Onursal Editör

Prof. Dr. Bumin DÜNDAR

bumindundar@gmail.com
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Dergi Editörü

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA

Turkey
deryaozer2000@yahoo.com
Konular: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Yasemin TOKEM

Turkey
ytokem@yahoo.com
ORCID: 0000-0001-9140-2846
Konular: Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Gözde AKOĞLU

Turkey
gzdakoglu@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3685-4310
Konular: Özel Eğitim,Sağlık Bilimleri,Çocuk Gelişimi Eğitimi
Kurum: IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY

Doç. Dr. Melike TEKİNDAL

Turkey
meliketunctekindal@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3453-3273
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Sosyal Hizmet
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Doç. Dr. Gülşah KANER

Turkey
kanergulsah@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Beslenme ve Diyetetik

Doç. Dr. Turhan KAHRAMAN

Turkey
turhan.kahraman@yahoo.com
Konular: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Esra AKIN KORHAN

Turkey
akinesra80@hotmail.com
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Melek ARDAHAN

Turkey
melekardahan@hotmail.com
Konular: Halk Sağlığı,Halk Sağlığı Hemşireliği,Hemşirelik,Sağlık Yönetimi
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hatice YILDIRIM SARI

Turkey
haticeyildirimsari@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4795-7382
Konular: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Medine YILMAZ

Turkey
medine.cyilmaz@ikc.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9409-6282
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI

Turkey
baysanarabaci@hotmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL

Turkey
elifunsal2003@yahoo.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Dahili Hastalıklar Hemşireliği,Hemşirelik
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. İlknur NAZ GÜRŞAN

Turkey
ilknurnaz4@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR

Turkey
ptdenislav@yahoo.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BÜYÜKBAYRAM

Turkey
abayram35@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2479-9139
Konular: Psikiyatri Hemşireliği
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ

Turkey
nurayegelioglu@gmail.com
Konular: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Burcu CEYLAN

Turkey
ceylan4426@gmail.com
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK

Turkey
gulayoyur@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Acil Tıp,Adli Tıp,Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği,Genel Cerrahi,Göğüs Cerrahisi,Harp Cerrahisi,Hemşirelik,Hemşirelik Eğitimi,Hemşirelik Esasları ve Yönetimi,Kalp ve Damar Cerrahisi,Ortopedi ve Travmatoloji,Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Kurum: IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES

Öğretim Görevlisi Dilek AYAKDAŞ DAĞLI

Turkey
ayd_dilek@hotmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Hemşirelik,Uygulamalı Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN

Turkey
zehra.dogan@ikc.edu.tr
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Jülide Gülizar YILDIRIM

Turkey
julideg.yildirim.duman@ikc.edu.tr
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EGE

Turkey
ahmetttege@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4805-8100
Konular: Sosyal Hizmet
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, SBF, Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ferman ERİM

Turkey
fermanerim@hotmail.com
Konular: Sosyal Hizmet
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Melike ERTEM

Turkey
melike.ertem@ikcu.edu.tr
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Atiye KARAKUL

Turkey
atiyekarakul@gmail.com
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi BELLİKCİ KOYU

Turkey
ezgibellikci@gmail.com
Konular: Beslenme ve Diyetetik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ONGAN

Turkey
dilek.ongan@ikc.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8948-9057
Konular: Beslenme ve Diyetetik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Simge Evrenol ÖÇAL

simge.evrenol.ocal@ikcu.edu.tr
Konular: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Öğretim Görevlisi Ekin Dila TOPALOĞLU ÖREN

Turkey
ekindila.top@ikc.edu.tr
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğretim Görevlisi Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

Turkey
besteozguven@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0638-8213
Konular: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞANLI

Turkey
deniz.sanli@ikcu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6076-0317
Konular: Sağlık Bilimleri,Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği,Hemşirelik,Yoğun Bakım
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap GÜNAY UÇURUM

Turkey
sevtapgunay.tfd@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Berna ÖZGÜRSOY URAN

Turkey
bernanilgun@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4096-4619
Konular: Dahili Hastalıklar Hemşireliği,Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları,Farmakoloji,Gastroenteroloji,Geriatri,Hemşirelik,Hemşirelik Eğitimi,Tıbbi Onkoloji
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Derya UZELLİ YILMAZ

Turkey
duzelli86@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Hemşirelik
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Dergi Sekreteryası

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKBIYIK

Turkey
ayseakbyk@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-0513-5433
Konular: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Damla KARABAY

Turkey
damla.karabay@yahoo.com
Konular: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Elvan FELEKOĞLU

Turkey
elvanfelekoglu@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Gülsenay TAŞ

Turkey
tas.gulsenay@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8153-4316
Konular: Hemşirelik,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Derleme ve Mizanpaj

Arş. Gör. Esra ARDAHAN

Turkey
esra_ardhn@hotmail.com
Konular: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Sinem ESKİDEMİR

Turkey
sinem-apaydin@hotmail.com
Konular: Hemşirelik
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Arş. Gör. Gülşen IŞIK

Turkey
glsen20@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği,Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Arş. Gör. Merve KESKİN

Turkey
mervekeskin60@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5147-6170
Konular: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Ece MUTLU

Turkey
ece.mutlu@ikcu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8957-7567
Konular: Hemşirelik,Psikiyatri Hemşireliği
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Derginin Yayınlanması ve Web Sayfası Yönetimi

Arş. Gör. Çağla AYER

Turkey
cagla.dalbay@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6124-7339
Konular: Beslenme ve Diyetetik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Büşra DALFİDAN

Turkey
busra.dalfidan@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-1636-3204
Konular: Sağlık Bilimleri,Genel Cerrahi,Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Müge KIRMIZI

Turkey
mugekirmizi1@gmail.com
Konular: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Yabancı Dil Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR

Turkey
ptdenislav@yahoo.com
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Jülide Gülizar YILDIRIM DUMAN

Turkey
julideg.yildirim.duman@ikcu.edu.tr
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğretim Görevlisi Tahir Enes GEDİK

Turkey
tegedik@gmail.com
Konular: Sosyoloji
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Biyoistatistik Danışmanı

Prof. Dr. Medine YILMAZ

Turkey
medine.cyilmaz@ikc.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9409-6282
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Ferhan ELMALI

Turkey
elmaliferhan@yahoo.com
Konular: Biyoistatistik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Grafik Tasarım Danışmanları

Prof. Dr. Fikri SALMAN

Turkey
fikrisalman@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar,Eski Kumaş Desenleri,Halı-Kilim ve Dokuma,Tekstil ve Moda Tasarımı,Sanat Tarihi
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Uğur BAKAN

Turkey
ugur.bakan@ikc.edu.tr
Konular: Görsel İletişim Tasarımı

Bülten

Öğretim Görevlisi Feyza DERELİ

Turkey
ofeyza@hotmail.com
Konular: Hemşirelik
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ