Yayın Hakları Devir Formu

Yayın hakları devir formu TÜM YAZARLAR TARAFINDAN İMZALANARAK sisteme yüklenmelidir.
Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra “Yayın Hakları Devir Formu”nda belirtilen yazar isimleri esas alınır. Bu aşamadan sonra;
• Makaleye hiçbir aşamada yayın hakları devir formunda imzası bulunan yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
• Makale yazarlarından herhangi birinin isminin makaleden çıkartılması için, konuyla ilgili tüm yazarların, açıklamalı, yazılı izinleri alınmalı ve Nefroloji Hemşireliği Dergisi Editörlüğü’ne bildirilmelidir.
Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’ne aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar, “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, makale gönderimi sırasında sisteme yüklemelidir.

NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ YAYIN HAKLARI DEVİR FORMUNA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/8827

Nefroloji Hemşireliği Dergisi/ Journal of Nephrology Nursing Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.