e-ISSN: 2146-247X
Başlangıç: 2010
Yayımcı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Yazarların Dikkatine:Dergimiz ulusal hakemli bilimsel dergi statüsündedir. TUBİTAK / ULAKBİM TR Dizin'de taranmaktadır. Yılda 3 sayı olarak yayımlanmaktadır.

Makalenin gönderiminde sisteme yüklenmesi gerekli formlar:
A. Gönderi Dosyaları*;
1) Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu
2) Yazar Katkı Formu
3) Ön Kontrol Onay Formu
4) Etik Kurul Onay Belgesi (Çalışmanız için etik kurul onayı gerekli değil ise; "Bu çalışma için..... gerekçe ile etik kurul onayına gerek yoktur" ifadesi ile hazırladığınız belgeyi yükleyebilirsiniz (PDF)
B. Makale Dosyaları** MAKALE ŞABLONU

Tercihen grafik özet (graphic abstract) ve vurgular (highlights) da yükleyebilirsiniz.

(Tüm şekil ve tabloların hem ayrı dosya halinde hem de metnin içerisine gömülü olarak yüklenmesi gerekmektedir)

2023 - Cilt: 14 Sayı: 3

iThenticate

iThenticate Logo SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.