Editör Yardımcıları

Prof.Dr. Derya ÖZER KAYA

Turkey
deryaozer2000@yahoo.com
Konular: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Yasemin TOKEM

Turkey
ytokem@yahoo.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ONGAN

Turkey
dilek.ongan@ikc.edu.tr
Konular: Beslenme ve Diyetetik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Melike TEKİNDAL

Turkey
meliketunctekindal@gmail.com
Konular: Sosyal Hizmet,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Yayın Kurulu

Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL

Turkey
elifunsal2003@yahoo.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Medine YILMAZ

Turkey
medine.cyilmaz@ikc.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK

Turkey
gulayoyur@gmail.com
Konular: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,Ortopedi ve Travmatoloji,Kalp ve Damar Cerrahisi,Hemşirelik Esasları ve Yönetimi,Hemşirelik Eğitimi,Hemşirelik,Harp Cerrahisi,Göğüs Cerrahisi,Genel Cerrahi,Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği,Adli Tıp,Acil Tıp,Sağlık Bilimleri
Kurum: IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES

Doç.Dr. İlknur NAZ GÜRŞAN

Turkey
ilknurnaz4@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dergi Sekreteryası

Esra ARDAHAN

Turkey
esra_ardhn@hotmail.com
Konular: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Öğretim Görevlisi Ayşe BÜYÜKBAYRAM

Turkey
abayram35@gmail.com
Konular: Psikiyatri Hemşireliği
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr. Berna ÖZGÜRSOY URAN

Turkey
bernanilgun@gmail.com
Konular: Geriatri,Gastroenteroloji,Dahili Hastalıklar Hemşireliği,Sağlık Bilimleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr.Öğretim Görevlisi Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

Turkey
besteozguven@gmail.com
Konular: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Derleme ve Mizanpaj

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi BELLİKCİ KOYU

Turkey
ezgi_bellikci@hotmail.com
Konular: Beslenme ve Diyetetik
Kurum: IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY

Arş.Gör. Gülşen IŞIK

Turkey
glsen20@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri

Arş.Gör. Gülsenay TAŞ

tas.gulsenay@gmail.com
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Derginin Yayınlanması ve Web Sayfası Yönetimi

Arş.Gör. İsmail AYVAZ

Turkey
ayvaz.ikcu@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Dil Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ONGAN

Turkey
dilek.ongan@ikc.edu.tr
Konular: Beslenme ve Diyetetik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Biyoistatistik Danışmanı

Doç. Dr. Ferhan ELMALI - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Bilimsel Danışma Kurulu

Ekin AKALAN, İstanbul Üniversitesi.

Servet AKAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Gamze AKBULUT, Gazi Üniversitesi

Galip AKHAN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Saliha AKSUN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Asiye AKYOL, Ege Üniversitesi

Meltem IŞINTAŞ ARIK, Dumlupınar Üniversitesi

Gülşah GÜROL ARSLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hülya ARSLANTAŞ, Adnan Menderes Üniversitesi

Hatice TEL AYDIN, Cumhuriyet Üniversitesi

Nurcan YABANCI AYHAN, Ankara Üniversitesi

Yeşim BAKAR, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Serap BALCI, İstanbul Üniversitesi

Zümrüt BAŞBAKKAL, Ege Üniversitesi

Hatice BAŞKALE, Pamukkale Üniversitesi

Kezban BAYRAMLAR, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Tanju BESLER, Hacettepe Üniversitesi

Ayşe BEŞER, Koç Üniversitesi

Nalan GÖRDELES BEŞER, Niğde Üniversitesi

Lütfullah BEŞİROĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sevil BİLGİN, Hacettepe Üniversitesi

Özlem BİLİK, Dokuz Eylül Üniversitesi

Nursen BOLSOY, Celal Bayar Üniversitesi

Sakine BOYRAZ, Adnan Menderes Üniversitesi

Satı BOZKURT, Ege Üniversitesi

Gonca Gül BURAL, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Funda Pınar ÇAKIROĞLU, Ankara Üniversitesi

Hüsniye ÇALIŞIR, Adnan Menderes Üniversitesi

M. Olcay ÇAM, Ege Üniversitesi

Şeyda TOPRAK ÇELENAY, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Neşe ÇELİK, Osmangazi Üniversitesi

Meltem ÇETİN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kıvan ÇEVİK, Celal Bayar Üniversitesi

Pınar ÇİÇEKOĞLU, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Döndü ÇUHADAR, Gaziantep Üniversitesi

Şafak DAĞHAN, Ege Üniversitesi

Numan DEMİR, Hacettepe Üniversitesi

Ayşe DEMİRAY, Düzce Üniversitesi

Tuna DEMİRDAL, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL, Hacettepe Üniversitesi

Yıldız DENAT, Adnan Menderes Üniversitesi

Derya DİKMEN, Hacettepe Üniversitesi

Yurdanur DİKMEN, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Yelda CANDAN DÖNMEZ, Ege Üniversitesi

Şeyda DÜLGERLER, Ege Üniversitesi

Nihal OLGAÇ DÜNDAR, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İrem DÜZGÜN, Hacettepe Üniversitesi

Emine EFE, Akdeniz Üniversitesi

Bülent ELBASAN, Gazi Üniversitesi

Funda ELMACIOĞLU, Marmara Üniversitesi

Aydan ERCAN, Başkent Üniversitesi

Emine ERDEM, Erciyes Üniversitesi

Gül ERGÜN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Gül ERTEM, Ege Üniversitesi

Emine GEÇGİL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sezer ER GÜNERİ, Ege Üniversitesi

Mehmet HACIYANLI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Arzu İLÇE, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Nursen İLÇİN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Sevil İNAL, İstanbul Üniversitesi

Gözde GÖKÇE İŞBİR, Niğde Üniversitesi

Efsun KARABUDAK, Gazi Üniversitesi

Ayşe KARAKOÇ, Marmara Üniversitesi

Mağfiret KAŞIKÇI, Atatürk Üniversitesi

Oya KAVLAK, Ege Üniversitesi

Neşe KAYA, Erciyes Üniversitesi

Leyla KHORSHİD, Ege Üniversitesi

Dilek KILIÇ, Atatürk Üniversitesi

Serap PARLAR KILIÇ, Fırat Üniversitesi

Gül KIZILTAN, Başkent Üniversitesi

Yeter KİTİŞ, Gazi Üniversitesi

Ahmet KOYU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Eda KÖKSAL, Gazi Üniversitesi

Gökhan KÖYLÜOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Yasemin KUTLU, İstanbul Üniversitesi

Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ, Ege Üniversitesi

Hatice MERT, Dokuz Eylül Üniversitesi

Reci MESERİ, Ege Üniversitesi

Samiye METE, Dokuz Eylül Üniversitesi

Akmer MUTLU, Hacettepe Üniversitesi

Nesrin NURAL, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hülya OKUMUŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Deran OSKAY, Gazi Üniversitesi

Nimet OVAYOLU, Gaziantep Üniversitesi

Şeyda ÖZBIÇAKÇI, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hanife ÖZÇELİK, Niğde Üniversitesi

Ayşe ÖZFER ÖZÇELİK, Ankara Üniversitesi

Filiz ÖZEL, Kastamonu Üniversitesi

Emel ÖZER, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dilek ÖZMEN, Celal Bayar Üniversitesi

Kurtuluş ÖNGEL, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Süheyla ÖZSOY, Ege Üniversitesi

Esma ÖZŞAKER, Ege Üniversitesi

Barış Önder PAMUK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Özgür PİRGON, Süleyman Demirel Üniversitesi

Neslişah RAKICIOĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Selma SABANCIOĞULLARI, Cumhuriyet Üniversitesi

Melda SAĞLAM, Hacettepe Üniversitesi

Selda SEÇGİNLİ, İstanbul Üniversitesi

Pınar SERÇEKUŞ, Pamukkale Üniversitesi

Meltem SOYLU, Nuh Naci Yazan Üniversitesi

Media SUBAŞI, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

Habibe ŞAHİN, Erciyes Üniversitesi

Fitnat Şule ŞAKAR, İstanbul Arel Üniversitesi

Nevin ŞANLIER, Gazi Üniversitesi

Selma ŞEN, Celal Bayar Üniversitesi

Engin ŞİMŞEK, Dokuz Eylül Üniversitesi

Ela TARAKÇI, İstanbul Üniversitesi

Sultan TAŞÇI, Erciyes Üniversitesi

Muhittin TAYFUR, Başkent Üniversitesi

Emine ASLAN TELCİ, Pamukkale Üniversitesi

Ayfer TEZEL, Anakara Üniversitesi

Mehmet TOKAÇ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Aliye TOSUN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Mustafa TÖZÜN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Arzu TUNA, Sanko Üniversitesi

Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKÇİ, Atatürk Üniversitesi

Gülengün TÜRK, Adnan Menderes Üniversitesi

Perim F. TÜRKER, Başkent Üniversitesi

Songül ATASAVUN UYSAL, Hacettepe Üniversitesi

Mehmet YANARDAĞ, Anadolu Üniversitesi

Meryem YAVUZ, Ege Üniversitesi

Naciye VARDAR YAĞLI, Hacettepe Üniversitesi

Sevgi Sevi YEŞİLYAPRAK, Dokuz Eylül Üniversitesi

Sibel AKSU YILDIRIM, Hacettepe Üniversitesi

Meriç YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi

Müge YILMAZ, Erciyes Üniversitesi

Ufuk YURDALAN, Marmara Üniversitesi

Hülya YÜCEL, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Şebnem ÇINAR YÜCEL, Ege Üniversitesi

Birsen YÜRÜGEN, Okan Üniversitesi