Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

EGEHFD’ye açık erişimli ve tam metin kayıt edilebilir şekilde, internet aracılığıyla Dergipark Dizini üzerinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadır.