İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-9799 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |


İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda üç kez yayımlanan multidisipliner, hakemli, süreli bir dergidir. İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları kapsar. Dergi sağlık bilimlerinin tüm alanlarında sağlık profesyonellerine ve diğer araştırmacılara yöneliktir. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

ISSN 2458-9799 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |
Kapak Resmi


İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda üç kez yayımlanan multidisipliner, hakemli, süreli bir dergidir. İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları kapsar. Dergi sağlık bilimlerinin tüm alanlarında sağlık profesyonellerine ve diğer araştırmacılara yöneliktir. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Cilt 4 - Sayı 3 - 27 Eyl 2019
 1. Kemoradyoterapi Alan Baş-Boyun Kanserli Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 83 - 89
  Özlem UĞUR , Ezgi KARADAĞ , Oğuz ÇETİNAYAK
 2. Sedasyon Uygulama Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 91 - 95
  Esra AKIN KORHAN , Kıvan ÇEVİK , Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT , Gülçin BOZKURT, , Meryem ÖZLEM,
 3. Ameliyat Sonrası Bulantı ve Kusmayı Önlemede Kullanılan Farmakolojik Olmayan Yöntemlerin Kanıt Düzeyleri
  Sayfalar 97 - 104
  Melike DURMAZ , Rukiye BURUCU
 4. Ailesi ile Yaşayan ve Ailesinden Ayrı Yaşayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anksiyete ve Stresin Karşılaştırılması
  Sayfalar 105 - 109
  İlknur NAZ , Nazlı KOL , Şeyma ŞEYMA ALTINTAŞ , Badel KIRPIK, , Roni EMRE , Büşra KOCA , Sinem AYGÜN
 5. Ruhsal Bozukluklarda Hastalık Yönetimi ve İyileşme Programı
  Sayfalar 111 - 115
  Selda POLAT , Fatma Yasemin KUTLU
 6. Yaşlı Hastalarda Düşmeler ve Risk Faktörleri
  Sayfalar 117 - 121
  Sevil YILMAZ , Leyla KHORSHID
 7. Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Bir Olgunun Neuman Sistemler Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 123 - 127
  Seda ARDAHAN SEVGİLİ , Yasemin YILDIRIM , Fisun ŞENUZUN AYKAR , Çiçek FADILOĞLU