e-ISSN: 2458-9179
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Adıyaman Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (ISSN: 2458-9179), Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi “Türkiye Atıf Dizini”, “Türk Medline”, “Google Scholar”, “Sobiad”, “International Scientific Indexing”, “Arastirmax”, “CrossRef”, “ResearchBib”, “Index Copernicus (ICI World of Journals)” ve “EuroPub: Academic and Scholarly Research Publication Center” ulusal ve uluslarası dizinlerde taranmaktadır.
Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.
Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 
İletişim
Baş Editör
Ad-Soyad: Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK 
Telefon:+90 (416) 223 38 00 | +90 507 237 27 52

Adres
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Altınşehir Mh. 3005 Sokak, No:13, 02040, Adıyaman, Türkiye

Web: 

2021 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

The Factors Effecting Nurses’ Knowledge, Attitude and Behaviors towards Teaching the Patients Lymphedema Prevention Education Hastaya Lenfödemden Korunmayı Öğretmeye Yönelik, Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin El Yıkamaya Yönelik Tutumları Ölçeği Geliştirme Çalışması

Araştırma Makalesi

Opere edilen 51 fibrom/fibrotekom vakalarının klimikopatolojik bulgularının değerlendirilmesi////Clinicopathological analysis and surgical approach of ovarian fibroma/fibrothecoma with 51 cases

Araştırma Makalesi

Bir sosyal bilimler meslek yüksekokulu öğrencilerinin uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Depresyon Tanılı Hastalarda Duygusal Yeme ve Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

Çocuk Gelişimi Programına Devam Eden Öğrencilerin Programı Seçme Nedeni ile Çocuk Sevgileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

ACİL SERVİS HASTA YAKINI ÖRNEKLEMİNDE ÖFKE İFADESİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE BAKIŞIN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Management of non-tubal ectopic pregnancies associated with cervical and uterine canal: single-centre eight-year experience

Araştırma Makalesi

Dini tatillerde acil servise başvuran hastaların değerlendirilmesi - Evaluation of patients admitted to the emergency department during religious holidays

Dizinler

13945

16659

13952
16663

16664


16665

16666

16667

16668

16933