Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-9179 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Journal of Health Sciences of Adıyaman University

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30569/adiyamansaglik. [Manuscript ID]) atanmaktadır.  Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), “Türkiye Atıf Dizini”, “Türk Medline”, “Google Scholar”, “Sobiad”, “International Scientific Indexing”, “Arastirmax”, “CrossRef”, “ResearchBib”, “Index Copernicus (ICI World of Journals)” ve EuroPub: Academic and Scholarly Research Publication Center ulusal ve uluslarası dizinlerde taranmaktadır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.  

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle  tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. 

 Dergi, etik kurallara örneğin Helsinki İlkeler Deklarasyonuna (https://www.wma.net/policy/) uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, davetli derleme, sistematik derleme, derleme, meta analiz, kısa bildiri, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları metnini incelemesi önerilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Yazar(lar) makale(ler)i üzerindeki telife konu haklarını korumaktadırlar. Ayrıntılar için "Telif Hakkı Politikası" ve "CC lisans" metinlerine bakınız. Eserin ilk yayımlama hakkı dergiye aittir. 

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.  

                                                                                                                                                                     

İletişim

Başeditör

Ad: Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK 
E-posta: 
sagbildergisi@adiyaman.edu.tr 
Telefon:+90 (416) 223 38 00 | +90 507 237 27 52

Yayıncı Destek

Ad: Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ ÖZKAN
E-posta: 
tkoc@adiyaman.edu.tr 
Telefon: :+90 (416) 223 38 00 | +90 530 930 26 01

Teknik İletişim

Ad: Ömer KIZIL 
E-posta:
okizil@adiyaman.edu.tr 
Telefon: +90 (416) 223 38 00 | +90 544 978 87 77

Dergi İletişim

Ad (Kısaltma): ADYÜ Sag Bil Derg 
E-posta: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr 
Telefon: +90 (416) 223 38 00- 45 87

Cep Tel: +90 544 978 87 77


Adres

 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Altınşehir Mh. 3005 Sokak, No:13, 02040, Adıyaman, Türkiye

Web sitesi:    

http://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2458-9179 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak Resmi


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Journal of Health Sciences of Adıyaman University

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30569/adiyamansaglik. [Manuscript ID]) atanmaktadır.  Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), “Türkiye Atıf Dizini”, “Türk Medline”, “Google Scholar”, “Sobiad”, “International Scientific Indexing”, “Arastirmax”, “CrossRef”, “ResearchBib”, “Index Copernicus (ICI World of Journals)” ve EuroPub: Academic and Scholarly Research Publication Center ulusal ve uluslarası dizinlerde taranmaktadır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.  

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle  tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. 

 Dergi, etik kurallara örneğin Helsinki İlkeler Deklarasyonuna (https://www.wma.net/policy/) uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, davetli derleme, sistematik derleme, derleme, meta analiz, kısa bildiri, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları metnini incelemesi önerilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Yazar(lar) makale(ler)i üzerindeki telife konu haklarını korumaktadırlar. Ayrıntılar için "Telif Hakkı Politikası" ve "CC lisans" metinlerine bakınız. Eserin ilk yayımlama hakkı dergiye aittir. 

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.  

                                                                                                                                                                     

İletişim

Başeditör

Ad: Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK 
E-posta: 
sagbildergisi@adiyaman.edu.tr 
Telefon:+90 (416) 223 38 00 | +90 507 237 27 52

Yayıncı Destek

Ad: Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ ÖZKAN
E-posta: 
tkoc@adiyaman.edu.tr 
Telefon: :+90 (416) 223 38 00 | +90 530 930 26 01

Teknik İletişim

Ad: Ömer KIZIL 
E-posta:
okizil@adiyaman.edu.tr 
Telefon: +90 (416) 223 38 00 | +90 544 978 87 77

Dergi İletişim

Ad (Kısaltma): ADYÜ Sag Bil Derg 
E-posta: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr 
Telefon: +90 (416) 223 38 00- 45 87

Cep Tel: +90 544 978 87 77


Adres

 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Altınşehir Mh. 3005 Sokak, No:13, 02040, Adıyaman, Türkiye

Web sitesi:    

http://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik

Cilt 6 - Sayı 1 - 23 Nis 2020
 1. Hemodiyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezliği hastalarının yaşam deneyimlerinin incelenmesi
  Sayfalar 1 - 12
  Figen ALBAYRAK OKÇİN , Öznur USTA YEŞILBALKAN
 2. Changes in the serum of individuals exposed to extremely low frequency electromagnetic fields for a long time
  Sayfalar 13 - 18
  Mehmet Cihan YAVAŞ
 3. İmplant planlamasında iki farklı görüntüleme yönteminin karşılaştırılması
  Sayfalar 19 - 28
  Serap KESKİN TUNÇ , Mehmet GÜZEL
 4. Subkutan venöz port katater uygulamalarımızın değerlendirilmesi: 6 yıllık klinik tecrübemiz
  Sayfalar 29 - 40
  Cengiz GÜVEN
 5. Comparison of bipolar cautery dissection and harmonic scalpel tonsillectomy in terms of postoperative bleeding and pain in children
  Sayfalar 41 - 46
  Mehmet Erkan KAPLAMA
 6. Acil serviste tüp torakostomi uygulanan hastaların sonuçları
  Sayfalar 47 - 53
  İrfan AYDIN
 7. Comparison of two types of surgery for lumbar spinal stenosis in elderly: decompressive laminectomy with and without fusion
  Sayfalar 54 - 58
  Tayfun ÇAKIR , Şeyho Cem YÜCETAŞ
 8. Hemşirelerin algıladıkları destek düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
  Sayfalar 59 - 67
  Banu TERZİ , Şehrinaz POLAT
 9. Öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları: bir üniversite örneği
  Sayfalar 68 - 76
  Rana CAN , Hatice TAMBAĞ , Esra Doğru HÜZMELİ , Fatma DUMAN
 10. Yaşlı bakım personelinin yaşlılara karşı tutumlarının belirlenmesi: bakım sorunları ve müdahale önerileri
  Sayfalar 77 - 83
  Canan BİRİMOGLU OKUYAN , Fatma KARASU
 11. Operating room nurses’ knowledge on evidence-based practices
  Sayfalar 84 - 92
  İrem AKDEMİR YILMAZ, Ezgi KARADAĞ KAYA, Neriman AKANSEL
 12. Göz içi basıncı yüksek olan hifemalı hastalarda tedavi ve prognoz
  Sayfalar 93 - 99
  Müslüm TOPTAN , Ali ŞİMŞEK
 13. Kuduz şüphesiyle acil servise başvuran olguların incelenmesi
  Sayfalar 100 - 105
  Ömer CANPOLAT , Mustafa DEMİR
 14. Evaluation of the diagnostic value of platelet indices in acute ischemic cerebrovascular event
  Sayfalar 106 - 110
  Mustafa BOĞAN , Yılmaz SAFİ , Mehmet Murat OKTAY , Mustafa SABAK , Hasan GÜMÜŞBOĞA
 15. Vocational school students’ beliefs and attitudes towards breast cancer
  Sayfalar 111 - 117
  Canan KAŞ GÜNER, Kamile KIRCA
 16. Koronavirüs enfeksiyonları ve yeni düşman: COVID-19
  Sayfalar 118 - 127
  Öznur ULUDAG
 17. Farklı prezentasyon gösteren iki vaka; 1p 36 delesyon sendromu
  Sayfalar 128 - 131
  Hilal AYDIN , İbrahim Hakan BUCAK , Mehmet GEYİK , Haydar BAĞIŞ
Dizinler

13945

16659

13952
16663

16664


16665

16666

16667

16668

16933