Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-9179 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Journal of Health Sciences of Adıyaman University

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30569/adiyamansaglik. [Manuscript ID]) atanmaktadır.  Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), “Türkiye Atıf Dizini”, “Türk Medline”, “Google Scholar”, “Sobiad”, “International Scientific Indexing”, “Arastirmax”, “CrossRef”, “ResearchBib”  ve “Index Copernicus (ICI World of Journals)” ulusal ve uluslarası dizinlerde taranmaktadır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.  

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle  tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. 

 Dergi, etik kurallara örneğin Helsinki İlkeler Deklarasyonuna (https://www.wma.net/policy/) uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, davetli derleme, sistematik derleme, derleme, meta analiz, kısa bildiri, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları metnini incelemesi önerilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Yazar(lar) makale(ler)i üzerindeki telife konu haklarını korumaktadırlar. Ayrıntılar için "Telif Hakkı Politikası" ve "CC lisans" metinlerine bakınız. Eserin ilk yayımlama hakkı dergiye aittir. 

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.  

                                                                                                                                                                     

İletişim

Başeditör

Ad: Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK 
E-posta: 
sagbildergisi@adiyaman.edu.tr 
Telefon:+90 (416) 223 38 00 | +90 507 237 27 52

Yayıncı Destek

Ad: Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ ÖZKAN
E-posta: 
tkoc@adiyaman.edu.tr 
Telefon: :+90 (416) 223 38 00 | +90 530 930 26 01

Teknik İletişim

Ad: Ömer KIZIL 
E-posta:
okizil@adiyaman.edu.tr 
Telefon: +90 (416) 223 38 00 | +90 544 978 87 77

Dergi İletişim

Ad (Kısaltma): ADYÜ Sag Bil Derg 
E-posta: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr 
Telefon: +90 (416) 223 38 00- 45 87

Cep Tel: +90 544 978 87 77


Adres

 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Altınşehir Mh. 3005 Sokak, No:13, 02040, Adıyaman, Türkiye

Web sitesi:    

http://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2458-9179 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak Resmi


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Journal of Health Sciences of Adıyaman University

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi (DOI ön ek: 10.30569/adiyamansaglik. [Manuscript ID]) atanmaktadır.  Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), “Türkiye Atıf Dizini”, “Türk Medline”, “Google Scholar”, “Sobiad”, “International Scientific Indexing”, “Arastirmax”, “CrossRef”, “ResearchBib”  ve “Index Copernicus (ICI World of Journals)” ulusal ve uluslarası dizinlerde taranmaktadır.

Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yayımlanan tüm makalelerin tam metin dosyalarına (PDF) http://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından tanımlandığı şekliyle açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.  

Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz. Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, temel ve klinik tıp bilimleri ile diğer sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle  tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. 

 Dergi, etik kurallara örneğin Helsinki İlkeler Deklarasyonuna (https://www.wma.net/policy/) uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, davetli derleme, sistematik derleme, derleme, meta analiz, kısa bildiri, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gönderilen yazılar, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları metnini incelemesi önerilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Makale göndermek için "Makale Gönder" ikonuna tıklayınız.

Yazar(lar) makale(ler)i üzerindeki telife konu haklarını korumaktadırlar. Ayrıntılar için "Telif Hakkı Politikası" ve "CC lisans" metinlerine bakınız. Eserin ilk yayımlama hakkı dergiye aittir. 

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.  

                                                                                                                                                                     

İletişim

Başeditör

Ad: Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK 
E-posta: 
sagbildergisi@adiyaman.edu.tr 
Telefon:+90 (416) 223 38 00 | +90 507 237 27 52

Yayıncı Destek

Ad: Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ ÖZKAN
E-posta: 
tkoc@adiyaman.edu.tr 
Telefon: :+90 (416) 223 38 00 | +90 530 930 26 01

Teknik İletişim

Ad: Ömer KIZIL 
E-posta:
okizil@adiyaman.edu.tr 
Telefon: +90 (416) 223 38 00 | +90 544 978 87 77

Dergi İletişim

Ad (Kısaltma): ADYÜ Sag Bil Derg 
E-posta: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr 
Telefon: +90 (416) 223 38 00- 45 87

Cep Tel: +90 544 978 87 77


Adres

 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Altınşehir Mh. 3005 Sokak, No:13, 02040, Adıyaman, Türkiye

Web sitesi:    

http://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik

Cilt 5 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması
  Sayfalar 1675 - 1687
  Aliye BULUT , Gülay ÇELİK
 2. BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri
  Sayfalar 1688 - 1695
  Ünal ÖZTÜRK , Muhammet ASENA , Pinar AYDIN ÖZTÜRK
 3. The Investigation Preoperative Coagulation Values of Patients Undergoing Oral Surgical Procedure Under Local Anesthesia
  Sayfalar 1696 - 1710
  Bilal EGE , Eldar NAJAFOV
 4. Ameliyathane Çalışanlarında Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1711 - 1721
  Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT , Hatice ÇİFTÇİ , Tuncay SEYFİOĞLU , Tülay DOĞAN , İlknur DURNA
 5. Baş ve Boyun Bölgesi Ekstrakraniyal Schwannomlarının Retrospektif Analizi ve Cerrahi Tedavisi
  Sayfalar 1722 - 1730
  Secaattin GÜLŞEN , Ercan KURT
 6. İkinci ve Üçüncü Trimester Gebelerin Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Engelleri
  Sayfalar 1731 - 1745
  Zeynep DAŞIKAN , Özlem GÜNER , Tuğçe BOZKURT
 7. Görsel Medyanın Oral Cerrahi Öncesi ve Sonrası Anksiyete Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1746 - 1756
  Ahmet Taylan ÇEBİ
 8. Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1757 - 1766
  TAHİR KESKİN , MESUT ERGAN , Zeliha BAŞKURT , Ferdi BAŞKURT
 9. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Dental Kaygı Seviyelerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1767 - 1775
  Fatih AKSOY
 10. The Effect of Cold Application Before Breathing Exercises on Sternotomy Pain: A Quasi-Experimental Study
  Sayfalar 1776 - 1787
  Dilara KUNTER , Nurdan GEZER
 11. The Importance of Nasofrontal Angle in Recurrent Childhood Idiopathic Epistaxis
  Sayfalar 1788 - 1795
  İbrahim Hakan BUCAK , Mehmet KARATAŞ , Habip ALMIŞ , Sedat DOĞAN , Mehmet TURGUT
 12. Bruksizm Hastalarında Klinik Bulgularının Araştırılması
  Sayfalar 1796 - 1806
  Günay YAPICI YAVUZ , Şeyma BAYAZIT
 13. Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli
  Sayfalar 1807 - 1813
  Nihal ALTUNIŞIK , Dursun TÜRKMEN , Serpil ŞENER , Burcu KAYHAN TETİK , Harika GÖZKÜKARA BAĞ
 14. Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerindeki (PYBÜ) Deliryum Hastalarında Düşme Riski ve Bu Amaçla Kullanılan Ölçekler
  Sayfalar 1814 - 1828
  Abdullah SARMAN
Dizinler

13945

16659

13952
16663

16664


16665

16666

16667

16668

16933