ISSN: 2458-9799
Başlangıç: 2016
Yayıncı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) şeklinde yayımlanan multidisipliner, hakemli ve "çift-kör" sistemi ile makaleleri değerlendiren, süreli bir dergidir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri alanında yayınladığı bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası tüm sağlık profesyonellerine ulaştırmayı hedeflemektedir. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce dilinde özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve editöryal yorum/tartışma, editöre mektup şeklindeki bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, EBSCO (2020 yılından itibaren), ProQuest Central (2016 yılından itibaren), ROAD: The Directory of Open Access Scholarly Resources (2017 yılından itibaren), World Catalogue of Scientific Journal (2016 yılından itibaren), SOBIAD Atıf Dizini (2016 yılından itibaren), Türkiye Atıf Dizini (2021 yılından itibaren), Google Scholar (2016 yılından itibaren), Academindex (2022 yılından itibaren) veri tabanlarında  indekslenmektedir. 


2023 - Cilt: 8 Sayı: 2