e-ISSN: 2459-1467
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Oğuz KARABAY
Kapak Resmi
       

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTSBD), sağlık bilimleri alanında araştırmaları kabul eden ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi İngilizce yazılmış alana katkı sunacak bilimsel içeriğe sahip makaleleri kabul eder ve senede dört kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanır. Türkiye'deki araştırmacılar ana metin sayfasında Türkçe ve İngilizce başlık ve özet yazmaları zorunludur. Türkiye dışından gelen makalelerin Türkçe başlık ve özeti dergi editör kurulu tarafından ücretsiz yazılır. Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Klinisyen Hemşire ve  Ebelik ve Spor Bilimleri alanlarında orijinal makaleleri, editör davetli derlemeleri, olgu sunumu ve kısa bildirileri yayın için kabul eder. Ayrıca editör kurulunca uygun görülen sağlık alanlarında yapılan bilimsel toplantılarda sunulan duyuru veya toplantı konuşmaları ek sayı olarak yayımlar. Dergimiz açık erişimlidir, makale değerlendirme süreci, makalelere erişim ve yayınlanma ücretsizdir. 

Lütfen göndermeden önce Araştırma Makalenin yapısına Bakınız. 

Dergi TR Dizin'de dizinlenmektedir.

2023 - Cilt: 8 Sayı: 3

Creative Commons Lisansı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Makale gönderme süreçleri ve "Telif Hakkı Devir Formu" hakkında yardım almak için tıklayınız.