Dergi Kurulları

Editör (Editor-in-Chief)

Doç. Dr. Betül ÖZEN (Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Editör Yardımcıları (Co-Editors)

Doç. Dr. Münevver BARAN (Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Özge ÖNDER (Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Karaca BEKDİK (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Alan Editörleri (Field Editors)

Doç. Dr. Hasan DURMUŞ (Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Özge ÖNDER (Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
Dr. Ögr. Üyesi Münevver BARAN (Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Karaca BEKDİK (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kevser SOLAK KOLÇAKOĞLU (Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar SHMYO)
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye BİTGEN (Son Okuyucu) (Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
Arş. Gör. Dr. Merve ÇAPAŞ (Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Arş. Gör. Dr. Özge GÖKTEPE (Sekretarya) (Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi)
Arş. Gör. Gülseren MARAŞ (Sekretarya) (Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Biyoistatistik Danışmanı (Statistical Editors)

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Ferhan ELMALI (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY (Ankara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Dinçer GÖKSÜLÜK (Erciyes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Büşra EMİR (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ezgi CAN (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Ertürk ZARARSIZ (Erciyes Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Merve Başol GÖKSÜLÜK (Erciyes Üniversitesi) 

İngilizce Dil Danışmanı (Language Editor)

Okutman Mustafa AKGÜL

Mizanpaj ve Teknik Destek (Technical Assistance)

Ülker YAZICI (Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Faruk KOCATÜRK (Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO)

Önceki Editörler (Previous Editors)

Prof. Dr. Ahmet BİLGE (1990 – 1991)
Prof. Dr. Aydın PAŞAOĞLU (1991 – 1992)
Prof. Dr. Seher SOFUOĞLU (1992 – 1994)
Prof. Dr. Pakize DOĞAN (1994 – 1997)
Prof. Dr. Sami AYDOĞAN (1997 – 2003)
Prof. Dr. Meral AŞÇIOĞLU (2003 – 2009)
Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR (2009 – 2016)
Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ (2016 – 2019)
Dr. Öğr. Üyesi Tülay BÜLBÜL (2019 - 2020)
Prof. Dr. Öznur ASLAN (2020 – 2022)