Yazarlara Bilgi

Dergipark sistemi ile makale gönderme video ve sunumları
https://www.youtube.com/watch?v=OfAhRfQB-LQ

https://dergipark.org.tr/tr/download/file/45


Dergipark kullanımı hakkında sıkça sorulan sorular
https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/dergipark-yeni-surec-rehberi


Nefroloji Hemşireliği Dergisi Klinisyen Hemşireler İçin Araştırma Yapma ve Makale Yazma Eğitimi- 22 Temmuz 2020 Saat19.00
https://www.youtube.com/watch?v=ZKhsb510JMc


TR- Dizin yazarlık eğitim semineri

https://www.youtube.com/watch?v=iD4lIdZbzIA

https://www.youtube.com/watch?v=qiNSQV-PsC4

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
Nefroloji Hemşireliği Dergisi’nde ifade edilen beyanlar ve görüşler, yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Yayımlanacak metnin bilimsel dili ve yürütülen araştırmanın etik gereklilikleri karşılama sorumluluğu yazarlara aittir. Yazar ekibinin araştırma yöntemlerine uygun şekilde standart uygulama kılavuzlarını dikkate alması ve metnin buna uygun bir akışla sunulması gerekmektedir (Randomize kontrollü çalışmalar için CONSORT, sistematik derlemeve meta-analiz araştırmaları için PRISMA gibi). Düzenlenmiş ana metin ilk başvuru sırasında gerekli gösterilen tüm koşulları sağlamalı ve derginin yazım kuralları çerçevesinde makale için gerekli bölümler, başlıklar ve kaynaklarda yer alan bilgiler metnin anonimlik ilkesini ihlal etmeyecek şekilde yazar ve kurum isimlerine yer verilmeden sunulmalıdır.
Yazar(lar), dergi yayın sürecine başvuru ile birlikte Nefroloji Hemşireliği Dergisi Yayın Kurulu’nun gerekli gördüğü değişikliklerin yapılacağını veya yazarın izni alınarak içeriği bozmayacak değişikliklerin yapılabileceğini onaylamış olur. Değerlendirme sonucu metinlerinde düzenleme talep edilen yazar(lar), tüm hakemlere ait düzenlemeleri içerecek şekilde ilk hakem için kırmızı, ikinci hakem için sarı, üçüncü hakem için yeşil renk ile boyayarak ve yan tarafa açıklama yazarak gerekli düzenlemenin yapıldığı tek bir Microsoft Word dokümanını iki hafta içerisinde sisteme yüklemekle sorumludur. Hakem değerlendirmeleri sonucu düzenlenmiş metnin sisteme yüklenmesi sırasında düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı "Editör ve Hakemlere Bilgilendirme" adlı bir notun da ayrıca sisteme yüklenmesi gerekmektedir. YAZARLAR REVİZE MAKALE DOSYASINA VEYA HAKEME YANIT BÖLÜMÜNE KESİNLİKLE İSMİNİ VEYA KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARACAK HERHANGİ BİR BİLGİYİ YAZMAMALIDIR.

Nefroloji Hemşireliği Dergisi yazım kurallarına erişmek için tıklayınız.

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI

• “İnsan” öğesini içeren tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uygunluk aranır. Bu tip çalışmalarda yazarların, gereç ve yöntemler bölümünde çalışmayı Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış bireylerden “bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmek
• Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarların, gereç ve yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek
• Olgu sunumlarında hastalardan sözlü ve yazılı “bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmek
• Etik kurul onay bilgisi gereç ve yöntemler bölümünde etik kurul adı, onay tarihi ve sayısı ile birlikte belirtmek
• Eğer çalışmada direkt-indirekt ticari bağlantı veya maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), kapak sayfasında belirtmek
• Makalenin başvurusu ve/veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışmasını açıkça beyan etmek
• Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise kaynak belirtilmek; kullanılan materyal kişisel bir arşivden edinildiyse sahibinden izin almak ve yazıda materyalin geçtiği bölümde izin alındığını belirtmek
• Makalelerde yararlanılan tüm kaynakları doğru ve uygun bir şekilde kaynak göstermek
• Çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye göndermemek (Her gönderim ancak bir önceki sürecin tamamlanmasından sonra yapılabilir ve daha önce başka bir dergide yayınlanan bir çalışma yayımlanamaz) ve Yayın Hakları Devir Formu’nu doldurmak Yayın hakları devir formunu indirmek için tıklayınız
• Makaleye katkıda bulunmayan kişileri yazar olarak göstermemek
• Tüm yazarların görev dağılımlarını açık ve net ifade etmek ve Yazarlık Katkısı Formu’nu doldurmakYazarlık katkısı formunu doldurmak için tıklayınız

Makalenin intihal/ benzerlik oranı taramasını yaparak sisteme yüklemek İntihal/ benzerlik oranı taramasının nasıl yapılacağını öğrenmek için tıklayınız
• Yayınlama sürecinde çalışmada bir hata fark edecek olursa editörü ve yayın kurulunu bilgilendirmek, düzeltme veya geri çekme işlemi sırasında iş birliği yapmak
• Yayımlanan makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamak

Nefroloji Hemşireliği Dergisi/ Journal of Nephrology Nursing Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.