Ücret Politikası

Nefroloji Hemşireliği Dergisi, açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir (Creative Commons Lisansı https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr).
Yayın gönderme, değerlendirme ve yayın aşamalarının hiçbirinde ücret alınmamaktadır.
Dergi; yayınladığı makalelerde, araştırma ve yayın etiğine uyulması, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır. Nefroloji Hemşireliği Dergisi,Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulu (ICMJE)(http://www.icmje.org/), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME) (https://www.wame.org/policies) ilkelerini ve Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) (https://publicationethics.org/) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir.

Nefroloji Hemşireliği Dergisi/ Journal of Nephrology Nursing Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.