ISSN: 1018-3655
Başlangıç: 1993
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi

2021 - Cilt: 30 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. CLINICAL AND RADIOLOGICAL EVALUATION OF A PREFORMED COMPOSITE CROWN IN SEVERELY DECAYED PRIMARY MOLARS

Araştırma Makalesi

2. HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?

Araştırma Makalesi

3. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF NEUROSENSORY DISTURBANCES RELATED TO DENTAL IMPLANT PLACEMENT IN MANDIBULAR INTERFORAMINAL REGION

Araştırma Makalesi

4. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN BİLGİ VE UYGULAMALARI

Araştırma Makalesi

6. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL AMAÇLI SOSYAL AĞ KULLANMA ÖZ-YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

7. COMPARISON OF NON-INVASIVE MECHANICAL VENTILATION AND NASAL CANNULA USE IN DEEP SEDATION PROCEDURES PERFORMED FOR DENTAL TREATMENTS OF CHILDREN

Araştırma Makalesi

8. PERİNATAL YAS YOĞUNLUĞU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

9. HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK ALGISI

Araştırma Makalesi

12. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

13. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ D TİPİ KİŞİLİK YAPISI VE YAŞAM DOYUMUNUN EKİP ÇALIŞMASI TUTUMU ÜZERİNE ETKİSİ

Derleme

2. COVID-19, TELE-SAĞLIK VE TELE-HEMŞİRELİK

Araştırma Makalesi

3. ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ’DE YAPAY ZEKA

Derleme

4. HAYVANLARDA CORONAVİRUS ENFEKSİYONLARI VE COVID-19