Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2146-247X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed


Yazarların Dikkatine:Dergimiz ulusal hakemli bilimsel dergi statüsündedir. TUBİTAK / ULAKBİM TR Dizin'de taranmaktadır. Yılda 3 sayı olarak yayımlanmaktadır.

Makalenin gönderiminde sisteme yüklenmesi gerekli formlar:
A. Gönderi Dosyaları*;
1) Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu
2) Yazar Katkı Formu
3) Ön Kontrol Onay Formu
4) Etik Kurul Onay Belgesi (Çalışmanız için etik kurul onayı gerekli değil ise; "Bu çalışma için..... gerekçe ile etik kurul onayına gerek yoktur" ifadesi ile hazırladığınız belgeyi yükleyebilirsiniz (PDF)
B. Makale Dosyaları**; Dergi şablonu

Tercihen grafik özet (graphic abstract) ve vurgular (highlights) da yükleyebilirsiniz.

(Tüm şekil ve tabloların hem ayrı dosya halinde hem de metnin içerisine gömülü olarak yüklenmesi gerekmektedir)

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-247X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed
Kapak Resmi


Yazarların Dikkatine:Dergimiz ulusal hakemli bilimsel dergi statüsündedir. TUBİTAK / ULAKBİM TR Dizin'de taranmaktadır. Yılda 3 sayı olarak yayımlanmaktadır.

Makalenin gönderiminde sisteme yüklenmesi gerekli formlar:
A. Gönderi Dosyaları*;
1) Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu
2) Yazar Katkı Formu
3) Ön Kontrol Onay Formu
4) Etik Kurul Onay Belgesi (Çalışmanız için etik kurul onayı gerekli değil ise; "Bu çalışma için..... gerekçe ile etik kurul onayına gerek yoktur" ifadesi ile hazırladığınız belgeyi yükleyebilirsiniz (PDF)
B. Makale Dosyaları**; Dergi şablonu

Tercihen grafik özet (graphic abstract) ve vurgular (highlights) da yükleyebilirsiniz.

(Tüm şekil ve tabloların hem ayrı dosya halinde hem de metnin içerisine gömülü olarak yüklenmesi gerekmektedir)

Cilt 11 - Sayı 4 - 31 Ara 2020
 1. İmplant Destekli Sabit Bölümlü Protezlerde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 383 - 388
  Zeynep BAŞAĞAOĞLU DEMİREKİN, Merve ERKEN, Serhat Süha TÜRKASLAN, Erdal EROĞLU
 2. Relationship of Impacted Maxillary Third Molar Teeth with Sella Turcica Morphology
  Sayfalar 389 - 398
  Sanaz Sadry, Cansu G. Efeoğlu Koca
 3. Farklı İrtifada Antrenman Yapan Tenis Oyuncularının Kalp Atım Hızı ve Oksijen Saturasyon Değerlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 399 - 406
  Berat KOÇYİĞİT, Sinan AKIN
 4. Periodontal Hastalık Öz Farkındalığının ve Potansiyel İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 407 - 415
  Mehtap BİLGİN ÇETİN, Yasemin SEZGİN
 5. Hasta Merkezli Bakım Yetkinlik Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 416 - 426
  Meltem SAYGILI, Ahmet KAR, Özgür UĞURLUOĞLU
 6. Deneysel Periodontitiste Çoklu Probiyotik Desteğinin Serum Tümör Nekroz Faktör Alfa Seviyelerine Etkisi
  Sayfalar 427 - 435
  Burak DOĞAN, Esra Sinem KEMER DOGAN
 7. The Effect of Rheum ribes L. Extracts on Bacterial Communication and Antibacterial Activity
  Sayfalar 436 - 442
  Ebru ÖNEM, Hasan Cumhur SARISU, Bashar IBRAHIM
 8. Girişimsel Vasküler Nöroloji Kliniğinde Endovasküler Yolla Tedavi Edilen İnme Olgularında Sonuçların Değerlendirilmesi: Bir İnme Merkezi Deneyimi
  Sayfalar 443 - 449
  Nihat ŞENGEZE, Vedat Ali YÜREKLİ
 9. Pankreatik Duktal Adenokarsinoma Hücrelerinde miR-196a’nın, Otofajinin Kontrolü Üzerindeki Rolü ve Terapötik Etkinliği
  Sayfalar 450 - 459
  Hafize SÖNMEZ, Oğuz ÖZTÜRK, Nilgün GÜRBÜZ
 10. Ureteral Jet Flow Angle: An Ultrasonographic Diagnostic Tool in Vesicoureteral Reflux in Children
  Sayfalar 460 - 465
  Emin ÇAKMAKÇI, Emine Betül DERİNKUYU, Nagihan BAŞ, Hülya ŞEKER YIKMAZ, Çiğdem ÜNER
 11. Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 466 - 474
  Oğuzhan YÜKSEL, Vahit YİĞİT
 12. Multidisciplinary Treatment of Skeletal Class III Malocclusion with Orthognathic Surgery: Two Case reports
  Sayfalar 500 - 506
  Muhammed Hilmi BUYUKCAVUS, Yavuz FINDIK, Timuçin BAYKUL
 13. Perinatal Dönemde Koronavirüs Hastalığı 2019 Yönetimi
  Sayfalar 475 - 485
  Aslı ER KORUCU, Fatma USLU ŞAHAN, Füsun TERZİOĞLU
 14. Diş Hekimliğinde Ultrasonografi ve Malign Dokularda Kullanımı
  Sayfalar 486 - 493
  Ayşe TAŞ, Selmi YILMAZ
 15. Sarkopenik Yaşlı Bireylerde Dirençli Egzersiz Eğitiminin Etkileri
  Sayfalar 494 - 499
  Musa GÜNEŞ, Ayşe ŞİMŞEK, Büşra DEMİRER
Dizinler
iThenticate

iThenticate Logo