İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-9799 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) şeklinde yayımlanan multidisipliner, hakemli ve "çift-kör" sistemi ile makaleleri değerlendiren, süreli bir dergidir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri alanında yayınladığı bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası tüm sağlık profesyonellerine ulaştırmayı hedeflemektedir. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce dilinde özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve editöryal yorum/tartışma, editöre mektup şeklindeki bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

ISSN 2458-9799 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd
Kapak Resmi


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) şeklinde yayımlanan multidisipliner, hakemli ve "çift-kör" sistemi ile makaleleri değerlendiren, süreli bir dergidir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri alanında yayınladığı bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası tüm sağlık profesyonellerine ulaştırmayı hedeflemektedir. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce dilinde özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve editöryal yorum/tartışma, editöre mektup şeklindeki bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Cilt 5 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. EDİTÖRDEN
  Sayfalar 1 - 2
  Derya ÖZER KAYA
 2. KAPAK TASARIMI HAKKINDA
  Sayfalar 3 - 3
  Fikri SALMAN
 3. Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite, Yorgunluk ve Muskuloskeletal Ağrının Karşılaştırılması
  Sayfalar 243 - 248
  İ̇lknur NAZ GÜRŞAN , Melissa KÖPRÜLÜOĞLU , Zeynep TAŞKIN , Pınar ERKAN , Müberra ŞAHİN
 4. Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma
  Sayfalar 249 - 254
  Derya ÖZER KAYA , İ̇lknur NAZ GÜRŞAN , Sevtap GÜNAY UÇURUM , Yusuf EMÜK , Nurullah BÜKER , Dilek ONGAN
 5. Tip 2 Diyabetli Bireylerin Satın Alma Davranışları ve Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
  Sayfalar 255 - 262
  Gamze ÇALIK , Gülşah KANER TOHTAK, Tuba YALÇIN
 6. Psikiyatri Hemşireliği Dersi Alan ve Almayan Öğrenci Hemşirelerin Psikiyatrik Damgalamaya İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 263 - 275
  Ayşe BÜYÜKBAYRAM , Leyla BAYSAN ARABACI , Gülsenay TAŞ , Aşkın KURT
 7. Beta Talasemi Minör Tanılı Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 277 - 280
  Aslıhan ARSLAN MADEN , Hacer ÖRSDEMİR HORTU , Özlem ÜZÜM , Kayı ELİAÇIK , Ali KANIK , Barış MALBORA , Gonca ENGİN ÖZYURT , Nurullah BOLAT , Mehmet HELVACI
 8. Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 281 - 289
  Ayşegül KILIÇKAYA ERGİN , Leyla BAYSAN ARABACI , Ece MUTLU SATIL
 9. Effect Of Face To Face Education On Patient’s Anxiety In Perioperative Period: A Randomized Controlled Trial
  Sayfalar 291 - 297
  Esra KILINÇ AKMAN , Leman ŞENTURAN
 10. Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları
  Sayfalar 299 - 305
  Rüstem MUSTAFAOĞLU , Ela TARAKCI
 11. Tek Zincirli Doymuş Yağ Asitleri ve Sağlık İlişkisi
  Sayfalar 307 - 312
  Ebru KOPTAGEL , Nilgün SEREMET KÜRKLÜ
 12. Kardiyolojide Yenilik Sol Atriyal Apendiks Kapama ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
  Sayfalar 313 - 319
  Ayse SOYLU , Dilek SOYLU , Medet KORKMAZ , Ayşe ŞAHİN