@um.si
Merdiye ŞENDİR, University of Health Sciences, İstanbul, TURKEY, merdiye.sendir@sbu.edu.tr
Gülbu TANRIVERDİ, Çanakkale Onsekiz Mart University, TURKEY, gulbu@comu.edu.tr
Sevim ULUPINAR, İstanbul University-Cerrahpaşa, İstanbul, TURKEY, sevim.ulupinar@iuc.edu.tr

YAZI KURULU

Baş Editör
Nülüfer ERBİL, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nerbil@odu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3586-6237

Editör Yardımcısı

Nurgül BÖLÜKBAŞ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nurgulb@odu.edu.tr
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, dilekkucukalemdar@odu.edu.tr
Hacer GÖK UĞUR Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hgokuğur@odu.edu.tr

Yazım ve Dil Editörü
Hanife DURGUN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hanifedurgun@odu.edu.tr
Mehtap GÜMÜŞAY, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, mehtapgumusay@odu.edu.tr
Hilal Gül BOYRAZ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hilalgulboyraz@odu.edu.tr
Gizem YILDIZ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, gizemyildiz@odu.edu.tr
Beyzanur TOPALLI, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, beyzanurtopalli@odu.edu.tr

Mizanpaj Editörü

Yasemin KALKAN UĞURLU, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, yaseminkalkan@odu.edu.tr
Burçin IRMAK, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, burcinirmak@odu.edu.tr
Fatma AKSOY, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, fatmaaksoy@odu.edu.tr

Son Okuyucu
Nurgül BÖLÜKBAŞ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nurgulb@odu.edu.tr
Hacer GÖK UĞUR, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, hgokugur@odu.edu.tr
Nilgün GÖKTEPE, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nilgungoktepe@odu.edu.tr
Ebru ŞAHİN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, esahin@odu.edu.tr
Nevin GÜNAYDIN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, nevingunaydin@odu.edu.tr
Aslıhan ÇATIKER, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, acatiker@odu.edu.tr
Betül BAYRAK, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, betulbayrak@odu.edu.tr
Azize Nuran KAHRAMAN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, azizekahraman@odu.edu.tr
Figen BAYKAL TOP, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, figentop@odu.edu.tr
Özgül BOSTAN, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, ozgulbostan@odu.edu.tr

Dil Uzmanı

İbrahim KOÇ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, ibrahimkoc@odu.edu.tr
Merve PEKÖZ, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, mervepekoz@odu.edu.tr

İstatistik Danışmanı
Yeliz KAŞKO ARICI, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, ykaskoarici@odu.edu.tr
Erdinç YÜCESOY, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE, erdincyucesoy@odu.edu.tr