e-ISSN: 2822-2954
Başlangıç: 1998
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
The official journal of the Atatürk University

Owner on behalf of Atatürk University
Ömer Çomaklı
Rector

ABSTRACTING AND INDEXING
EBSCO
CINAHL
DOAJ
TUBITAK ULAKBIM TR Index
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

COPYRIGHT
Journal of Nursology is an open access publication, and the journal’s publication model is based on Budapest Access Initiative (BOAI) declaration. All published content is available online, free of charge at https://nursing-ataunipress.org/. The journal’s content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 International License which permits third parties to share and adapt the content for non-commercial purposes by giving the appropriate credit to the original work.

CONTACT
Editor in Chief: Nadiye ÖZER
Address: Atatürk University, Faculty of Nursing, Department of Surgical Diseases Nursing, Erzurum, Turkey
E-mail: hyodergi@atauni.edu.tr
İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 25 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

2. Duchenne Musküler Distrofili Çocukların Bakımında Ailelerin Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi: Bir Nitel Çalışma

Araştırma Makalesi

3. Sağlık Çalışanları Kültürel Yeterlilik Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

4. Profesyonel Rol ve Sistem Açıklığı Ölçeklerinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DOAJ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2021 itibari ile DOAJ'da indekslenmektedir.

22669

Creative Commons

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı