ISSN: 2147-3463
e-ISSN: 2667-6648
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Derginin Tanımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (EGEHFD) 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik" bağlamında yayımlanmaktadır.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından açık erişimli, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı/bir cilt hakemli bilimsel bir dergi olarak yayımlanır. Dergi bilimsel yayın hayatına 1985 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi adıyla başlayarak, ulusal alanda yayımlanan ilk hemşirelik dergileri arasında yer almaktadır. Hemşirelik Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesi sonrası, 2011 yılında yayın adı "Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi” olarak değiştirilmiştir. Hakemli dergiler içerisinde yer alan dergi yayın kurulu, sorumlu bir baş editör, yardımcı editörler ve dokuz alan editöründen oluşmaktadır.

Dergi, Türkiye Atıf Dizini (Diğer İndeksler) ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) kapsamında taranmaktadır.

Dergi Künyesi

Önceki Başlığı: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Önceki Adıyla Yayımlandığı Yıl Aralığı: 1985-2011

ISSN: 2147-3463

e-IISN:2667-6648


Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Hastaların Kişisel Sağlık Verileri ile ilgili Tutumları

Olgu Sunumu

Akut Myeloid Lösemi Tanılı Bir Olgunun Hemşirelik Bakımı Yönetiminde Kolcaba Konfor Kuramı’ nın Kullanımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

logo.png

Resmi sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Makale Gönderimi Yapacak Yazarlarımız İçin Önemli Duyuru

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1392387558_96_897.jpg1392387558_96_897.jpg


Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi'ne yüklenen makalelerde sorumlu yazar tarafından makaleye ortak olarak eklenen yazarlara sistem tarafından otomatik bir bilgilendirme e-postası gönderilmektedir. Eklenen yazarların bir tanesinin dahi DergiPark'ta kaydı bulunmaması halinde mevcut başvurunuz editörlüğe ulaşmayacaktır.

Makalenin tüm yazarları sisteme kayıt olduktan sonra sistem makalenizi editörlüğe iletmektedir. Yazarların e-postaları sistemdeki kayıtları ile birebir uyuştuğunda onaylanır. Bu yüzden sorumlu yazar olarak ortak yazarların e-posta adresinin doğru yazılmış olmasına ve büyük-küçük harf duyarlılığına dikkat edilmesi önemlidir. Sorumlu yazarlar kaydı beklenen yazarların kayıt durumunu, yazar panelinizde "Gönderi Beklemede" durumundan takip edebilmektedir.

Gereğini saygılarımızla bildiririz.

EGEHFD Baş Editörlüğü