e-ISSN: 2459-1467
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTSBD), sağlık bilimleri alanında araştırmaları kabul eden hakemli bir dergidir. Dergi İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış alana katkı sunacak bilimsel içeriğe sahip makaleleri kabul eder ve senede dört kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanır.

Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlarda orijinal makaleleri, editör davetli derlemeleri, olgu sunumu ve kısa bildirileri yayın için kabul eder. Ayrıca editör kurulunca uygun görülen sağlık alanlarında yapılan bilimsel toplantılarda sunulan duyuru veya toplantı konuşmaları ek sayı olarak yayımlar.

Dergimiz açık erişimlidir, makale değerlendirme süreci, makalelere erişim ve yayınlanma ücretsizdir.

Dergi TR Dizin'de dizinlenmektedir.


2021 - Cilt: 6 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

19. Attitudes of Medical Faculty Students towards Distance Education and Related Factors during the Pandemic Period

İndeks:  ULAKBİM TR Dizin; Türk MedlineKaynakca.info; Türkiye Atıf DiziniSobiad Atıf DiziniIndex Copernicus; International Institute of Organized Research (I2OR) EuroPubWorldCatZDBCROSSREFCABI (CAB Abstracts and Global Health)Creative Commons Lisansı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Makale gönderme süreçleri ve "Telif Hakkı Devir Formu" hakkında yardım almak için tıklayınız.