Konular

• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği


Dergiler


Makaleler

N. Egelioğlu Cetişli, G. IŞIK, B. ÖZGÜVEN ÖZTORNACI, E. ARDAHAN, B. ÖZGÜRSOY URAN, E. TOP, E. ÜNSAL AVDAL
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2016)