e-ISSN: 2687-2145
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından elektronik ortamda yılda üç kez (Nisan- Ağustos- Aralık) yayımlanan multidisipliner, hakemli, süreli, açık erişim bir dergidir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi, ebelik, gerontoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet alanlarındaki özgün orijinal araştırma, sistematik derleme, meta analiz, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup şeklinde hazırlanan güncel, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları ve editöre mektupları yayımlayarak sağlık bilimlerinin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen Türkçe veya İngilizce çalışmaların, daha önce yayımlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ya da yayınlanmak için değerlendirme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

2023 - Cilt: 5 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Gebelerin Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutumu ve Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

Hemşirelikte Gelecek Kaygısının Kariyer İyimserliği Üzerindeki Etkisi

Klinik Araştırma

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Gelecekle İlgili Kariyer Planları ve Kaygıları

Araştırma Makalesi

Adölesanlarda Sağlık Algısı ile Duygusal Yeme Davranışı Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Nursing Students’ Knowledge and Attitudes Towards Violence Against Women

Araştırma Makalesi

Üniversite Personelinin Genel Beslenme Bilgisi ve Beslenmeye Ayırdığı Bütçenin Değerlendirilmesi: Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Doyumu Analizi

Araştırma Makalesi

Evaluation of Dietary Exposure to Certain Preservative Food Additives: A Pilot Study

Araştırma Makalesi

The Effect of Web-based Sedation Management Education on the Knowledge and Practices of Intensive Care Nurses

Araştırma Makalesi

Preterm Yenidoğanlara Orogastrik Tüp Takma İşlemi Sırasında Dinletilen Anne Sesi ve Beyaz Gürültünün Ağrı Düzeyi ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Popüler Diyet Terimlerine Gösterilen İlginin İncelenmesi: Bir İnfodemiyoloji Çalışması

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dersini Alma Durumlarına Göre Menstrual Sağlık ve Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi: Kilis İli Örneği

Araştırma Makalesi

Bipolar Hastalarda Bruksizmin Ağız Sağlığı ve Temporomandibular Eklem Disfonksiyonuna Etkisi

Araştırma Makalesi

The Effect of Information Motivation Behavioural Skills (IMB) Model Based Postpartum Sexual Counselling on Sexual Health of Women

Araştırma Makalesi

Determining the Fear of COVID-19 in Parents and Affecting Factors

Araştırma Makalesi

Bebek Dostu Hastanelerde Çalışan Çocuk Hemşirelerinin Anne Sütü ve Emzirme ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Araştırma Makalesi

Yüksek Riskli Gebelerde Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Uykusuzluk Şiddeti Arasındaki İlişki

Derleme

Çocuk Hastalarda Kullanılan Bakım Uygulamalarının Etkileri

Araştırma Makalesi

Determining the Professional Belongings of Midwifery Department Students and Their Opinions about the Present and Future of Midwifery Profession

Telif Hakkı Devir Formu

23788 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.