Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1018-3655 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1993 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/, https://app.trdizin.gov.tr/publication/journal/detailJ/TkRRNE9BPT0=


14801

DUYURU!!

Değerli Yazarlar; Sağlık Bilimleri Dergisi'nde değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerde yayın politikası gereği çalışma için alınan etik kurul onaylarının materyal ve metod bölümünde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.  Ayrıca sisteme makale girişi yapılırken ithenticate raporlarının da eklenmesi gereklidir. Kaynaklar hariç intihal raporu % 20' nin üzerinde olan yayınlar ile etik kurul onayı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır. İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.


Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 1018-3655 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1993 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/, https://app.trdizin.gov.tr/publication/journal/detailJ/TkRRNE9BPT0=
Kapak Resmi


14801

DUYURU!!

Değerli Yazarlar; Sağlık Bilimleri Dergisi'nde değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerde yayın politikası gereği çalışma için alınan etik kurul onaylarının materyal ve metod bölümünde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.  Ayrıca sisteme makale girişi yapılırken ithenticate raporlarının da eklenmesi gereklidir. Kaynaklar hariç intihal raporu % 20' nin üzerinde olan yayınlar ile etik kurul onayı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır. İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.


Cilt:29 Sayı: 1 [tr] Volume:29 Issue: 1 [en] Son Sayı
Cilt 29 - Sayı 1 - 4 May 2020
 1. DİYABETİK SIÇANLARIN YAVRULARINDA AKCİĞER GELİŞİMİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 6
  Esra BALCIOĞLU , Saim ÖZDAMAR
 2. TİP 1 DİYABETLİ ADÖLESAN BİREYLERDE UYKU KALİTESİ VE BESLENME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 7 - 13
  Büşra ASLAN , Mendane SAKA
 3. BİYOELEKTRİK İMPEDANS YÖNTEMİ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE VÜCUT KOMPOZİSYON ANALİZİNİN SEDANTER GENÇ ERKEK VE KADINLARDA KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 14 - 18
  Seda UĞRAŞ , Çağrı ÖZDENK
 4. OVER KANSERİ HÜCRELERİNDE PRİMA-1 Met TEDAVİSİNE YANIT OLARAK DEĞİŞEN miRNA EKSPRESYON ANALİZİ
  Sayfalar 19 - 25
  Nilüfer İMİR , Esra AYDEMİR , Ece ŞİMŞEK
 5. Histomorfometri ve Mikro-BT Analizlerinin Farklı Yoğunluklardaki Kemiklere Yerleştirilen Dental İmplantların Kemik İmplant Kontağı Yüzdesini Belirlemedeki Etkinliği
  Sayfalar 26 - 33
  Mustafa KARAKAYA , Ahmet Emin DEMİRBAŞ
 6. BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OBEZİTE DURUMU İLE İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 34 - 41
  Filiz POLAT , Fatma KARASU
 7. FOSSA NAVİCULARİS MAGNA’NIN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 42 - 45
  Damla SOYDAN
 8. KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA FENOTİPLERE GÖRE KAN BİYOBELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 46 - 50
  Pınar MUTLU , Nilüfer AYLANÇ , N.arzu MİRİCİ , Merve İLÇİN GÜVEN
 9. HASTANE SU SİSTEMLERİNDE LEJYONELLA RİSK YÖNETİMİ VE KORUNMA
  Sayfalar 51 - 55
  Mehtap SOLMAZ , Tuğba SOLMAZ
 10. PERİODONTAL HASTALIK, ATEROSKLEROZ VE OKSİDATİF STRES İLİŞKİSİ: DERLEME
  Sayfalar 56 - 65
  Ayşegül SARI , Kamile ERCİYAS , İbrahim Levent TANER
 11. KALP YETERSİZLİĞİ VE BESLENME İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  Sayfalar 66 - 70
  Hilal TOKLU
 12. İMPLANT CERRAHİSİNDE HAYATI TEHDİT EDEN HEMATOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI
  Sayfalar 71 - 75
  Ömer ÜLKER , Ahmet Emin DEMİRBAŞ
Dizinler