502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1018-3655 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1993 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/


14801

DUYURU!!

Journal of Health Science 14 Temmuz-30 Eylül  2019 tarihleri arasında teknik nedenlerle yeni makale gönderimlerini kabul etmeyecektir. Bu tarihten sonra yeni makale gönderimleri kabul edilecektir. Bu aksaklıktan dolayı özür dileriz.
Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 1018-3655 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1993 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/
Kapak Resmi


14801

DUYURU!!

Journal of Health Science 14 Temmuz-30 Eylül  2019 tarihleri arasında teknik nedenlerle yeni makale gönderimlerini kabul etmeyecektir. Bu tarihten sonra yeni makale gönderimleri kabul edilecektir. Bu aksaklıktan dolayı özür dileriz.
Cilt 28 - Sayı 2 - Eyl 2019
 1. KİNAZOLİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN OLASI SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ENDOMETRİYUM KANSER HÜCRELERİNDE ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 47 - 51
  Ayşe Eken
 2. Kayseri’de tam buğday ekmeği tüketim durumunun kronik hastalıklarla ilişkisi: Tüketicilerin tam buğday ekmeği konusunda bilgi düzeyleri:
  Sayfalar 52 - 56
  Meltem Soylu, Neriman İnanç, Eda Başmısırlı, Yağmur Yaşar
 3. BÖBREK VE KARACİĞER DOKULARI ÜZERİNDE OKSİDATİF STRESİN ETKİSİ
  Sayfalar 57 - 61
  Esra BALCIOĞLU, Betül YALÇIN, Gözde Özge ÖNDER, Saim ÖZDAMAR
 4. Diyabetik Hastalarda Subjektif Uyku Kalitesinin Glisemi Kontrolü ve Kronik Diyabetik Komplikasyonlar ile İlişkisi
  Sayfalar 62 - 69
  Bülent Devrim Akçay, Devrim Deniz
 5. DISTRIBUTION OF ORAL PATHOLOGIES: A RETROSPECTIVE ANALYSIS IN KAYSERI REGION.
  Sayfalar 70 - 74
  Emrah Soylu, Kübra Öztürk, Osman Etöz, Erdem Kılıç, Nükhet Kütük, Alper Alkan
 6. CYP2C9 VE VKORC1 GENLERİNİN PROSTAT KANSERİ ETYOLOJİSİNDEKİ ROLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 75 - 80
  Ali Osman ARSLAN, Selma Düzenli
 7. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 81 - 86
  Ülkü Özdemir, Sultan Taşcı, Pınar Tekinsoy Kartın, Songül Göriş, Özlem Ceyhan, Nurhan Doğan
 8. TİYENİL-TİYAZOL-ARİL-TİYOÜRE HİBRİT MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN APOPTOTİK YOL ÜZERİNDEN ANTİ-KANSER ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 87 - 93
  Şengül Dilem Doğan
 9. PREEKLEMSİDE TANI, TEDAVİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 94 - 99
  Özlem Doğan Yüksekol, Mürüvvet BAŞER
 10. Çocuk ve Adölesanlarda Kahvaltı Glisemik İndeksinin Metebolizma ve Doygunluk Üzerine Etkileri
  Sayfalar 100 - 105
  Zeynep CAFEROĞLU, Büşra ERDAL
Dizinler