e-ISSN: 2587-2427
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Adnan Menderes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Editörden

Lütfen dergimize yayınınızı göndermeden önce Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisinin yazım kurallarını inceleyiniz. 

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi ilk sayısı 2017 Temmuz ayında yayınlanan ve sayıları Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yılda 3 sayı İngilizce ve/veya Türkçe olarak yayımlanan hakemli (çift kör) ve bilimsel bir dergidir. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi açık erişimli bir dergi olup, hiçbir aşamada yazarlardan ücret talep etmemektedir. Dergimizde fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, ebelik hemşirelik ve çocuk gelişimi alanları başta olmak üzere sağlık bilimleri alanında güncel klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu türünde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmalar yayınlanmaktadır.

2021 - Cilt: 5 Sayı: 2

Derleme

Kanıta Dayalı Biyolojik Temelli Uygulamaların İnfertil Kadınlar Üzerindeki Etkisine Güncel Bir Bakış

Araştırma Makalesi

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ile İlişkisi

Araştırma Makalesi

Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaları Sırasında Mülteci/Sığınmacı Kadınlarla İletişimde Yaşadıkları Güçlükler

Araştırma Makalesi

The Effects of Delayed Pushing During the Second Stage of Labor on Postpartum Fatigue and Labor Results

Araştırma Makalesi

Anne-Bebek Bağlanmasının Annelik Algısı ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Ebelik Öğrencilerinin Sosyal Destek Algıları ve Kişisel Gelişim Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Kadınların Sağlık Algıları, Kanser Taramalarına Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Bilgilendirme

"Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi" 'Sobiad, Türk Medline, Index CopernicusDirectory of Research Journals Indexing, CiteFactorScientific Indexing Services (SIS)Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index ve ResearchBib' isimli indekslerde taranmaktadır.