İletişim Bilgileri

Editör

Doç. Dr. Betül ÖZEN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
betulozen@erciyes.edu.tr
03522076666

Dergi İletişim

Uzman Ülker YAZICI
ERCIYES UNIVERSITY
uyazici@erciyes.edu.tr
03522076666

Editör Yardımcısı

Gözde Özge ÖNDER
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
gozdekorkmaz@erciyes.edu.tr

Editör Yardımcısı

Münevver BARAN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
b.munevver@hotmail.com

Editör Yardımcısı

İlknur Karaca Bekdik
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ikbekdik@erciyes.edu.tr

Alan Editörü

Kevser Solak KOLÇAKOĞLU
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
kevserkolcakoglu@erciyes.edu.tr

Alan Editörü

Hasan DURMUŞ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
hasandurmus@erciyes.edu.tr

Yazar Destek

Özge GÖKTEPE
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ozgeozcoban@erciyes.edu.tr