ISSN: 2147-3463
e-ISSN: 2667-6648
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi

Derginin Tanımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (EGEHFD) 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik" bağlamında yayımlanmaktadır.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından açık erişimli, Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı/bir cilt hakemli bilimsel bir dergi olarak yayımlanır. Dergi bilimsel yayın hayatına 1985 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi adıyla başlayarak, ulusal alanda yayımlanan ilk hemşirelik dergileri arasında yer almaktadır. Hemşirelik Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesi sonrası, 2011 yılında yayın adı "Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi” olarak değiştirilmiştir. Hakemli dergiler içerisinde yer alan dergi yayın kurulu, sorumlu bir baş editör, yardımcı editörler ve dokuz alan editöründen oluşmaktadır.

Dergi, ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini (Diğer İndeksler), EBSCHO, CINAHL, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Türk Medline ve CiteFactor kapsamında dizinlenmektedir.

Dergi Künyesi

Önceki Başlığı: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Önceki Adıyla Yayımlandığı Yıl Aralığı: 1985-2011

ISSN: 2147-3463

e-IISN:2667-6648


2023 - Cilt: 39 Sayı: 3

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

logo.png

Resmi sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Tezden Üretilen Makaleler İçin Önemli Duyuru

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1392387558_96_897.jpg1392387558_96_897.jpg

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi'ne tezlerden üretilen makaleler kapsamında aşağıdaki kuralların karşılanması önemlidir. 

1.  Makalenin bir tezden üretildiği hususunda gerekli bilgilendirme başlık sayfası ve editöre not bölümlerinde belirtilmiş olmalıdır.

2. Tezin kendisi makalenin kaynakları arasında yer almalıdır.

3. Tezden üretilen makalelerde kopyala-yapıştır yapılmamalı, içerik dergi kapsamı ve kuralları doğrultusunda güncel kaynaklarla yeniden düzenlenmelidir. 

4. Tez metninden blok alıntı yapıldığı koşullarda yazım kuralları çerçevesinde tanımlandığı üzere alıntı metin iki tırnak içinde gösterilmeli ve teze atıf yapılmalıdır.

5. Tezden üretilen makalelerde benzeşim oranlarının dergi başvuru koşullarına uygun şekilde %20'nin altında olması gereklidir.

Gereğini saygılarımızla bildiririz.


EGEHFD Baş Editörlüğü