Makalenin Gönderim Aşamasında Dikkat Edilecekler

Gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gerekir. Yazıların yayınlanmasındaki gecikmenin en önemli nedeni makalelerin yazım kurallarına göre hazırlanmamasıdır. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/writing-rules

Örnek makaleyi inceleyiniz https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25737

‘Etik Kurul Belgesi’ nin, çalışmaya katılan yazar isimlerini kapsaması gerekmektedir. Onam formunun sadece ilk sayfasının yüklenmesi yeterli değildir. Etik Kurul Belgesi ile çalışmadaki yazar isimleri arasında fark varsa bu farkın editöre hitaben yazılacak bir mektup ile açıklanması ve açıklamayı doğrulayan belgelerin de yüklenmesi gerekmektedir.

• İnsan öğesi bulunan çalışmalarda “gereç ve yöntemler” bölümünde Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygunluk, kendi kurumlarından alınan etik kurul onayının ve hastalardan "bilgilendirilmiş olur (rıza)" alındığı belirtilmelidir. Hayvan öğesi kullanılmış ise “gereç ve yöntemler” bölümünde "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensiplerine uygunluğu belirtilmelidir.
• Tüm yazılar plagiarizm yönünden iThenticate (http://www.ithenticate.com/) programı kullanılarak taranmalı, benzerlik %20’yi geçmemeli ve raporun tamamı sisteme yüklenmelidir.
Başlık Sayfası ayrı yüklenmelidir. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25738
Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalı olarak yüklenmelidir. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/8323
• Yazarlar, makaleyi değerlendirmek üzere iki hakemin (Doçent ve Profesör unvanına sahip akademisyenler) ismi ve güncel iletişim bilgilerini bildirmelidir. Editörler, hakemleri seçme hakkını korur.
• Araştırma makaleleri için istatistik kontrolü yapılmalıdır. Gerekirse teşekkür bölümünde istatistik yapan kişi veya birimlerin adı belirtilmelidir.
• Yazılar, dergipark.gov.tr den dergi sistemine yüklenerek yapılmalıdır.