Başeditör
Ad: İKÇÜSBF Dergi
E-posta: ikcusbfdergi@gmail.com
Başeditör
Ad: IKCSBF Dergi Teknik Destek
E-posta: ikcusbfdergidestek@gmail.com
Adres: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 /İZMİR
Dergi İletişim
Ad: Dergi İletişim Birimi
E-posta: info@ikcusbfdergisi.org