Hakkında

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, tüm hemşirelik alanlarında nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası, açık erişimli ve hakemli bir bilimsel e-dergidir.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi orijinal araştırma,  sistematik derleme, meta analiz, olgu sunumu, davetli derleme ve editöre mektup yazılarını kabul eder.

Dergiye gönderilen çalışmaların Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Dergi, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda üç kez yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.


Dizinlendiği İndeksler: Rootindexing, Google Scholar, Türk Medline, Asos İndeks, Türkiye Atıf Dizini, TUBİTAK ULAKBIM TR Dizin (2021), Worldcat, Index Copernicus (2022)