İntihali Önleme İlkelerimiz

Dergi İntihal Politikası

İntihal, başkalarının yayınlanmış ve yayınlanmamış fikirlerinin veya kelimelerinin (veya diğer fikri mülkiyet haklarının) atıf veya izin olmadan kullanılması ve mevcut bir kaynaktan elde edilmek yerine yeni ve orijinal olarak sunulmasıdır. Kendinden aşırma, bir yazarın aynı konuyla ilgili önceki yazılarının bazı bölümlerini, yayınlarında başka bir yerde, özellikle alıntı olarak belirtmeden kullanması anlamına gelir (https://wame.org/recommendations-on-publication-ethics-policies-for-medical-journals). 

İntihal ve/veya kendinden aşırma tespit edilen yayınlar, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde, 2018 yılından itibaren editör değerlendirmesinde  değerlendirmeye alınmamaktadır. Dosya yükleme sürecinde yazarlar uygun bir intihal programı (iThenticate) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu sunmalıdırlar. Türkiye'de tüm üniversiteler bir intihal programına abonedir, lütfen üniversite kütüphanenizden yardım alınız. Yurtdışından ve üniversite dışından başvurularda bilgi için lütfen e-posta gönderiniz.

Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilir ve reddedilir.

2019 Aralık sayısından itibaren, benzerlik raporu sonucuna göre makale hakkında aşağıdaki üç karardan biri verilir.

Değerlendirilmek üzere editöre gönderilir.

Düzeltme talebiyle yazara geri gönderilir. 

Değerlendirme aşamasına alınmadan ret işlemi gerçekleştirilir (Benzerlik oranı %25'ten fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilir ve reddedilir).

     Yazarlar aşağıda belirtilen yayın etiğine aykırı davranışlardan kaçınmalıdır.  

  1. İntihal, aşırma (Plaggiarism): Dergimiz WAMA (Dünya Tıp Dergileri Editörleri Birliği) kabul ettiği şekliyle tanımlamaktadır.
  2. Sahtecilik, uydurma (Fabrication)
  3. Çarpıtma, saptırma (Falcification)
  4. Yayın tekrarı (Duplication)
  5. Dilimleme, bölerek yayınlama (Salamization)