Amaç

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayımlanan, çift-kör" hakemlik ilkeleri ile makaleleri değerlendiren, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’nün uluslararası hakemli bir bilim dergisidir.

 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), Temel ve Klinik Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gerontoloji, Sosyal Hizmetler, Afet Yönetimi, Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi gibi sağlık alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasına paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışılabildiği bir platform olmayı amaç edinmiştir. 

Kapsam

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Journal of Health Sciences of Adıyaman University (ISSN: 2458-9179), Temel ve Klinik Tıp Bilimleri, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gerontoloji, Sosyal Hizmetler, Afet Yönetimi, Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi gibi sağlık bilimleri branşında orijinal retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, davetli derleme, olgu sunumu, yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöryal yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı ve sağlık bilimleri gündemini belirleyen güncel konularda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapmaktadır.

Tıp/sağlık profesyonelleri, Akademisyenler, klinisyen araştırmacılar, öğrenciler, ilgili mesleki kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Dergimizin tüm editöryal ve yayıncılık süreci “the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”, “the World Association of Medical Editors (WAME), the Council of Science Editors (CSE)”,” the European Association of Science Editors (EASE)”, “the Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan yayıncılık ilkelerine uygun olarak yapılmaktadır.