Derginin Sahibi / OWNER

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

      Sağlık Bilimleri Dergisinin Sahibi

       OWNER ON BEHALF OF HEALTH SCİENCE INSTITUTE

Baş Editör / EDITOR-IN-CHIEF

Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK

Turkey
ihbucak@hotmail.com
Konular: Çocuk Acil,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ ÖZKAN

Turkey
tubakocozkan@gmail.com
Konular: Hemşirelik
Kurum: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE

Turkey
didemkucukkelepce@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği,Hemşirelik
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

EDİTÖR YARDIMCILARI

Doç. Dr. Süleyman BAYRAM

Turkey
slymnbyrm81@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Tıbbi Biyoloji

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Turkey
mehmet.tekin@adiyaman.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri,İç Hastalıkları

Prof. Dr. Musa ABEŞ

Turkey
mabes@adiyaman.edu.tr
Konular: Çocuk Cerrahisi
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Yayın / Danışma Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali CANBAY, Otto-von Guericke University, Faculty of Medicine,  Department of Gastroenterology, Hepatology and Infectious Diseases, Magdeburg, Germany. (ali.canbay@med.ovgu.de)

Prof. Dr. Margarete ODENTHAL,  University of Cologne, Institute of Pathology, Cologne, Germany.  (margarete.odenthal@uk-koeln.de)

Dr. Fatma LEVENT, Texas Tech University Health Sciences Center, Department of Pediatrics, Texas, USA. (Fatma.levent@ttuhsc.edu)

Prof. Dr. Hayri Levent YILMAZ, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye. (hyilmaz@cu.edu.tr)

Prof. Dr. Sedef KURAN, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,  Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye. (skuran@cu.edu.tr)

Prof. Dr. Hüseyin Hakan POYRAZOĞLU, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye. (hpoyrazoglu@cu.edu.tr)

Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ, Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye. (ykilinc@sanko.edu.tr)

Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyofizik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye. (ulkucomelekoglu@mersin.edu.tr)

Prof. Dr. Şükrü Mehmet ERTÜRK, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye. (smerturk@istanbul.edu.tr)

Prof. Dr. Emine GEÇKİL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye. (egeckil@erbakan.edu.tr)

Prof. Dr. Meryem Yavuz Van Giersbergen, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. (meryem.yavuz@ege.edu.tr)

Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU, Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye. (bkadriye@akdeniz.edu.tr)

Prof. Dr. Rukuye AYLAZ, İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye. (rukuye.aylaz@inonu.edu.tr)

Prof. Dr. Leyla DİNÇ, Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye (leylad@hacettepe.edu.tr)

Prof. Dr. Gülay RATHFISCH, İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye. (gulay.rathfisch@istanbul.edu.tr)

Doç. Dr. Ahmet Taner SÜMBÜL, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye. (atsumbul@baskent.edu.tr)

Doç. Dr. Ahmet RENCÜZOĞULLARI, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye. (arencuz@cu.ed.tr)

Doç. Dr. İmatullah AKYAR, Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye. (akyar@hacettepe.edu.tr)

Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye. (meltem.bal@marmara.edu.tr)

Doç. Dr. Ramazan AKÇAN, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye. (ramazan.akcan@hacettepe.edu.tr)

Doç. Dr. Burhan Hakan KANAT, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi. Elazığ, Türkiye. (burhankanat@hotmail.com)

Doç. Dr. Celal GÜVEN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyofizik Anabilim Dalı. Niğde, Türkiye. (cguven@ohu.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Kenan KAYA, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana, Türkiye. (kkaya@cu.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ERDOĞDU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye. (imeteoglu@adu.edu.tr)

 

ALAN EDİTÖRLERİ

        

             

Doç. Dr. Türkan KARACA

turkan_20051@hotmail.com
Konular: Hemşirelik
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

mehmet.tekin@adiyaman.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri,İç Hastalıkları

Prof. Dr. Musa ABEŞ

mabes@adiyaman.edu.tr
Konular: Çocuk Cerrahisi
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Süleyman BAYRAM

slymnbyrm81@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Tıbbi Biyoloji

Doç. Dr. Mehmet ŞİRİK

dr.mmtsrk@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Radyoloji
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Aydın KESKİNRÜZGAR

akeskinruzgar@adiyaman.edu.tr
Konular: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Behice HAN ALMİŞ

dr.behice@hotmail.com
Konular: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Uzm. Dr. Erman ALTUNIŞIK

ermanaltunisik@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5996-2090
Konular: Nöroloji

Yrd. Doç. Dr. Hilal AYDIN

drhilalaydin@gmail.com
Konular: Çocuk Nörolojisi
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE EDİTÖRLERİ

Doç. Dr. Muhsin AYDIN

m.aydin@adiyaman.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1204-1163
Konular: Moleküler Biyoloji

Dergi Sorumluları

   

Doç. Dr. İbrahim Hakan BUCAK

Turkey
ihbucak@hotmail.com
Konular: Çocuk Acil,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Süleyman BAYRAM

Turkey
slymnbyrm81@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Tıbbi Biyoloji

BİYOİSTATİSTİK EDİTÖRLERİ

Doç. Dr. Tayfun SERVİ

tservi@adiyaman.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3173-327X
Konular: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,Matematik Eğitimi,Biyoistatistik,İstatistiksel Analiz,İstatistiksel Kalite Kontrol,Ekonometri
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Kurul


REDAKTÖR & MİZANPAJ EDİTÖRÜ

Uzman Ömer KİZİL

okizil@adiyaman.edu.tr
Konular: Bilişim Teknolojileri Eğitimi
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE

gulhanerkus@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Hemşirelik,Hemşirelik Eğitimi,Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Kurum: ADIYAMAN UNIVERSITY
Dizinler

13945

16659

13952
16663

16664


16665

16666

16667

16668

16933