Dergi Tarihçesi

Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2004 yılında basılı dergi olarak yayın hayatına başlamıştır (ISSN 1304-0141).

Dergi 2015 yılından itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır (e-ISSN 2147-7728).


Dergi Hakkında

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği, 1992 yılında kurulmuş olup

meslektaşlarımızın desteği ve katılımları ile Ulusal ve Uluslararası çalışmalarda başarılı

çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmaları arttırmak amacı ile dernek tüzüğünde de belirtildiği gibi;

 “Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği ile ilgili yapılmasını istediği ya da yetkililerce

yapılacak olan yasal idari düzenlemelere yardımcı olmak üzere araştırmalar yaparak, önerilerde

bulunur; bu önerilerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri sağlayarak, sonuçları izler ve yayın

organları aracılığıyla üyelerini ve kamuoyunu aydınlatır” şeklindedir. Bu amaçla 2004 yılında

bilimsel bir yayın organı olarak Nefroloji Hemşireliği Dergisi, dernek kurucumuz Prof. Dr. Birsen Yürügen

editörlüğünde, yönetim kurulu ve derneğe üye öğretim elemanlarının başarılı çalışmaları

sonucu bilimsel hakemli dergi olarak yayın hayatına başlamıştır.

2004-2014 yılları arasında Prof. Dr. Birsen Yürügen editörlüğünde basılı dergi olarak yayınlanmıştır.

Dergimiz 2015 yılından itibaren yalnızca e-dergi olarak ve dergipark sistemi üzerinden yayınlanmaktadır.


Bu sürekliliğin sağlanmasında, yıllardır dergimize emek veren editörlere, yayın ekiplerine,

hakemlere, yazarlara ve okurlara teşekkürü bir borç biliyoruz.Nefroloji Hemşireliği Dergisi Editörleri

Prof. Dr. Yasemin TOKEM          (2019-        )
Prof. Dr. Asiye AKYOL               (2017-2018)
Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ  (2011-2017)
Prof. Dr. Birsen YÜRÜGEN        (2004-2011)

Nefroloji Hemşireliği Dergisi/ Journal of Nephrology Nursing Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.