e-ISSN: 2149-0333
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi üç ayda bir, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının on beşinde olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi sahibi, Hemşirelik Fakültesi dekanıdır. Dergi ilk sayısını 15 Temmuz 2008 tarihinde çıkarmıştır. DEUHFED hemşirelik bakımının tüm alanlarındaki araştırmaları kapsayan bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin "hemşirelik araştırmaları, eğitimi, uygulamaları, bakımı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hemşirelik yönetimi, vb." konuları ile ilgili olması beklenmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini ve (Şubat 2021 tarihinden beri) EBSCO Host tarafından indekslenmektedir.

Yayın Politikası: DEUHFED'e açık erişimli ve tam metin kayıt edilebilir şekilde, internet aracılığıyla Dergipark Dizini üzerinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Makalelerin değerlendirilmesi ve yayımlanması yazarlardan ücret alınmamaktadır. Bu, açık erişimli bir dergidir, yani tüm içerik, kullanıcı veya kurumu tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin verilmektedir. COVİD-19 ile ilgili çalışmaların yayımlanmasına öncelik verilecektir.

2021 - Cilt: 14 Sayı: 4

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini ve Şubat 2021 tarihinden beri EBSCO Host tarafından indekslenmektedir.

349202.svg14839          13997


Creative Commons License
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.