e-ISSN: 2458-9179
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Adıyaman Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (ISSN: 2458-9179), Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Sağlık bilimleri ve tıp alanında akademik yayımcılık gerçekleştirmektedir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi “Sobiad”, “Türk Medline:Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı”, “ROAD”, “Crossref”, “JournalTOCs”, “Türkiye Atıf Dizini”, “Research Bible”, “Scilit”, “WorldCat”, “Index Copernicus (ICI World of Journals)” “EuroPub: Academic and Scholarly Research Publication Center” “İdealonline” ve “International Institute of Organized Research (I2OR)” ulusal ve uluslarası dizinlerde taranmaktadır.
Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır.
Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 
İletişim
Baş Editör
Ad-Soyad: Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK 
Telefon:+90 (416) 223 38 00 | +90 507 237 27 52

Adres
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Altınşehir Mh. 3005 Sokak, No:13, 02040, Adıyaman, Türkiye

Web: 

2022 - Cilt: 8 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hatalara İlişkin Tutumları İle Hasta Güvenliği Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Relationship between workload perception and burnout levels of employees at nursing homes and elderly rehabilitation centers

Derleme

YENİDOĞAN BEBEKLERDE METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI: OLGU SUNUMLARI EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Covid-19 Hastalarında Serum 25-OH Vitamin D3 Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesine Etkileri: Prospektif kesitsel bir çalışma

Araştırma Makalesi

Özel bir ilköğretim okulu öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler

Araştırma Makalesi

Mental health conditions and work motivation levels of nurses during the pandemic

Araştırma Makalesi

COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SPORCU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEME FARKINDALIĞI VE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ