Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2146-1937 | e-ISSN 2146-247X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır.


Multidisipliner hakemli bir bilimsel dergi olan SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisinde; Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı alanlarındaki bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Amacımız sağlık alanında yapılan özgün çalışmaları; hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi'nin makale yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimiz, TUBİTAK / ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, ARAŞTIRMAX, TÜRK MEDLİNE, DRJI, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ'nde taranmaktadır.

Dergimizin yazım kuralları güncellenmiş olup, 15.02.2019 tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir.


Derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın, herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Dergimiz 01.01.2018 tarihinden itibaren Yılda 4 sayı olarak sadece elektronik ortamda yayınlanmaktadır

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-1937 | e-ISSN 2146-247X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır.


Multidisipliner hakemli bir bilimsel dergi olan SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisinde; Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Ebelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı alanlarındaki bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Amacımız sağlık alanında yapılan özgün çalışmaları; hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi'nin makale yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimiz, TUBİTAK / ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, ARAŞTIRMAX, TÜRK MEDLİNE, DRJI, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ'nde taranmaktadır.

Dergimizin yazım kuralları güncellenmiş olup, 15.02.2019 tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir.


Derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın, herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Dergimiz 01.01.2018 tarihinden itibaren Yılda 4 sayı olarak sadece elektronik ortamda yayınlanmaktadır

Cilt 10 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Artık Co-Cr Alaşım Kullanımının Döküm Restorasyonlarının Korozyon Dirençleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 198 - 205
  Süleyman Hakan Tuna, Gürel Pekkan
 2. Is There Any Correlation Between The Grade of Coronary Collaterals and Vitamin D Levels In Patients with Coronary Chronic Total Occlusion?
  Sayfalar 206 - 211
  Çağın Mustafa Üreyen, Kahraman Coşansu
 3. Son Trimesterdeki Gebelerin Uyku Kalitelerinin ve Uyku Problemlerine Karşı Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 212 - 216
  Duygu Murat Öztürk, Aslı Yılmaz, Seval Müsüroğlu, Sedanur Sevinç, Betül Akcan
 4. Farklı Yaşlandırma İşlemlerinin Bir Seromerin Yüzey Özelliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 217 - 223
  Hayriye Yasemin Yay Kuşçu, Işın Kürkçüoğlu
 5. Yaşlı Akut Lenfositik Lösemi Hastalarının Tedavisinde Standart Tedavi mi? Düşük Yoğunluklu Tedavi mi?
  Sayfalar 224 - 229
  Pınar Tarkun, Özgür Mehtap, Meral Uluköylü Mengüç, Sinan Mersin, Serkan Ünal, Ayfer Gedük, Elif Birtaş Ateşoğlu, Abdullah Hacıhanefioğlu
 6. Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik Merkezcilik Düzeyleri
  Sayfalar 230 - 236
  Şebnem Bilgiç, İdil Şahin
 7. Genotoxic and Apoptotic effects of Heavy Metal Mixture on Human Aortic Vascular Smooth Muscle Cell Line
  Sayfalar 237 - 243
  Emrah Yavuz, Zeynep Banu Doğanlar
 8. Tip 2 Diyabetli Hastalarda Diş Çürüğü, Endodontik Tedavi ve Apikal Periodontitis Prevalansı: Kesitsel Çalışma
  Sayfalar 244 - 248
  Safa Kurnaz, Ertan Taşkınsel
 9. Adölesan Dönemi Voleybolcuların Beslenme Alışkanlıklarının Müsabaka Performansına Etkilerinin İncelenmesi: Isparta Örneği
  Sayfalar 249 - 255
  Olcay Salici, Büşra Akkaya, Hilal Ertürk, Hikmet Orhan
 10. Diş Hekimliği Öğrencilerinin Klinik Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi ve Diş Çekimi Sırasında Karşılaşılan Komplikasyonların Karşılaştırılması
  Sayfalar 256 - 259
  Berkem Atalay, Hüsna Aktürk
 11. Hemşirelerde İş Güvenliğinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi
  Sayfalar 260 - 267
  Banu Terzi, Şehrinaz Polat, Fatma Azizoğlu, Nimet Ateş, Esra Güngörmüş, Halim İşsever
 12. Erken Çocukluk Çağı Çürüklerinin Önlenmesinde Annelerin Oral Hijyen Alışkanlıkları ve Çocuk Beslenmesi Konusunda Bilgi Düzeyinin ve Farkındalıklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 268 - 272
  Gülhan Ünal Kocaman, Ahmet Taylan Çebi
 13. Systemic Oxidant and Genotoxic Background in Exudative Age-Related Macular Degeneration
  Sayfalar 273 - 277
  Emine Kılıç Toprak, İbrahim Toprak, Volkan Yaylalı, Yasin Özdemir, Burak Oymak, Melek Bor Küçükatay, Vural Küçükatay
 14. Usefulness of mean platelet volume and neutrophil-to-lymphocyte ratio for development of atrial fibrillation after acute myocardial infarction
  Sayfalar 278 - 283
  Hasan Aydın Baş, Ali Bağcı, Fatih Aksoy
 15. Zihinsel Engelli Çocukların Sağlıklı Kardeşlerinin Benlik Saygısı ve Okul Başarısının Belirlenmesi
  Sayfalar 284 - 288
  Birgül Tuncay, Sevinç Polat
 16. Maksilla ile Mandibulanın Sagittal Yön İlişkisini Gösteren Farklı Sefalometrik Parametrelerin Karşılaştırılması
  Sayfalar 289 - 292
  Muhammed Hilmi Büyükçavuş, Burak Kale
 17. Hemşirelerde Manevi Destek Algısının İncelenmesi
  Sayfalar 293 - 302
  Mustafa Macit, Mesut Karaman
 18. Akne Vulgaris Hastalarında Mizaç ve Dürtüsellik
  Sayfalar 303 - 308
  Faruk Kılıç, Selma Korkmaz, İjlal Erturan, Ümit Işık, Arif Demirdaş, İnci Meltem Atay, Duru Kuzugüdenlioğlu Ulusoy
 19. Klora Maruz Kalan A549 Hücre Hattında Çeşitli Antioksidanların Etkileri
  Sayfalar 309 - 313
  Sermet Sezigen, Meral Sarper
 20. Attitudes’ of University Students towards Organ Donation and Transplantation
  Sayfalar 314 - 319
  Pınar Yalçın Balçık, Gamze Yorgancıoğlu Tarcan, Bülent Sapaz
 21. Anoreksiya Nervoza Hastalarında Enerji Harcamasının Belirlenmesinde Kullanılan Güncel Yöntemler
  Sayfalar 320 - 326
  Tuğba Gündoğdu, Nilüfer Acar Tek
 22. Endodontide Etik Sorunlar ve Malpraktis
  Sayfalar 327 - 332
  Burçak Gürsoy Emek, Ayşe Diljin Keçeci
 23. Venöz Ayak Ülser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
  Sayfalar 333 - 339
  Hossein Asgarpour
Dizinler
DERGİ HAKKINDA
iThenticate

iThenticate Logo