e-ISSN: 2980-3527
Başlangıç: 2008
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Etkili Hemşirelik Dergisi üç ayda bir, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının on beşinde olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi sahibi, Hemşirelik Fakültesi dekanıdır. Dergi ilk sayısını 15 Temmuz 2008 tarihinde çıkarmıştır. EHD hemşirelik bakımının tüm alanlarındaki araştırmaları kapsayan bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin "hemşirelik araştırmaları, eğitimi, uygulamaları, bakımı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hemşirelik yönetimi, vb." konuları ile ilgili olması beklenmektedir.

EHD ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO Host, DOAJ ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.
Yayın Politikası: EHD'e açık erişimli ve tam metin kayıt edilebilir şekilde, internet aracılığıyla Dergipark Dizini üzerinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Makalelerin değerlendirilmesi ve yayımlanması yazarlardan ücret alınmamaktadır. Bu, açık erişimli bir dergidir, yani tüm içerik, kullanıcı veya kurumu tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin verilmektedir. COVİD-19 ile ilgili çalışmaların yayımlanmasına öncelik verilecektir.

2009-2012 arşivi için https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12397/4483 linkini ziyaret edebilirsiniz.

2023 - Cilt: 16 Sayı: 4

MAKALE ŞABLONLARI

Etkili Hemşirelik Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, Şubat 2021 tarihinden beri EBSCO Host ve 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren DOAJ ve 18 Ocak 2022 tarihinden beri Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Etkili Hemşirelik DergisiDergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.