Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2147-4923 | e-ISSN 2147-8686 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | http://fnjn.istanbulc.edu.tr


Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, hakemli, açık erişimli ve yılda 3 sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yayın organıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler İngilizce olmalıdır. Türkçe gönderilerek kabul edilen yazıların çevirilerinin sorumlu yazar tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergi, tüm açılardan hemşireliğin gelişimine ve ulusal-uluslararası düzeyde alanla ilgili perspektife katkı sağlayan çalışmaları yayınlar. Hemşirelik konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar. Hemşire ve diğer akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur. 

Dergide araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme yazıları ve editöre mektuplar yer alır. 

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayınlanır. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. 

Dergiye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) kaynak sitilinin kullanılması esastır. Yazarlar, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmelidir. 

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

ISSN 2147-4923 | e-ISSN 2147-8686 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | http://fnjn.istanbulc.edu.tr
Kapak Resmi


Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, hakemli, açık erişimli ve yılda 3 sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yayın organıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler İngilizce olmalıdır. Türkçe gönderilerek kabul edilen yazıların çevirilerinin sorumlu yazar tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergi, tüm açılardan hemşireliğin gelişimine ve ulusal-uluslararası düzeyde alanla ilgili perspektife katkı sağlayan çalışmaları yayınlar. Hemşirelik konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar. Hemşire ve diğer akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur. 

Dergide araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme yazıları ve editöre mektuplar yer alır. 

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayınlanır. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. 

Dergiye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) kaynak sitilinin kullanılması esastır. Yazarlar, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmelidir. 

Cilt 27 - Sayı 2 - Haz 2019
 1. Examining the Psychological Resilience of Adolescents with Leukemia: A Comparative Study
  Sayfalar 103 - 118
  Hatice Pars, Hicran Çavuşoğlu
 2. Investigation of the Relationship between Empathy and Burnout Levels of Nursing Students
  Sayfalar 119 - 132
  Nuray Turan, Hatice Kaya, Aysel Özsaban, Gülsün Özdemir Aydın, Kübra Özçelik, Eda Güneş
 3. What do Neonatal Nurses Know and Feel About Pain Management During Retinopathy of Prematurity Examination: A Qualitative Research
  Sayfalar 133 - 142
  Özlem Metreş, Burcu Aykanat Girgin, Duygu Gözen
 4. Rational Drug Usage Status of Nursing Students
  Sayfalar 143 - 156
  Ahmet Karaman, Tuluha Ayoğlu, Merve Nur Aydoğan, Emre Kuğu
 5. Determining the Prevalence of Constipation and Relating Factors in Elderly People: A Nursing Home Study
  Sayfalar 157 - 165
  Canan Birimoğlu Okuyan, Naile Bilgili
 6. Determination of Senior Nursing Students’ Mathematical Perception Skills and Pediatric Medication Calculation Performance
  Sayfalar 166 - 172
  Esra Ardahan Akgül, Beste Özgüven Öztornacı, Zehra Doğan, Hatice Yıldırım Sarı
 7. The Determination of Agitation Behaviors among the Elderly People Receiving Long-Term Institutional Care and the Influencing Factors
  Sayfalar 173 - 187
  Serap Bayram, Esra Usta, Özlem Altınbaş Akkaş, Tuğçe Sık
 8. Intercultural Sensitivity of University Students Studying At Health-Related Departments and Some Associated Factors
  Sayfalar 188 - 200
  Gülbahar Korkmaz Aslan, Asiye Kartal, Türkan Turan, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu, Sultan Kayan
 9. Advancing Well-Being and Health of Elderly with Integrative Nursing Principles
  Sayfalar 201 - 210
  Ayşegül Ilgaz, Sebahat Gözüm