ISSN: 2458-9799
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) şeklinde yayımlanan multidisipliner, hakemli ve "çift-kör" sistemi ile makaleleri değerlendiren, süreli bir dergidir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri alanında yayınladığı bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası tüm sağlık profesyonellerine ulaştırmayı hedeflemektedir. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce dilinde özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve editöryal yorum/tartışma, editöre mektup şeklindeki bilimsel yazıları yayınlamaktadır.

Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, EBSCO (2020 yılından itibaren), ProQuest Central (2016 yılından itibaren), ROAD: The Directory of Open Access Scholarly Resources (2017 yılından itibaren), World Catalogue of Scientific Journal (2016 yılından itibaren), SOBIAD Atıf Dizini (2016 yılından itibaren), Türkiye Atıf Dizini (2021 yılından itibaren), Google Scholar (2016 yılından itibaren) veri tabanlarında  indekslenmektedir. 


2022 - Cilt: 7 Sayı: 2

YAŞLILIK ve KRONİK HASTALIKLAR TEMALI MAYIS 2022 SAYISI İÇİN ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarımız,

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda üç kez yayımlanan multidisipliner, hakemli, süreli bir dergidir. Dergi sağlık bilimleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce dillerde klinik ve deneysel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları kapsar.

Son yıllarda yaşlılık ve kronik hastalıklar nedeniyle artan sorunlar yaşanmaktadır. Bu kapsamda, dergimizin 2022 yılı Mayıs sayısı “Yaşlılık ve Kronik Hastalıklar” teması ile; yaşlanma, yaşlılıkta fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel değişiklikler, yaşlı bağışıklama, kronik hastalıkların yönetimi, korunma, tedavi, bakım, pandemide yaşlılık, yaş gibi konular ele alınacaktır. Sizleri özel sayımızda yazar olarak görmekten onur duyacağımızı bilmenizi isteriz.Bu nedenle, “Yaşlılık ve Kronik Hastalıkların yönetimine katkı sağlamak amacıyla, yaşlılık ve kronik hastalıklarda bakım, beslenme, fiziksel aktivite, sosyal hizmetler konularında disiplinler arası çalışmaları okuyucusu ile buluşturmayı hedefledik.
İlginize ve desteğinize şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

ÖZEL SAYI KONU KAPSAMI
Yaşlanma Fizyolojisi ve Fizyolojik, Psikolojik, Sosyokültürel Değişiklikler
Yaşlılıkta Bakım, Beslenme, Fiziksel Aktivite
Yaşlı Bağışıklama
Yaşlılıkta Sosyal Hizmet Uygulamaları
Kronik Hastalıklardan Korunma, Tedavi, Bakım ve Yönetimi
Pandemide Yaşlılık
Aktif Yaşlanma ve Teknoloji
Yaşlılıkta Telesağlık Uygulamaları

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Makale son gönderim tarihi: 14 Şubat 2022 Derleme türündeki makalelerin konu bazlı Editöre bildiriminin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. İletişim ikcusbfdergi@gmail.com adresi ile sağlanabilir. Dergi Künyesi ISSN: 2458-9799 Kuruluş Yılı: 2016 Nitelik: Ulusal ve hakemli
Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi


Makale son gönderim tarihi: 14 Şubat 2022
Derleme türündeki makalelerin konu bazlı Editöre bildiriminin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
İletişim ikcusbfdergi@gmail.com adresi ile sağlanabilir.


Dergi Künyesi
ISSN: 2458-9799
Kuruluş Yılı: 2016
Nitelik: Ulusal ve hakemli

Editör
Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi


Makale son gönderim tarihi: 14 Şubat 2022
Derleme türündeki makalelerin konu bazlı Editöre bildiriminin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
İletişim ikcusbfdergi@gmail.com adresi ile sağlanabilir.


Dergi Künyesi
ISSN: 2458-9799
Kuruluş Yılı: 2016
Nitelik: Ulusal ve hakemli
Dizinler: EBSCO, ProQuest Central, ROAD, World Catalogue of Scientific Journal, SOBIAD, Google Akademik
Resmi web sitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd