Hakemlere bilgi

Hakemler için Dergipark kullanımı

https://dergipark.org.tr/tr/download/file/72

Dergipark kullanımı hakkında sıkça sorulan sorular
https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/dergipark-yeni-surec-rehberi


Hakem değerlendirmesi nasıl yapılmalı?- TR Dizin video ve sunumları

https://trdizin.gov.tr/hakem-degerlendirme-sureci-ve-tr-dizin/

https://www.youtube.com/watch?v=qiNSQV-PsC4


Publons Hakemlik eğitimleri
https://publons.com/community/academy/resources

https://publons.com/community/academy/


Hakemlik süreci sırasında danışmanların objektif olması ve aşağıdaki soruları dikkate alarak değerlendirme yapmaları beklenir.

- Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

- Özet, makalenin içeriğini açık ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

- Yöntem bütüncül ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

- Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

- Alandaki diğer çalışmalara yeterli atıf yapılmış mı?

- Dil kalitesi yeterli mi?


Hakemler makale tam metin dosyaları üzerine önerilerini yazmadan önce değişiklikleri izle alanından isimlerini kendilerini yazarların tanıyamayacağı bir şekilde değiştirmelidir (Örnek: Hakem, Anonim, Danışman, X vb.).Hakemlerin Etik Sorumlulukları


• Hakemler değerlendirilmek üzere kendilerine gönderilen makalelerden uzmanlık alanına uygun olanları değerlendirmeyi kabul eder.

• Hakemler makalelerin değerlendirilmesinde derginin tarafsızlık ve gizlilik ilkesini korur.

• Değerlendirme sürecinde etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda dergi editörünü bilgilendirir.

• Makalede herhangi bir çıkar çatışması bulunduğunu düşündüğünde, çalışmayı incelemeyi reddeder ve dergi editörünü bilgilendirir.

• Makaleleri inceleme sürecinden sonra da gizlilik ilkesine uyar, değerlendirme sürecinden sonra değerlendirdikleri çalışmaları dijital ortamdan siler.

• Makaleleri objektif olarak, yalnızca içerik ve bilimsel katkı açısından gözden geçirir.

• Irk, cinsiyet, dini inanç, politik görüşler veya ekonomik/ticari kaygıların değerlendirme sürecine etki etmesine izin vermez.

• Değerlendirme sürecinde yapıcı ve nezaketli bir dil kullanır, kişisel yorumlar ve incitici ifadelerden kaçınarak makaleyi yapıcı ve saygılı bir üslup ile inceler.

• Değerlendirmesi kabul edilen makaleyi zamanında ve yukarıda belirtilen etik kurallara uygun olarak gözden geçirir.

Nefroloji Hemşireliği Dergisi/ Journal of Nephrology Nursing Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.