e-ISSN: 2147-7728
Başlangıç: 2004
Yayıncı: Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği
Kapak Resmi
       

Nefroloji Hemşireliği Dergisi;

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin hakemli yayın organıdır. Yılda üç sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide; nefroloji, diyaliz, transplantasyon hemşireliği ve hemşirelik gündemini belirleyen güncel konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, olgu sunumları, literatür derlemeleri, sistematik derleme, meta-analiz çalışmaları, editöre mektup, editör yorum ve tartışmalarını içeren makaleleler yayımlanır. Değerlendirme süreci, çift-körleme yöntemi ile gerçekleştirilir. Yayına kabul edilen her makaleye DOI numarası verilir.

Açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir (Creative Commons Lisansı). Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır. Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) yayın ilkelerini ve Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir.

Nefroloji Hemşireliği Dergisi/ Journal of Nephrology Nursing Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.