e-ISSN: 2459-1467
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTSBD), sağlık bilimleri alanında araştırmaları kabul eden hakemli bir dergidir. Dergi İngilizce yazılmış alana katkı sunacak bilimsel içeriğe sahip makaleleri kabul eder ve senede dört kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanır. Dergi 2023 yılı itibariyle İngilizce makaleleri yayına alacaktır. 1 Nisan 2022 tarihinden sonra tüm makaleler İngilizce tam metin yüklenmelidir (Özetler ile başlıklar İngilizce ve Türkçe olmalıdır). 

Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Klinisyen Hemşire ve  Ebelik ve Spor Bilimleri alanlarında orijinal makaleleri, editör davetli derlemeleri, olgu sunumu ve kısa bildirileri yayın için kabul eder. Ayrıca editör kurulunca uygun görülen sağlık alanlarında yapılan bilimsel toplantılarda sunulan duyuru veya toplantı konuşmaları ek sayı olarak yayımlar. Dergimiz açık erişimlidir, makale değerlendirme süreci, makalelere erişim ve yayınlanma ücretsizdir. 

Dergi TR Dizin'de dizinlenmektedir.2022 - Cilt: 7 Sayı: 2

İndeks:  ULAKBİM TR Dizin; Türk MedlineKaynakca.info; Türkiye Atıf DiziniSobiad Atıf DiziniIndex Copernicus; International Institute of Organized Research (I2OR) EuroPubWorldCatZDBCROSSREFCABI (CAB Abstracts and Global Health)Creative Commons Lisansı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Makale gönderme süreçleri ve "Telif Hakkı Devir Formu" hakkında yardım almak için tıklayınız.