Makale Gönderme ve Geri Çekme

Makale Gönderme

Nefroloji Hemşireliği Dergisi’ne makale gönderimi yapılmadan önce https://dergipark.org.tr/tr/pub/hemsire adresindeki ilgili bilgiler ayrıntılı olarak okunmalıdır. Kapak sayfası ve makale şablonu internet üzerinden bilgisayara indirilerek makaleler bu şablon üzerinde hazırlanmalıdır.
Nefroloji Hemşireliği Dergisi’ne makale gönderimi ve gönderilen makalelerin değerlendirilme, kabul edilmesi sürecinde yazarlarla her türlü iletişim Dergipark sistemi üzerinden yapılır.


Makale göndermeden önce makalenin tüm yazarlarının sisteme kayıt olması ve ORCID bilgilerini eklemesi gerekmektedir. Yazarlardan herhangi biri sisteme kayıtlı değilse gönderilen makale sistem tarafından yayın kuruluna gönderilememektedir.


Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirtilen tüm adımlar sırasıyla ve uygun olarak yapılmalıdır. Makale sisteme yüklenirken aşağıdaki bölümlerin her biri ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir. Dergipark sistemi kullanımı içinYazarlara bilgi alanını okuyunuz.

Lütfen aşağıdaki tüm dosyaları yüklediğinizden emin olunuz.

1- Kapak/başlık sayfası (Yazar adları, unvan, kurum, e-posta, ORCiD no, telefon vd.)

Kapak sayfası şablonunu indirmek için tıklayınız
2-Makale tam metni (yazar ve kurum bilgilerinin içinde bulunmadığı, makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce özet, ana metin, kaynaklar, tablo ve şekil/grafikleri içeren)

Araştırma makalesi şablonunu indirmek için tıklayınız

Derleme makalesi şablonunu indirmek için tıklayınız

Olgu makalesi şablonunu indirmek için tıklayınız

3-Etik kurul izin formu (araştırma makalesi ise), bilgilendirilmiş onam formu (olgu bildirimi ise)
4-Benzerlik oranı- İntihal taraması (iThenticate, Turnitin, Anti-Plagiarism, DupliChecker vb ile)

İntihal/benzerlik oranı taramasının nasıl yapılacağını öğrenmek için tıklayınız
5-Yayın Hakları Devir Formu

Yayın hakları devir formunu indirmek için tıklayınız
6-Yazar katkısı beyan formu

Yazar katkısı beyan formunu indirmek için tıklayınız


Makale Geri Çekme

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekmek isteyen yazar, gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların onayı olduğunu belirten ıslak imzalı bir şekilde, elektronik ortamda ya da posta yoluyla yayın kuruluna iletmelidir.
Yayın Kurulu gelen talebi inceler ve en geç 10 gün içerisinde yazara dönüş sağlar. Nefroloji Hemşireliği Dergisi Yayın Kurulu tarafından çalışmanın geri çekme talebi onaylanmadıkça, yazar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemez.

Nefroloji Hemşireliği Dergisi/ Journal of Nephrology Nursing Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.