Ücret Politikası

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, makale gönderilmesi, değerlendirilmesi ve yayınlanmasından ücret talep etmez. Derginin tüm sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.